ENGLAND HI-LIGHT & SCOTLAND GOLF EXCLUSIVE

ทัวร์ตีกอล์ฟสกอตแลนด์

ENGLAND HI-LIGHT & SCOTLAND GOLF EXCLUSIVE 21 - 30 OCT’ 18

 บริษัท อบาคัสทราเวิลเอร์วิส จำกัด ภูมิใจที่จะขอเชิญท่านผู้ที่มีกีฬากอล์ฟอยู่ในหัวใจ ไปสร้างตำนานกับการออก รอบในดินแดนที่ได้รับฉายาว่า “The Home of Golf” จุดเริ่มต้นของกีฬากอล์ฟที่ St. Andrews Links The Largest Golf Complex In Europe : เป็นคำจำกัดความทีไม่ได้เกินความจริง มีสนามกอล์ฟ 18 หลุม ถึง 7 สนาม รวมถึง 3 สนามที่เป็น Championship Course ระดับโลก มีสโมสรกอล์ฟที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก คือ The Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1754

มากไปกว่านั้นท่านสามารถเลือกประสบการณ์เพิ่มเติมจาก Golf Resort ชื่อดังใน Scotland ที่เราสามารถจัดเพิ่ม เติมให้ท่านได้ไม่ว่าจะเป็นที่ Gleneagles ที่อยู่ห่างไป 1 ชม. จาก St. Andrews ซึ่งมีสนามให้ท่านมาพิสูจน์ในระดับแชมป์ เปี้ยนชิพอีก 3 สนาม และที่ Turnberry Golf Resort ที่มีสนามกอล์ฟระดับ 5 ดาว อีก 2 สนามอยู่ห่างจาก St. Andrews  ไป 3 ชั่วโมง

 

รายละเอียดการเดินทาง ENGLAND HI_LIGHT & SCOTLAND GOLF EXCLUSIVE

บริษัท อบาคัส ทราเวิล เซอร์วิส จำกัด รายการท่องเที่ยวในเกาะอังกฤษที่พาคุณชมแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง และเป็นจุดเด่นของ 3 ประเทศในเกรท บริเทน ตั้งแต่สโตนเฮ้นจ์ กองหินประหลาด, บาธ เมืองน้ำแร่ยุคโรมัน, คาร์ดิ๊ฟ เมืองหลวงแห่งเวลส์,  สตราทฟอร์ด บ้านเกิดเช็คสเปียร์, ลิเวอร์พูล เมืองดังจากทีมฟุตบอลพรีเมียร์ลีก, ชมวิวสวยในวินเดอร์เมียร์ เมืองในเขตเลคดิสทริค ก่อนข้ามพรมแดนสู่เอดินเบอระ นครหลวงแสนสวยของสก็อตแลนด์ ล่องใต้กลับเข้าอังกฤษ ชมยอร์ค เมืองสวยแห่งวิหารยอร์ค ก่อนนำท่านช้อปปิ้งและชมมหานครลอนดอนที่ยิ่งใหญ่ ได้ช้อปทั้งย่านอ๊อกซ์ฟอร์ด และแฮรอดส์ ย่านไนท์บริดจ์ ทานอาหารภัตตาคาร FOUR SEASON เมนูพิเศษกุ้งมังกร เป็ดหนังกรอบ หมูแดง หมูกรอบ อันโด่งดัง ** การเข้าชมโบสถ์ที่สำคัญ เจ้าหน้าที่จะไม่อนุญาติผู้ที่ใส่กางเกงขาสั้น เสื้อแขนกุด หรือการแต่งกายที่ไม่สุภาพ **

วันที่ 1 : กรุงเทพฯ – ลอนดอน
21.00 น. นัดพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ทางเข้าประตู 4 แถว H&J เคาน์เตอร์ สายการบินไทย

 

วันที่ 2 : ลอนดอน – ลิเวอร์พูล – วินเดอร์เมียร
00.55 น. ออกเดินทางสู่ลอนดอน โดยเที่ยวบินTG 910
07.15 น. ถึงสนามบินฮีทโธรว์ ลอนดอน (LONDON)  หลังผ่านพิธีการตรวจคนเขาเมืองแล้ว  ออกเดินทางต่อสู่ เมืองลิเวอร์พูล-LIVERPOOL
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารเจ้าพระยา ร้านอาหารไทยที่ดีที่สุดใน UK
บ่าย นำท่านไปชมบรรยากาศของท่าอัลเบิร์ต-ALBERT DOCK หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดของเมือง  แล้วออกเดินทางสู่ เมืองวินเดอร์เมียร์  ดินแดนแห่งทะเลสาบเลคดิสทริค (LAKE DISTRICT)
ค่ำ  รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารอาหารของโรงแรม
พักที่ โรงแรม STONE CROSS MANOR HOTEL หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 3  :  ทะเลสาบ – วินเดอร์เมียร์ – กลาสโกว์     (B,L,D)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
เช้า  หลังอาหารนำท่านลงเรือใหญ่ล่องชมความงามของทะเลสาบวินเดอร์เมียร์ (WINDERMERE)
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย
บ่าย นำท่านเที่ยวชมเมืองกลาสโกว์ เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของสก๊อตแลนด์
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
ที่พัก โรงแรม APEX GLASGOW HOTEL หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 4  : เล่นกอล์ฟ (*) – เกลนอีเกิ้ล – เซนต์แอนดรู    (B,L,D)
  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นักกอล์ฟ : เล่นกอล์ฟ ณ สนามกอล์ฟ GLENEAGLES เล่นกอล์ฟ 18 หลุม ที่ THE PGA Centenary Course
16.00 น.  จากนั้นเดินทางต่อสู่โรงแรมที่พัก
ผู้ติดตาม : นำท่านเดินทางสู่ เมืองอินเวอร์เนส-INVERNESS เมืองหลวงของเขตที่ราบสูงของสก็อตแลนด์-HIGHLAND
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
บ่าย  เที่ยวชม ทะเลสาบเนส-LOCH NESS 
  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
ที่พัก โรงแรม CARNOUSTIE GOLF RESORT หรือเทียบเท่า

 

วันที่  5  :   เล่นกอล์ฟเซนต์แอนดรู      (B,D) 
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
เช้า ออกเดินทางสู่ เมืองเซนต์แอนดรู  ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับ สนามกอล์ฟเซนต์แอน ดรู โอลล์คอร์ส
นักกอล์ฟ เล่นกอล์ฟ ณ  ST. ANDREWS LINKS – THE CASTLE COURSE  หลังจากนั้นนำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์กอล์ฟ British Golf Museum Home of Golf
ผู้ติดตาม นำท่านสู่ดินแดนแห่งการผลิตวิสกี้ เครื่องดื่มสุดคลาสสิคของสก๊อตแลนด์ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองสเตอร์ลิง (STIRLING) ซึ่งตั้งอยู่ล้อมรอบปราสาทสเตอร์ลิง พื้นที่นี้เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่าง Highland และ Lowland ของสก๊อตแลนด์ ทำให้เมืองสเตอร์ลิงในสมัยก่อนนั้นถูกใช้เป็นเมืองศูนย์กลางทางการปกครอง การค้าขาย และอื่นๆอีกจำนวนมาก และถูกเรียกว่า Market Town
รับประทานอาหารเย็น แบบชาวสก๊อตแลนด์ในผับ (Public House) ตามแบบ+นักกอล์ฟที่เมือง St. Andrews
ที่พัก โรงแรม CARNOUSTIE GOLF RESORT หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 6  :  นักกอล์ฟ / เล่นกอล์ฟคิงส์บาร์น  – เอดินเบอระ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นักกอล์ฟ นำท่านไปเล่นกอล์ฟ 18 หลุม ที่ KINGSBARNS GOLF LINK จากนั้นเดินทางเข้าสู่เมืองเอดินเบอระ
ผู้ติดตาม : เช็คเอาท์แล้วนำท่านเข้าสู่กรุงเอดินเบอระ EDINBURGH เมืองหลวงของประเทศสก๊อตแลนด์   นำชมปราสาทแห่งเอดินเบอระที่ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่บนเนินเขา ซึ่งนับว่าเป็นโบราณสถานที่ชาวสก็อตหวงแหนและให้ความนิยมในการมาเที่ยวชมมากที่สุด
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย อิสระท่านเดินเล่น หรือเลือกซื้อสินค้าย่านช้อปปิ้ง เช่น ปริ๊นซ์สตรีท(Prince Street)
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทยเจ้าพระยา
ที่พัก  โรงแรม APEX EDINBURGH หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 7   : ยอร์ค – อ๊อกซ์ฟอร์ด     (B,L,D)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
เช้า  นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองยอร์ค
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย  นำท่านเข้าชมวิหารแห่งยอร์ค เป็นมหาวิหารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรปตอนเหนือ และเดินทางเข้าสู่เมืองอ๊อกซ์ฟอร์ด
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย
ที่พัก โรงแรม JURYS INN HOTEL

 

วันที่ 8   :  อ๊อกซ์ฟอร์ด – บิสเตอร์เอาท์เล็ต – เบอร์ตันออนเดอะวอเอตร์ – ลอนดอน   (B,D)
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
เช้า นำท่านชมสถานที่สำคัญของเมือง อ๊อกซ์ฟอร์ด เช่น  ชมวิหารไคร์ทเชิร์ท    พระราชวังเบลนเนมม์  และ ช้อปปิ้ง BICESTER OUTLET
เที่ยง  อาหารกลางวันตามอัธยาศัย
บ่าย ออกเดินทางสู่หมู่บ้านเบอร์ตัน ออน เดอะ วอเตอร์” BOURTON ON THE WATER  ที่สร้างด้วยหินคอทสวอลด์ที่สวยงาม ชมเมืองที่สร้างอยู่ริมแม่น้ำ WINDRUSH เป็นหมู่บ้านที่น่ารักมากๆ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน FOUR SEASON / เมนูเป็ดย่างลือชื่อ
ที่พัก  โรงแรมแรม TRAVELODGE LONDON หรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่ 9  :   ลอนดอน(ชมเมือง+ช้อปปิ้งย่านอ๊อกซ์ฟอร์ด) – สนามบิน      (B,L)
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
เช้า  นำท่านเที่ยวชมตัวเมืองลอนดอนมหานครที่ยิ่งใหญ่ แวะถ่ายรูปหน้าพระราชวังบัคกิ้งแฮม ผ่านชมสถานที่สำคัญๆ อาทิ พิคาเดลลี่ เซอร์คัส, จตุรัสทราฟัลการ์ อนุสรณ์ของท่านนายพลลอร์ดเนลสัน  เป็นต้น
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน ชื่อดัง BURGEN & LOBSTER
บ่าย ช้อปปื้งตามอัธยาศัยที่ถนนอ๊อกฟอร์ด
16.30 น. รถรับเพื่อนำส่งสนามบิน
18.35 น. เช็คอิน ณ สนามบินฮีทโทรว์
21.35 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพ โดยสายการบินไทย โดยเที่ยวบินที่ TG 917

 

วันที่ 10  :  กรุงเทพฯ
16.00 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

 

ราคาเริ่มต้นที่ XXXXX  บาท /1 นักกอล์ฟ

ราคาสำหรับผู้ติดตามXXXXX บาท / 1  ผู้ติดตาม

ค่าบริการรวม
- ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัดของสายการบินไทย          
- หัวหน้าทัวร์เดินทางพร้อมคณะ
- ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการ
- ค่าทิปคนขับรถ 2 ปอนด์/คน/วัน
- ค่าอาหารตามรายการ / กลางวัน 4 มื้อ + ค่ำ 7 มื้อ
- ค่าธรรมเนียมวีซ่า
- ค่ารถรับ-ส่งตามรายการ
- ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาล 1,500,000 บาท (ไม่คุ้มครองโรคประจำตัว)

ค่าบริการไม่รวม

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์, ค่าเครื่องดื่มพิเศษ  ฯลฯ
- ค่าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกิน 30 กก.
- ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการทำหนังสือเดินทางหายทุกกรณี
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (หากต้องการ)