SCOTLAND GOLF EXCLUSIVE

บริษัท อบาคัสทราเวิลเซอร์วิส จำกัด ภูมิใจที่จะขอเชิญท่านผู้ที่มีกีฬากอล์ฟอยู่ในหัวใจ ไปสร้างตำนานกับการออกรอบในดินแดนที่ได้รับฉายาว่า “The Home of Golf” จุดเริ่มต้นของกีฬากอล์ฟที่ St. Andrews Link The Largest Golf Complex In Europe : เป็นคำจำกัดความทีไม่ได้เกินความจริง มีสนามกอล์ฟ 18 หลุม ถึง 7 สนาม รวมถึง 3 สนามที่เป็น Championship Course ระดับโลก มีสโมสรกอล์ฟที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก คือ The Royal and Ancient Golf Club of  St. Andrews ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1754

                มากไปกว่านั้นท่านสามารถเลือกประสบการณ์เพิ่มเติมจาก Golf Resort ชื่อดังใน Scotland ที่เราสามารถจัดเพิ่มเติมให้ท่านได้ไม่ว่าจะเป็นที่ Gleneagles ที่อยู่ห่างไป 1 ชม. จาก St. Andrews ซึ่งมีสนามให้ท่านมาพิสูจน์ในระดับแชมป์เปี้ยนชิพอีก 3 สนาม และที่ Turnberry Golf Resort ที่มีสนามกอล์ฟระดับ 5 ดาว อีก 2 สนามอยู่ห่างจาก St. Andrews ไป 3 ชั่วโมง

สนามกอล์ฟที่ท้าทายระดับ 5 ดาว และรอให้ท่านมาพิสูจน์ในรายการ  (โปรดใช้รองเท้ากอล์ฟแบบปุ่มยาง - Soft-Spiked Shoes)

SANYA GOLF PACKAGE 2019   5 วัน 3 คืน เล่นกอล์ฟ 3 สนาม 54 หลุม

กำหนดการเดินทาง :  TOUR CODE: IG-DBX-UW  ตั้งแต่วันที่ 09 พ.ย. 62 – 13 พ.ย. 62

ายละเอียด การเดินทาง SCOTLAND GOLF EXCLUSIVE / 7 วัน 4 คืน เล่นกอล์ฟ 3 สนาม

(1)วันแรก        กรุงเทพฯ                                                                                 

21.15 น.          พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ Check in Counter การบินไทย

 

(2)วันที่สอง      กรุงเทพ - ฮีทโทรว์ - อีดินเบอระ - เซนต์แอนดรูว์                                  

00.15 น.          ออกเดินทางสู่ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 910 สู่ประเทศอังกฤษ

06.20 น.          ถึงสนามบิน HEATHROW AIRPORT แวะเปลี่ยนเครื่อง

11.40 น.          ออกเดินทางต่อโดยเที่ยวบินที่ BA 1442 ไปยังอีดินเบอระ

13.05 น.          ถึง สนามบินนานาชาติอีดินเบอระ ประเทศสกอตแลนด์

14.00 น.          รถรอรับท่านออกเดินทางสู่เมืองเซนต์แอนดรูว์

16.00 น.          เข้าพัก ที่โรงแรม RUSACKS HOTEL ST. ANDREWS ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

 

(3) วันที่สาม     คาร์นุสตี้ - เซนต์แอนดรูว์                                                           (B)      

07.00 น.          รับประทานอาหารเช้าที่ โรงแรม

08.00 น.         รถมารับท่านเดินทางไปยังสนามกอล์ฟ

10.00 น.         เชิญท่านออกรอบ 18 หลุมที่สนาม Carnoustie Golf Links (*)

15.00 น.          นำท่านเยี่ยมชมโรงบ่มวิสกี้ที่มีชื่อเสียง ซึ่งไม่สามารถ พลาดได้เลยเมื่อมาถึงเมืองต้นกำเนิดวิสกี้อย่างสกอตแลนด์

17.00 น.          รับประทานอาหารเย็น แบบชาว สกอตแลนด์ในผับ (Public House) ตามแบบนักกอล์ฟที่เมือง St. Andrew อันสุด คลาสสิค

ค่ำ                      เข้าพัก ที่โรงแรม RUSACKS HOTEL ST. ANDREWS ระดับ 4 ดาว หรือ เทียบเท่า

 

(4) วันที่สี่         เซนต์แอนดรูว์ - กอล์ฟ                                                  (B)      

07.30น.           รับประทานอาหารเช้า ที่โรงแรม

09.30 น.         ออกรอบตีกอล์ฟแบบ 18 หลุม ที่ St Andrew Golf ซึ่งมีสนาม ทั้งหมด 7 สนามให้เลือก (*)

เยี่ยมชม และเที่ยวพิพิธภัณฑ์กอล์ฟ ณ. เมือง St. Andrew (British Golf Museum Home of Golf) ซึ่งถือว่า เป็น highlight ของการเดินทางในทริปนี้

19.00น.          รับประทานอาหารเย็น

ค่ำ                     เข้าพัก ที่โรงแรม RUSACKS HOTEL ST. ANDREWS ระดับ 4 ดาว หรือ เทียบเท่า

 

(5) วันที่ห้า        เซนต์แอนดรูว์ - คิงส์บาร์น - อีดินเบอระซิตี้ทัวร์                             (B)      

07.00 น.          รับประทานอาหารเช้า ที่ โรงแรม

08.30 น.          นำท่านไปเล่นกอล์ฟ 18 หลุมที่ KINGSBARNS GOLF LINK (*)

14.30 น.          ออกเดินทางสู่ อีดินเบอระ เมืองหลวงของประเทศสก็อตแลนด์นำชมปราสาทแห่งอีดินเบอระที่สร้างตั้งแต่

ช่วงศตวรรษที่ 11 เป็นต้นมา ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่บนเนินเขา ซึ่งนับว่าเป็นโบราณสถานที่ชาวสก็อต

หวงแหนและให้ความนิยมในการมาเที่ยวชมมากที่สุด ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บและดูแลรักษาสมบัติ

ของราชวงศ์มากมาย อทิ คฑาประจำเมือง, พระแสงดาบ และ มงกุฎ จากนั้นผ่านชมถนนรอแยลไมลส์

(ROYALE MILE), พระราชวังโฮลี่รู๊ด, อนุสาวรีย์ของท่านเซอร์ วอลเตอร์ สก็อต, อาคารพิพิธภัณฑ์ที่

สร้างในสมัยสถาปัตยกรรมยุคคลาสสิค จนทำให้อีดินเบอระได้รับการยกย่องว่าเป็นเอเธนส์แห่งยุโรปเหนือ

อิสระท่านเดินเล่น หรือเลือกซื้อสินค้าย่านช็อปปิ้ง ณ ปริ๊นซ์สตรีท (Prince Street) ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขต

เมืองเก่าและเมืองใหม่แวดล้อมไปด้วยห้างสรรพสินค้าชั้นนำที่มีสินค้าแบรนด์เนมมากมายและเซนต์

                       แอนดรูว์สแคว์ และมัลทรีวอล์ค เป็นย่านดีไซน์เนอร์ มีเวลาให้ท่านเพลิดเพลินตามอัธยาศัย จนได้เวลอันสมควร

19.00 น.        รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม RADISSON BLU HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือ เทียบเท่า

 

(6) วันที่หก       อีดินเบอระ - เดินทางกลับสู่ประเทศไทย

07.00 น.          รับประทานอาหารเช้า ที่โรงแรม

09.00 น.          เช็คเอ้าท์แล้ว คณะออกเดินไปสนามบิน อีดินเบอระ                        

11.25 น.            ออกเดินทางโดยสารการบิน British Airways เที่ยวบินที่ BA 1443 สู่ HEATHROW AIRPORT

12.55 น.           ถึงสนามบิน HEATHROW AIRPORT และเปลี่ยนเครื่อง (Connecting Flight)

21.35 น.           ออกเดินทางต่อโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 917 สู่สนามบินสุวรรณภูมิ

 

(7)วันที่เจ็ด       กรุงเทพฯ                                                                                 

16.00 น.          ถึง กทมฯ โดยสวัสดิภาพ

 

(*) บริษัทฯสงวนสิทธิ์ที่จะสลับหรือเปลี่ยนสนามกอล์ฟให้กรณีที่สนามเต็มหรือไม่ว่าง

นักกอล์ฟ / นอนคู่

เริ่มต้นที่ 59,900 บาท