HAINAN GOLF RESORT PARADISE CUP 2019 21 – 25 NOV 2019

บริษัท อบาคัสทราเวิลเซอร์วิส จำกัด มีความยินดีใคร่ขอเสนอโปรแกรมสุดพิเศษ " THE TRAVELLER GOLF" ที่จัดเป็นพิเศษเฉพาะท่านนักกอล์ฟ กับสนามกอล์ฟที่มีชื่อเสียงทั่วโลก รอให้ท่านพิสูจน์ และทดสอบความท้าทาย

HAINAN GOLF RESORT PARADIS CUP เป็นรายการกอล์ฟทัวร์นาเม้นพิเศษที่เปิดโอกาสให้นักกอล์ฟมือสมัครเล่น จากนานาชาติเข้ามาร่วมเล่นกอล์ฟ

ในสนามกอล์ฟ 3 สนาม ที่สนามแห่งแรกติดอันดับ Top 3 ของประเทศจีน, สนามที่ 2 และ 3 นั้นติดอันดับ 4 และ 10 ในประเทศจีน และ Top 21 และ 61 ของทวีปเอเชียแถมยังเปิดโอกาสเป็นการแข่งขันทัวร์นาเม้นสมัครเล่นที่มีรางวัลให้ผู้ชนะไม่ว่าจะเป็นเงินสด และของรางวัลมากมาย พักที่โรงแรมระดับ 5 ดาวสุดหรู และยังได้นั่งรถไฟความเร็วสูงไปเล่นกอล์ฟอีกด้วย

สนามกอล์ฟระดับ 5 ดาว ที่รอให้ท่านมาพิสูจน์

มิชชั่นฮิลล์ไหโข่ว อาณาจักรของสนามกอล์ฟในเครือเดียวกับมิชชั่นฮิลล์ที่เซินเจิ้น เป็นสนามแห่งใหม่ที่กลุ่มมิชชั่นฮิลล์ภาคภูมิใจให้เป็นแหล่งของการพักผ่อน, ออกกำลังกาย, สปาที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศจีนและของโลกสนามกอล์ฟจำนวน 10 จาก 12 สนามกอล์ฟ ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดัง BRIAN CURLEY ในนาม SCHMIT-CURLEY DESIGN ที่ได้รับการยกย่องจาก ASIAN GOLF MONTHY ให้เป็น NO.1 GOLF ARCHITECT IN ASIA PACIFIC และได้นิตยสาร GOLF INC.MAGAZINE ให้เป็น ONE OF THE WORLD’S MOST INFLUENTIAL DESIGN COMPANIES.

MISSION HILLS HAIKOU - BLACKSTONE COURSE : สนามกอล์ฟที่ถือว่าเป็นสุดยอดในบรรดากลุ่มของสนามทั้งหมดใน MISSION HILLS-HAIKOU ที่ได้ผสมผสานความโดดเด่นของภูมิประเทศที่เป็นป่าของต้นไม้ใหญ่, พุ่มไม้เตี้ยหนาทึบ, และพื้นที่ชุ่มน้ำรอบๆ ทะเลสาบ สนามกอล์ฟที่อยู่ในบริเวณของหินลาวาจากภูเขาไฟที่อยู่ห่างออกไปประมาณ 50 ก.ม. ไหลลงมาสู่ที่ปัจจุบันจะเห็นแนวของหินลาวาสีดำเป็นชั้นๆ ไล่ระดับลงมาซึ่งบางหลุมได้รับการออกแบบให้เลาะแนวหินลาวาที่จะทำให้มีทัศนียภาพที่สวยงามมากซึ่งท้าทายนักกอล์ฟที่ชอบเล่นเสี่ยงหากสำเร็จได้รางวัล แต่ถ้าพลาดก็ถูกทำโทษแรง สนามนี้เตรียมไว้รับการจัดแข่งขันระดับทัวร์นาเม้นต์ใหญ่ ซึ่งเป็นสนามที่มีระยะยาวถึง 7,800 หลา พาร์ 73 เป็นสนามที่ RANKING อยู่ในอันดับ 3 ของประเทศจีนและอันดับที่ 19 ใน WORLD TOP 100 GOLF COURSE

 

DUNES GC SHENZHOU PENINSULA : เป็นสนามกอล์ฟระดับห้าดาวออกแบบโดย Tom Weiskopf  มี 36 หลุม แบ่งออกเป็นสองคอร์ส East Course ระยะ 6,966 หลา และ West Course ระยะ 6,835 หลา เป็นสนามพาร์ 72 ทั้งสองคอร์ส สนามแห่งนี้มีพื้นที่ติดทะเลจีนใต้ ซึ่งท่านนักกอล์ฟจะได้ประสบกับความแรงของลมทะเล และวิวอันสวยงามของทั้งทะเล, หาดทรายและเนินทรายบ่อใหญ่ในสนาม ที่สามารถเป็นอุปสรรคให้ท่านนักกอล์ฟประสบกับความสนุกสนามเพลิดเพลินมากยิ่งขึ้น สนามแห่งนี้เหมาะสำหรับนักกอล์ฟในทุกระดับฝีมือเนื่องจากมีแท่นทีออฟให้ท่านได้เลือกเล่นหลายระดับ

HAINAN GOLF RESORT PARADISE CUP 2019                    5 วัน 4 คืน เล่นกอล์ฟ 3 สนาม

กำหนดการเดินทาง :  TOUR CODE: IG-HAK-CG/HU                  ตั้งแต่วันที่ 21 .. 62 – 25 .. 62

(1) วันแรก            กรุงเทพฯ-ไหโข่ว-นั่งรถไฟฟ้าความเร็วสูงสู่เซินโจว                  (D)                   (พฤหัสบดีที่ 21 .. 62)
08.40 น. เช็คอินที่สนามบินสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ประตูหมายเลข 6 แถว M ของ
สายการบินไหหนานแอร์ไลน์ เพื่อทำการเช็คอินเอกสารการเดินทาง
11.40 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่  HU 7940 บินตรงสู่ไห่โข่ว (ใช้เวลาบิน 2 ชม.)
14.40 น. ถึง สนามบินไหโข่ว (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชม.) มณฑลไห่หนาน (เกาะไหหลำ) ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศเหนือของเกาะไหหลำหรือไหหนานซึ่งเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศจีนรองลงมาจากเกาะไต้หวัน หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้วพบเจ้าหน้าที่ตัวแทนของบริษัทฯรถรอรับนำท่าน
17.17 น. ขึ้นรถไฟความเร็วสูงไปยัง Shenzhou Peninsula
18.23 น. ถึงสถานี Wanning Station แล้วเดินทางต่อไปยังโรงแรม
Sheraton Resort เช็คอินเมื่อถึงโรงแรมที่พัก
19.00 น. อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารของโรงแรม
พักที่โรงแรม  SHERATON RESORT @SHENZHOU PENINSULA ระดับ 5 ดาว
(2) วันที่สอง        แข่งขัน THE DUNES GOLF CLUB                 (B, L, D)                        (ศุกร์ที่ 22 .. 62)
เช้า อาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
รถ Shuttle Bus มารับท่านเดินทางสู่สนามกอล์ฟ
นักกอล์ฟ: TEE OFF TIME เชิญท่านร่วมแข่งขันออกรอบ 18 หลุม สนามกอล์ฟ
THE DUNES GOLF CLUB @West Course(*)
สนามกอล์ฟที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็น Top 2 in China และ Top 9 in Asia ในปี 2018
เที่ยง อาหารกลางวัน ณ คลับเฮ้าส์ของสนามกอล์ฟ
บ่าย รถรับกลับโรงแรมที่พัก จากนั้นอิสระตามอัธยาศัย
ค่ำ อาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก
พักที่โรงแรม SHERATON RESORT SHENZHOU PENINSULA ระดับ 5 ดาว
3) วันที่สาม         แข่งขัน THE DUNES GOLF CLUB - ไหโข่ว              (B, L, D)            (เสาร์ที่ 23 .. 62)
      เช้า อาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
รถมารับท่านเดินทางสู่สนามกอล์ฟ
นักกอล์ฟ: TEE OFF TIME เชิญท่านออกรอบ 18 หลุม สู่ สนามกอล์ฟ
THE DUNES GOLF CLUB @East Course(*)
เที่ยง งานเลี้ยงวิธีมอบรางวัลพร้อมอาหารกลางวัน ณ คลับเฮ้าส์ของสนามกอล์ฟ
บ่าย เดินทางกลับไปยัง Haikou โดยรถบัส
เมืองไหโข่ว  เมืองหลวงของมณฑลไหหนาน ตั้งอยู่ทางเหนือสุดของเกาะไหหลำ คำว่าไหโข่ว มีความหมายว่าเป็นเมืองท่าทางทะเล เดิมเป็นเขตเมืองฉวงซาน หลังจากการที่จีนทำสนธิสัญญานานกิงในปี พ.ศ. 2401 ไห.โข่วก็เริ่มทำการค้ากับทางต่างประเทศ จนในปี พ.ศ. 2469 เมืองไหโข่วมีประชากรมากขึ้นจึงถูกประกาศให้มีเทศบาลเมืองเป็นอิสระจากฉวงซาน จนถึงปัจจุบันเมืองไหโข่วยังคงเป็นเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดของเกาะไหหนาน พาท่านไปยัง Haikou Zhongshan Road Arcade old Street และ Garrison Snack Street เต็มไปด้วยอาหารสไตล์ ไห่หนาน
จากนั้นพาท่านเดินทางเข้าโรงแรม
ค่ำ  อาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก
พักที่โรงแรม  MISSION HILLS RESORT      ระดับ 5 ดาว (DELUXE ROOM)
(4) วันที่สี่              กอล์ฟ MISSION HILLS HAIKOU - BLACK STONE COURSE      (B,D)    (อาทิตย์ที่ 24 .. 62)
07.30 น. อาหารเช้า  ณ ภัตตาคารของโรงแรม
08.30 น. นักกอล์ฟ: เชิญท่านออกรอบ 18 หลุม ที่สนาม MISSION HILLS HAIKOU - BLACKSTONE COURSE (*)
เที่ยง อาหารกลางวัน ณ คลับเฮ้าส์ของสนามกอล์ฟ (ไม่รวมในรายการ)
บ่าย นำท่านนั่งรถ Shuttle Bus จากโรงแรมไปเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ล่าสุดของเกาะไหหลำ  Mission Hills Movie Town โรงถ่ายภาพยนต์จำลอง 1 ในโครงการอัครสถานบันเทิงของ Mission Hills Haikou เริ่มเปิดให้เที่ยวชมเมื่อเดือนมิถุนายน 2014 ที่ผ่านมา โรงถ่ายภาพยนต์นี้ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแด่ FENG   XIAOGANG ผู้กำกับภาพยนต์ชื่อดังของจีน ภายในจะมีฉากจากภาพยน์เรื่องดังของ เฟิ่งเซียวกัง เช่นTEMPERATURE SO 1942, AFTERSHOCK และ  IF YOU ARE THE ONE โดยใช้งบประมาณกว่า 24,900 ล้านบาท จากนั้นเชิญท่านไปช้อปปิ้งที่OUTLET สินค้าแบรนดัง อาทิ ADIDAS, NIKE, PUMA, FILA, SKECHERS, CONVERSE, SWATCH, SASA เป็นต้น ในราคาที่ถูกสุดๆ แบบห้ามใจไม่อยู่ที่ห้าง CENTER VILLE SHOPPING ARCADE สุดหรู
ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารของโรงแรม
  พักที่โรงแรม MISSION HILLS RESORT ระดับ 5 ดาว (DELUXE ROOM)
(5) วันที่ห้า            ไหโข่วกรุงเทพฯ                                                       (B)                   (จันทร์ที่ 25 .. 62)
06.00 น. อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
06.30 น. รถรับนำท่านเดินทางสู่ สนามบิน
07.00 น. เช็คอิน ณ เคาท์เตอร์ สายการบินไหหนานแอร์ไลน์
09.10 น. ออกเดินทางด้วยเที่ยวบินที่ HU 7939 บินตรงสู่กรุงเทพฯ
10.35 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ