บริษัท อบาคัส ทราเวิล เซอร์วิส จำกัด มีความยินดีใคร่ขอเสนอโปรแกรมสุดพิเศษ “ABACUS PARADISE PROGRAME” ที่จัดเป็นพิเศษเฉพาะท่านนักกอล์ฟ กับสนามกอล์ฟที่มีชื่อเสียงทั่วโลก รอให้ท่านพิสูจน์ และทดสอบความท้าทาย เสริมด้วยรายการทัวร์ที่น่าสนใจ และบริการอันอบอุ่นด้วยอัธยาศัยไมตรี

เกาะบินตัน (BINTAN ISLAND) เกาะสวรรค์แห่งใหม่ล่าสุดที่ปัจจุบันเพียบพร้อมไปด้วยกลุ่มรีสอร์ท และสนามกอล์ฟระดับ 5 ดาว หลายแห่งเรียงราย อิงแอบกับธรรมชาติป่าที่เขียวชอุ่ม , หาดทรายขาวละเอียด และน้ำทะเลใสอย่างลงตัวแหล่งพักผ่อนที่อยู่ห่างจากสิงคโปร์โดยเรือเฟอร์รี่เพียง 55 นาที

สนามกอล์ฟระดับ 5 ดาวที่รอให้ท่านไปพิสูจน์ความท้าทาย (*กรุณาใช้รองเท้ากอล์ฟ ปุ่มยาง – SOFT SPIKED SHOES)

RIA BINTAN GOLF CLUB เป็นสนามกอล์ฟระดับ CHAMPIONSHIP COURSE ออกแบบโดย GARY PLAYER ซึ่งจะมี OCEAN COURSE 18 หลุม และ FOREST COURSE 18 หลุม (ปัจจุบันเปิดให้เล่น 9 หลุมก่อน) เป็นสนามที่ท้าทาย และสวยงาม ไม่แพ้สนามที่มีชื่อเสียงอื่นๆทั่วโลก โดยได้รับรางวัลมากมาย อาทิเช่น รางวัลรองอันดับ 1 BEST GOLF RESORT IN ASIA 2000, รองอันดับ 1 BEST COURSE IN INDONESIA 2000 และ รองอันดับ 1 BEST PAR 4 IN ASIA 2000 จากหลุม 8 OCEAN COURSE จาก นิตยสาร ASIAN GOLF MONTHLY รวมถึงได้รับการจัดอันดับให้เป็น TOP 100 GOLF COURSE FOR 1999 จาก U.S. GOLF DIGEST เป็นประกันว่าท่านจะต้องประทับใจ และมีความสุขกับเกมส์กอล์ฟท่ามกลางทัศนียภาพที่สวยงามของธรรมชาติอันสมบูรณ์ของทะเล และป่าเขาไปพร้อมๆกัน

BINTAN LAGOON RESORT & GOLF CLUB สนามระดับ CHAMPIONSHIP COURSE ประกอบไปด้วย JACK NICKLAUS SEAVIEW COURSE 18 หลุม เป็นสนามแรกในอินโดนีเซียที่เป็นฝีมือการออกแบบโดย “เจ้าหมีทอง” นักกอล์ฟอมตะตลอดกาล ซึ่งบรรจงสร้างอย่างพิถีพิถัน ให้กลมกลืนไปกับภูมิประเทศที่เป็นธรรมชาติที่สุด และอีกสนาม IAN BAKER – FINCH WOODLANDS COURSE 18 หลุม เป็นสนามที่ให้ความรู้สึกแบบ AUSTRALIAN ผสม EUROPEAN ซึ่งท่านนักกอล์ฟจะได้พบความท้าทายครบทุกรูปแบบ

(1) วันแรก กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ - ซิตี้ทัวร์ (D) 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ - ซิตี้ทัวร์ (D)
08.15 น. เช็คอิน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ สายการบินไทย ประตู 2 แถว H,J
11.15 น เหินฟ้าสู่ สิงคโปร์ โดยสายการการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 413
14.30 น. เดินทางถึงสนามบินชางกี ประเทศสิงคโปร์ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว รถรอรับท่านเดินทางไปเช็คอิน ณ โรงแรมที่พัก ย่านถนนออร์ชาด จากนั้นนำท่านนั่งรถชมตัวเมืองสิงคโปร์ที่เจริญเติบโตรุดหน้าอย่างรวมเร็ว ด้วยอาคาร, งานสถาปัตยกรรมทันสมัยมากมาย จากนั้นให้ท่านได้มีเวลาช็อปปิ้งอิสระย่านถนนออร์ชาด
ค่ำ  อาหารค่ำมื้อพิเศษซีฟู๊ดที่ JUMBO SEAFOOD RESTAURANT จากนั้นนำท่านยังโรงแรมที่พัก พักที่โรงแรม RENDEZVOUS GRAND HOTEL หรือเทียบเท่า

(2) วันที่สอง สิงคโปร์ – เกาะบินตัน - กอล์ฟ (B,D) 

วันที่ 2 โภคีธรากอล์ฟ - อิสระ (B)
06.30 น. รับประทานอาหารเข้า ณ ห้องอาหารโรงแรม/เช้คเอ้าท์
07.30 น. รถมารับไปยังท่าเรือ
08.00 น. เช็คอิน ณ ท่าเรือ TANAH MERAH FERRY, TERMINAL เคาน์เตอร์ RIA BINTAN เพื่อรับ BOARDING PASS โดยแลก VOUCHER
09.05 น. ถึง ท่าเรือบินตัน (เวลาบินตันช้ากว่า SINGAPORE 1 ช.ม.)/จากนั้นเจ้าหน้าที่ของ RIA BINTAN รอรับท่านนำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นนำท่านสู่ สนามกอล์ฟ RIA BINTAN GOLF
09.10 น. ออกเดินทางสู่ เกาะบินตัน โดยเรือเฟอร์รี่ที่ทันสมัย
10.36-10.44 น. นักกอล์ฟ – ขอเชิญท่านออกรอบ  27 หลุม ที่ RIA BINTAN OCEAN BLUE COURSE (*) และ FOREST COURSE
อาหารกลางวันบนคลับเฮ้าส์สนามกอล์ฟ (ไม่รวมในรายการ)
18.00 น. รถรับท่านไปยังภัตตาคาร
19.00 น. อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ท้องถิ่น KAMPOENG NELAYAN RESTAURANT
พักที่โรงแรม RIA BINTAN GOLF LODGE

(3) วันที่สาม กอล์ฟ – สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ (B)

วันที่ 3 กอล์ฟ – สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ (B)
06.00 น. อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
06.30 น. เช็คเอ้าท์แล้ว รถมารับไปยังสนามกอล์ฟที่ BINTAN LAGOON RESORT
07.30 น. นักกอล์ฟ – ขอเชิญท่านออกรอบ 18 หลุม ที่ BINTAN LAGOON RESORT สนาม JACK NICKLAUS SEAVIEW COURSE
12.00 น. อาหารกลางวัน ณ คลับเฮ้าส์ สนามกอล์ฟ (ไม่รวมในรายการ)
14.00 น. รถรับท่านจากสนามกอล์ฟเพื่อเดินทางไปยังท่าเรือ
14.30 น. เช็คอิน ณ ท่าเรือ BANDAR BENTAN TELANI FERRY TERMINAL
15.35 น. เรือออกเดินทางสู่ สิงคโปร์
17.35 น. ถึง ท่าเรือ TANAH MERAH FERRY TERMINAL รถมารอรับเพื่อเดินทางสู่ สนามบินชางฮี
18.30 น. เช็คอิน ณ เคาน์เตอร์ สายการบินไทย
20.50 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ TG 410 สู่ กรุงเทพฯ
22.10 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

 

ราคาเริ่มต้นที่ 37,900.- บาท /1 นักกอล์ฟ