DP WORLD TOUR CHAMPIONSHIP 2019 @DUBAI 20 – 27 NOV 2019

บริษัท อบาคัสทราเวิลเซอร์วิส จำกัด มีความยินดีใคร่ขอเสนอโปรแกรมสุดพิเศษ " THE TRAVELLER GOLF" ที่จัด เป็นพิเศษเฉพาะท่านนักกอล์ฟ กับสนามกอล์ฟที่มีชื่อเสียงทั่วโลก รอให้ท่านพิสูจน์ และทดสอบความท้าทาย DP WORLD TOUR CHAMPIONSHIP เป็นการแข่งขันกอล์ฟของนักกอล์ฟอาชีพใน European Tour ณ สนาม Jumeirah Golf Estates ที่ดูไบประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ชื่อรายการแข่งขัน นำมาจากสปอนเซอร์นั่นก็คือ DP World บริษัท เดินเรือขนส่งรายใหญ่ในดูไบ การแข่งขันถูกจัดขึ้นครั้งแรกในปี 2009 ในชื่อ Order of Merit ถูกแทนที่ด้วยชื่อ Race to Dubai โดยมีผู้เข้าแข่งขัน 60 คน จากการจัดอันดับ Ranking ของ Race to Dubai ผู้ทำเงินรางวัลสูงสุด JUMEIRAH GOLF ESTATES : เป็นสนามกอล์ฟระดับโลก ออกแบบโดย Greg Norman มีทั้งหมด 2 คอร์ส 72 หลุม ซึ่งแต่ละคอร์สถูกออกแบบในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนและถูกเรียกว่าคอร์ส Fire และ คอร์ส Earth ซึ่งจะให้อา รมณ์ที่แตกต่างกันออกไป อีกทั้งให้บริการบ้านพักหรูหราอีกทั้งสิ่งอำนวยความ ในฐานะโฮสต์ของ DP World Tour Championship ประจำปีจนถึงปี 2020 และเป็นที่จัดการแข่งขันของ European Tour แห่งเดียวในตะวันออกกลาง Jumeirah Golf Estates ยังเป็นคู่แข่งขันที่ดีให้สนามกอล์ฟที่ดีที่สุดทั่วโลก สะดวกเพื่อการพักผ่อนท่ามกลางสนามกอล์ฟระดับ Championship course

 

EMIRATES GOLF CLUB - FALDO COURSE : เป็นสนามที่เปิดให้บริการในเวลาปกติและเป็น Night Golf ด้วย, ซึ่งคอร์สนี้ เป็นคอร์สที่เอาไว้ใช้แข่งขันของสนาม Emirates Golf Club เปิดให้บริการครั้งแรกในปี 1996 และถูกเรียนขานว่า The Wadi ซึ่ง นำมาจากภาษาอาราบิคที่แปลว่าหมู่บ้าน สนามกอล์ฟได้ถูกออกแบบใหม่อีกครั้งในปี 2005 โดยนักกอล์ฟผู้เป็นตำนาน ผู้ที่ชนะ รายการเมเจอร์ถึง 6 ครั้ง นั่นก็คือ Nick Faldo นั่นเอง ลักษณะของสนามกอล์ฟนั้นได้รวมการออกแบบที่น่าทึ่งซึ่งรวบรวมความ แตกต่างและความท้าทายของอยู่ด้วยกันในแต่ละหลุม เพื่อให้ท่านนักกอล์ฟได้รับประสบการณ์การเล่นกอล์ฟที่สนุกสนานเป็น พิเศษ สนามใหม่นี้ได้รับการขนานนามใหม่ว่า The Faldo เมื่อเปิดให้บริการอีกครั้งในเดือนตุลาคม 2006 สนามเป็นพาร์ 72 ได้ รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นที่นิยมในฐานะผู้บุกเบิกและได้รับความสนใจจากผู้เล่นที่อยากท้าทายสนามแห่งนี้ ที่มีระยะถึง 7,052 หลาทั้งช่วงตอนกลางวันและตอนกลางคืนที่มีไฟแสงสปอตไลต์ LED สาดส่องทั่วพื้นสนาม

EMIRATES GOLF CLUB - MAJILIS COURSE : เป็นคอร์สชูโรงของสนาม Emirates Golf Club ซึ่ง The Majlis championship course เป็นสนามพาร์ 72 สุดท้าทายในระยะ 7,301 หลา ออกแบบโดยสถาปนิกในฟลอริด้าชื่อ Karl Litten ทั้ง 18 หลุมถูกสร้างให้ล้อมรอบไปด้วยบ่อทรายขนาดใหญ่หรือที่เรียกกันว่า Dune และสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของตึกและเมือ งอันสวยงามของดูใบรอบๆอีกด้วย Majlis course นั้นได้รับความสนใจและเพิ่มความมีชื่อเสียงในตัวของสนามไปทั่วโลกโด ยมีความท้าทายและความสวยงามของสนามที่รอให้ท่านนักกอล์ฟมาพิสูจน์ด้วยตนเอง สนามแห่งนี้ประกอบไปด้วยพันธุ์พืชและ สัตว์พื้นเมืองหลายร้อยชนิดพร้อมด้วยแฟร์เวย์ที่คดเคี้ยวและทะเลสาบน้ำจืดและน้ำเค็มเจ็ดแห่ง Majlis เป็นสนามแห่งแรกในตะวัน ออกกลางที่ใช้ชื่อมาจากคำภาษาอาหรับสำหรับซึ่งมีความหมายว่า “Meeting Place” หรือ “สถานที่นัดพบ” หนึ่งในคุณสมบัติที่ โดดเด่นที่สุดของสนามคืออาคาร Majlis ตั้งอยู่ระหว่างหลุมที่ 8 และ 9 และเป็นสถานที่สำคัญของดูไบตั้งแต่ปี ค.ส. 1988

DUBAI HILLS GOLF CLUB : เป็นสนามพาร์ 72 ออกแบบโดย Gary Johnston การออกแบบของสนามกอล์ฟดูไบฮิลส์นั้นมี ลักษณะภูมิประเทศที่เป็นธรรมชาติ ถูกออกแบบมาสำหรับนักกอล์ฟทุกระดับฝีมือด้วยแฟร์เวย์ขนาดใหญ่ที่ทำให้ท่านนักกอล์ฟสา มารถเลือกเล่นได้หลากหลายรูปแบบ อีกทั้งกรีนที่เป็นลูกคลื่นจะทดสอบทักษะท่าน อีกทั้งลักษณะภูมิประเทศของสนามที่เป็น หุบเขาและทะเลสาบรวมถึงการวางกลยุทธ์ของบ่อทรายที่ได้ถูกออกแบบมาให้ท้าทายท่านนักกอล์ฟในแต่ละหลุมเพื่อเป็นสีสันใน การทำสกอร์สุดท้าทาย สนามนั้นยังสามารถมองเห็นเส้นขอบฟ้าของเมืองดูไบที่โดดเด่นทำให้สนามกอล์ฟได้สัมผัสกับฉากหลังที่ เป็นสัญลักษณ์ของ Burj Khalifa สามารถมองเห็นได้ในหลายหลุมทั้งหมดนี้ทำให้นักกอล์ฟหลายๆท่านต้องการจะกลับมาเล่นที่ สนามแห่งนี้อีกครั้ง

 

DP World Tour Championship 2019   8 วัน 6 คืน เล่นกอล์ฟ 3 สนาม 54 หลุม

กำหนดการเดินทาง :  TOUR CODE: IG-DBX-UW ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ย. 62 – 27 พ.ย. 62

วันแรก กรุงเทพฯ - ดูไบ                                                            (พุธที่ 20 พ.ย. 62)
__.__ น. เช็คอินที่สนามบินสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ประตูหมายเลข __ แถว __ ของ
สายการบิน _____ เพื่อทำการเช็คอินเอกสารการเดินทาง
__.__ น ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่  __ ___ บินตรงดูไบ (ใช้เวลาบิน 4 ชม.)
__.__ น. ถึง สนามบินดูไบ (เวลาช้ากว่าเมืองไทย 4 ชม.) หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้วพบเจ้าหน้าที่ตัวแทน
  ของบริษัทฯรถรอรับนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก
  นครดูไบ เป็นนครใหญ่สุดของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ มีพื้นที่ประมาณ 4,000 ตารางกิโลเมตร และมีประชากร
  ประมาณ 2 ล้านคน เมืองดูไบถือได้ว่าเป็นเมืองท่าที่สำคัญแห่งหนึ่งบนโลก และมีอัตราการเจริญเติบโตของ
  เมืองสูงมากค่ำ เมืองดูไบตั้งอยู่บนชายฝั่งอ่าวเปอร์เซีย ทางตอนเหนือของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และมีความสูง
  จากระดับน้ำทะเลประมาณ 16 เมตร รัฐดูไบติดต่อกับรัฐอาบูดาบีทางทิศใต้
ค่ำ อาหารค่ำตามอัธยาศัย
  พักที่โรงแรมตามเลือก
วันที่สอง เล่นกอล์ฟ EGC - FALDO (NIGHT)                              (พฤหัสบดีที่ 21 พ.ย. 62)        
เช้า อาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  รถมารับท่านเดินทางสู่สนามกอล์ฟ
__.__ น นักกอล์ฟ: TEE OFF TIME เชิญท่านออกรอบ 18 หลุม สู่ สนามกอล์ฟ EGC - FALDO (Night Golf)
ค่ำ รถรับกลับโรงแรมที่พัก จากนั้นอิสระตามอัธยาศัย
  พักโรงแรมตามที่เลือก
วันที่สาม เล่นกอล์ฟ DUBAI HILLS GOLF CLUB                              (ศุกร์ 22 มี.ค. 62)
เช้า อาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม
รถมารับท่านเดินทางสู่สนามกอล์ฟ
  เชิญท่านวอร์มอัพร่างกายหรือซ้อมก่อนออกรอบได้ที่ Driving Range และ Putting Green ชั้นยอดก่อนแข่งขัน
  ตามอัธยาศัย
__.__ น นักกอล์ฟ: TEE OFF TIME เชิญท่านออกรอบ 18 หลุม สู่ สนามกอล์ฟ DUBAI HILLS GOLF CLUB
  เชิญรับประทานอาหารกลางวัน ณ คลับเฮ้าส์ของสนามกอล์ฟ
  (เข้าร่วมแข่งขันวันที่ 2 ใช้กติกาเป็น 2 PERSON BETTER BALL)
บ่าย รถรับกลับโรงแรมที่พัก จากนั้นอิสระตามอัธยาศัย
ค่ำ อาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย
  พักที่โรงแรมตามเลือก
วันที่สี่ เข้าชมการแข่งขัน JUMEIRAH - DP WORLD TOUR CHAMPIONSHIP                           (เสาร์ที่ 23 มี.ค. 62)
เช้า อาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  รถมารับท่านเดินทางสู่สนามกอล์ฟ
  นักกอล์ฟ: Tournament Time: เชิญเข้าชมการแข่งขันกอล์ฟ DP WORLD TOUR CHAMPIONSHIP
  ณ สนามกอล์ฟ JUMEIRAH
เย็น รถรับกลับโรงแรมที่พัก จากนั้นอิสระตามอัธยาศัย
ค่ำ อาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย
วันที่ห้า เข้าชมการแข่งขัน JUMEIRAH - DP WORLD TOUR CHAMPIONSHIP                  (อาทิตย์ที่ 24 มี.ค. 62)
เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารของโรงแรม
รถมารับท่านเดินทางสู่สนามกอล์ฟ 
นักกอล์ฟ : Tournament Time: เชิญเข้าชมการแข่งขันกอล์ฟ DP WORLD TOUR CHAMPIONSHIP
  ณ สนามกอล์ฟ JUMEIRAH GOLF ESTATE รอบไฟนอล
  เชิญรับประทานอาหารกลางวัน ณ สนามกอล์ฟ
เย็น รถรับกลับโรงแรมที่พัก จากนั้นอิสระตามอัธยาศัย
ค่ำ อาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย
พักที่โรงแรมตามเลือก
วันที่หก เล่นกอล์ฟ EGC - MAJILIS - PRACTICE ROUND            (จันทร์ที่ 25 มี.ค. 62)
08.30 น อาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  เชิญท่านวอร์มอัพร่างกายหรือซ้อมก่อนออกรอบได้ที่ Driving Range และ Putting Green ชั้นยอดก่อนแข่ง
  ขันตามอัธยาศัย
  นักกอล์ฟ: TEE OFF TIME เชิญท่านออกรอบ 18 หลุม สู่ สนามกอล์ฟ EGC - MAJILIS
บ่าย รถรับกลับโรงแรมที่พัก จากนั้นอิสระตามอัธยาศัย
ค่ำ อาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย
  พักที่โรงแรมตามเลือก
วันที่เจ็ด ดูไบ – กรุงเทพฯ
เช้า อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
__.__ น. รถรับนำท่านเดินทางสู่ สนามบิน
__.__ น. เช็คอิน ณ เคาท์เตอร์ สายการบิน XXXX
__.__ น. ออกเดินทางด้วยเที่ยวบินที่ XX 0000 บินตรงสู่กรุงเทพฯ
__.__ น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

 ( * ) บริษัท ฯ สงวนสิทธิ์ที่จะสลับหรือเปลี่ยนสนามกอล์ฟให้กรณีที่สนามเต็มหรือไม่ว่าง