BALI GOLF CARNIVAL International Amateur Tournament 03 – 08 NOV 2019

บริษัท อบาคัสทราเวิลเซอร์วิส จำกัด มีความยินดีใคร่ขอเสนอโปรแกรมสุดพิเศษ " THE TRAVELLER GOLF" ที่จัด เป็นพิเศษเฉพาะท่านนักกอล์ฟ กับสนามกอล์ฟที่มีชื่อเสียงทั่วโลก รอให้ท่านพิสูจน์ และทดสอบความท้าทาย

 

BALI NATIONAL GOLF CLUB: เป็นสนามกอล์ฟพาร์ 71 ที่ถูกดีไซน์โดยสถาปนิกออกแบบสนามกอล์ฟชื่อดัง Nelson และ Haworth ความยาวของสนามวัดจาก Championship ทีออฟวัดได้ 6,878 หลา หลุมที่ 1 ถึง 9 มีลำธารหุบเขาและพืชพรรณ พื้นเมืองและเต็มไปด้วยนกเขตร้อน ในขณะที่หลุมที่ 10 ถึง 16 ให้นักกอล์ฟได้สัมผัสกับสิ่งแกะสลักอย่างนุ่มนวลผ่านแฟร์เวย์ และก็มาถึงหลุมที่ 17 ซึ่งเป็นเหมือน Signature hole ของสนามกอล์ฟแห่งนี้ เป็นหลุมพาร์ 3 ที่เป็น Island green หรือ กรีนเกาะ นั่นเอง หลุมสุดท้ายหลุมที่ 18 อยู่ริมทะเลสาบเป็นหลุมที่ท้าทายสำหรับการทดสอบนักกอล์ฟทุกคน คอร์สนี้ได้รับรางวัลจาก Asian Golf Awards ในฐานะสนามกอล์ฟที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ที่ดีที่สุดในเอเชีย 2014 และอันดับที่ 5 ของสนามกอล์ฟที่ดีที่สุดใน เอเชียแปซิฟิก 2016, Best Golf Resort in Indonesia 2017 โดย Golf Digest USA, สนามกอล์ฟที่ดีที่สุด 260 อันดับแรกของ ประเทศในปี 2018 โดย Golf Digest USA และ สนามกอล์ฟที่ดีที่สุดในอินโดนีเซียปี 2018 โดย Asian Golf Awards

 

NEW KUTA GOLF: สนามกอล์ฟแห่งนี้ถูกออกแบบโดย Ronald Fream มีทั้งหมด 18 หลุม พาร์ 72 มีระยะ 7,515 หลาวัดจาก ทีออฟ Championship สนามกอล์ฟ Bali New Kuta รายล้อมไปด้วยวิวทะเลที่ตระการตาพร้อมเกลียวคลื่นที่กระทบกับหลุม หลายๆหลุม ภูมิทัศน์ประกอบด้วยแฟร์เวย์ที่เป็นลอนคลื่น, หญ้าสูงที่เรียกว่า semi-rough และ บ่อทราย อย่างไรก็ตามสนามกอล์ฟ Kuta ออกแบบมาเพื่อนักกอล์ฟหลายระดับฝีมือ จึงได้มีแท่นทีออฟถึง 5 แท่นในแต่ละหลุมเพื่อให้ท่านนักกอล์ฟเลือกเล่นได้ตาม ความท้าทาย สนามแห่งนี้ยังได้รับรางวัล Best New International Course จาก Links Magazine 2008 และ Best Course 10 ที่ประเทศอินโดนีเซียโดย Golf Digest ในปี 2009 ในปีเดียวกันนั้นก็ได้มีการแข่งขัน Asian Tour Indonesian Open จัดขึ้นที่ สนามกอล์ฟแห่งนี้เช่นกัน

HANDARA GOLF & RESORT BALI: สนามกอล์ฟแห่งนี้ถูกออกแบบโดยชาวออสเตรเลียชื่อว่า Peter Thompson & Michael Wolveridge มีทั้งหมด 18 หลุม มีระยะ 7,024 หลา ระดับ Championship Course ก่อตั้งเมื่อปี 1974 อยู่ติดกับ ลำธาร Bedugul แฟร์เวย์ที่มีต้นไม้เรียงราย, ดอกไม้พื้นเมือง, และหญ้าเขียวขจีเป็นลักษณะของการดีไซน์สนามแห่งนี้ หลุม Signature hole ได้แก่ หลุม 3 พาร์ 4 ระยะ 435 หลา ซึ่งต้องตีลงเนินและมี dogleg หักข้อศอกถึง 90 องศาทางด้านขวา ลำห้วย ทางด้านขวาของแฟร์เวย์ป้องกันไม่ให้ตัดผ่าน dogleg ได้ง่ายๆและพุ่มไม้ตลอดแนวด้านซ้าย ความแม่นยำในการตีเป็นสิ่งที่ต้อ งมีอย่างมากเพื่อให้ได้สกอร์ที่ดีในหลุมนี้ ช็อตที่สองจะต้องตีข้ามน้ำขึ้นกรีนด้วยเหล็กยาวหากไม่ได้ตีตัด dogleg มากนัก

BUKIT PANDAWA GOLF & COUNTRY CLUB: สนามกอล์ฟแห่งนี้ถูกออกแบบโดย JMP Golf Design มีทั้งหมด 18 หลุม พาร์ 54 เป็นสนามที่เป็น พาร์ 3 ทั้งหมด ซึ่งมีระยะ 2,178 หลา สนามแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นบนภูมิทัศน์หินปูนซึ่งทอดยาวจาก สันเขาสูงถึงขอบหน้าผาสู่มหาสมุทรและมองเห็นทิวทัศน์ที่งดงามเหนือมหาสมุทรอินเดีย แต่ละหลุมจะมีลักษณะเฉพาะตัวของมัน เอง อีกทั้งมีกรีนที่ซับซ้อน, โขดหิน, ซากปรักหักพังสถาปัตยกรรมชนบทและรูปแบบภูมิทัศน์ธรรมชาติ หญ้า Seashore Paspalum รับประกันสภาพการเล่นที่ยอดเยี่ยมตลอดทั้งปีและรับประกันว่าเป็นสนาม 18 หลุม พาร์ 3 ที่สวยที่สุดในโลกเท่าที่ทีม งาน Abacus Golf Travel ได้เคยไปสำรวจมาทั่วโลก โดยเฉพาะคลับเฮ้าส์ที่สวยงามมีดีไซน์ที่เปี่ยมไปด้วยรสนิยม

BALI GOLF CARNIVAL 6 วัน 5 คืน เล่นกอล์ฟ 4 สนาม 72 หลุม

กำหนดการเดินทาง : TOUR CODE: GE-DPS-BT  ตั้งแต่วันที่ 03 พ.ย. 62 – 08 พ.ย . 62

วันแรก กรุงเทพฯ - เดนพาซ่าร์                                                             (อาทิตย์ที่ 03 พ.ย. 62)
_____น. เช็คอินที่สนามบินสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ประตูหมายเลข __ แถว __ ของ
สายการบิน _____ เพื่อทำการเช็คอินเอกสารการเดินทาง
_____น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ __ ___ บินตรงถึงบาหลี
_____น. ถึงสนามบินนูราลัยเดนพาซ่าร์ เวลาท้องถิ่นของบาหลีจะเร็วกว่ากรุงเทพฯ 1 ชม. หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้า
เมืองแล้ว มัคคุเทศน์ตัวแทนของบริษัทฯ รอรับท่านและนำท่านเข้าสู่เกาะบาหลีแดนสวรรค์แห่งวัฒนธรรม ผ่าน
ชมชายหาดสำคัญ เช่น KUTA BEACH, NUSA DUA แล้วเข้าสู่โรงแรมที่พัก
_____น. อาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม มื้อพิเศษ WELCOME DINNER
พักที่โรงแรม NUSA DUA BEACH HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว
วันที่สอง กอล์ฟ NEW KUTA GOLF CLUB                               (จันทร์ที่ 04 พ.ย. 62)        
เช้า อาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม
รถมารับท่านเดินทางสู่สนามกอล์ฟ
นักกอล์ฟ: TEE OFF TIME เชิญท่านออกรอบ 18 หลุม สู่ สนามกอล์ฟ เล่นกอล์ฟที่สนามกอล์ฟ

NEW KUTA GOLF CLUB สนามแห่งนี้ได้รับเลือกให้เป็นสนามแข่งขัน EUROPEAN TOUR รายการ

JAKARTA INDONESIA OPEN 2009 ที่ธงชัย ใจดี คว้าแชมป์มาได้อย่างน่าภาคภูมิใจ
เชิญรับประทานอาหารกลางวัน ณ คลับเฮ้าส์ของสนามกอล์ฟ
(เข้าร่วมแข่งขันวันที่ 1 ใช้กติกาเป็น INDIVIDUAL STABLEFORD)
บ่าย รถรับกลับโรงแรมที่พัก จากนั้นอิสระตามอัธยาศัย
ค่ำ อาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย
พักที่โรงแรม NUSA DUA BEACH HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว
วันที่สาม กอล์ฟ BALI NATIONAL GOLF CLUB                               (อังคารที่ 5 พ.ย. 62)
เช้า อาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม
รถมารับท่านเดินทางสู่สนามกอล์ฟ
08.30 น. นักกอล์ฟ: TEE OFF TIME เชิญท่านออกรอบ 18 หลุม สู่ สนามกอล์ฟ BALI NATIONAL GOLF CLUB
เชิญรับประทานอาหารกลางวัน ณ คลับเฮ้าส์ของสนามกอล์ฟ
(เข้าร่วมแข่งขันวันที่ 2 ใช้กติกาเป็น 2 PERSON BETTER BALL)
บ่าย รถรับกลับโรงแรมที่พัก จากนั้นอิสระตามอัธยาศัย
ค่ำ อาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย
พักที่โรงแรม NUSA DUA BEACH HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว
วันที่สี่ กอล์ฟ BUKIT PANDAWA GOLF                           (พุธที่ 6 พ.ย. 62)
เช้า อาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เช็คเอ้าท์แล้วรถมารับท่านเดินทางสู่สนามกอล์ฟ
นักกอล์ฟ: TEE OFF TIME นำท่านออกรอบ 18 หลุม สู่ สนามกอล์ฟ BUKIT PANDAWA GOLF
เชิญรับประทานอาหารกลางวัน ณ คลับเฮ้าส์ของสนามกอล์ฟ
(เข้าร่วมแข่งขันวันที่ 3 ใช้กติกาเป็น  2 PERSON TEXAS SCRAMBLE)
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ย่าน UBUD หรือ BEDUGUL AREA
ค่ำ อาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย
พักที่โรงแรม ELEMENT BY WESTIN BALI UBUD หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว
วันที่ห้า กอล์ฟ HANDARA GOLF & RESORT BALI                      (พฤหัสบดีที่ 7 พ.ย. 62)
เช้า อาหารเช้า ณ ภัตตาคารของโรงแรม
รถมารับท่านเดินทางสู่สนามกอล์ฟ 
นักกอล์ฟ : TEE OFF TIME นำท่านออกรอบ 18 หลุม สู่ สนามกอล์ฟ HANDARA GOLF & RESORT BALI

เชิญรับประทานอาหารกลางวัน ณ คลับเฮ้าส์ของสนามกอล์ฟ

(เข้าร่วมแข่งขันวันที่ 4 ใช้กติกาเป็น INDIVIDUAL STABLEFORD)
บ่าย รถรับกลับโรงแรมที่พัก จากนั้นอิสระตามอัธยาศัย
ค่ำ อาหารค่ำในคลับเฮ้าส์และพิธีมอบรางวัล
พักที่โรงแรม ELEMENT BY WESTIN BALI UBUD หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว
วันที่หก เดนพาซ่าร์ – กรุงเทพฯ                (ศุกร์ที่ 8 พ.ย. 62)
08.30 น อาหารเช้า  ณ ภัตตาคารของโรงแรม
_____น. เวลาว่างตามอัธยาศัย
_____น. รถรับท่านนักกอล์ฟสู่สนามบิน
_____น. เช็คอิน ณ เคาท์เตอร์ สายการบิน_____
_____น. ออกเดินทางด้วยเที่ยวบินที่ _____ บินตรงสู่กรุงเทพฯ
_____น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

 

( * ) บริษัท ฯ สงวนสิทธิ์ที่จะสลับหรือเปลี่ยนสนามกอล์ฟให้กรณีที่สนามเต็มหรือไม่ว่าง