เวียดนาม – ฮานอย กอล์ฟ แพ็คเกจ

เวียดนาม - ฮานอย กอล์ฟ แพ็คเกจ

โปรแกรม - E

3 วัน 2 คืน เล่นกอล์ฟ 3 สนาม

บริษัท อบาคัสทราเวิลเซอร์วิส จำกัด ภูมิใจเสนอรายการสุดพิเศษให้กับท่านนักกอล์ฟได้ไปสัมผัสประสบการณ์ดีดีที่ประเทศเพื่อนบ้านของเรา “เวียดนาม” ที่ “ฮานอย” ซึ่งท่านจะต้องประทับใจกับความดั้งเดิมของบ้านเมืองและผู้คนที่ยังมีอยู่ทั่วไป อาหารรสชาติถูกปากคนไทย สาวงามในชุดอ๋าวหญ่ายใส่หมวกโนนลาขี่จักรยานตามท้องถนนและพลาดไม่ได้กับการทดสอบสนามกอล์ฟที่ใช้จัดแข่งขันรายการ ASIAN PGA TOUR ที่นักกอล์ฟชาวไทยสามารถคว้าแชมป์ได้สำเร็จ


รายละเอียดการเดินทาง  :           TOUR CODE: IG–HAN–NV/TG
วันที่1      กรุงเทพฯ – ฮานอย กอล์ฟ           (D)                  
05.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นผู้โดยสารขาออกประตูทางเข้า 4,5 เช็คอินแถว H,J
     ของสายการบินไทย
07.45 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยเที่ยวบินที่ TG 560
09.35 น.  เดินทางถึง กรุงฮานอย หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว
10.30 น.  นำท่านเดินทางสู่ สนามกอล์ฟ BRG KING’S ISLAND GOLF CLUB(*) มีทั้งหมด 
     3 คอร์ส54 หลุม ตั้งอยู่ห่างจากกรุงฮานอยประมาณ 45 ก.ม. บนถนนไฮเวย์ใหม่ ลัดเลาะ
     ไปตามฝั่งแม่น้ำ DONG MO และทะเลสาปในสนามกอล์ฟ มีฉากหลังเป็นทิวเขา
     BAVI MOUTAIN สนามกอล์ฟได้รับการออกแบบโดย ROBERT  MCFARLAND นักกอล์ฟที่มี
     ชื่อเสียงของโลกชาวอเมริกัน(ผู้ที่ออกแบบสนามกอล์ฟ MISSION HILLSที่CALIFORNIA)   
     สนามกอล์ฟสไตล์ LAKESIDE COURSE ยาว 6,454 หลา 18 หลุม พาร์ 72 ที่ได้รับ
     การดูแลรักษาสภาพสนามอย่างดีที่ท่านต้องประทับใจและได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งของ
     สนามกอล์ฟที่สวยที่สุดของเวียดนาม สำหรับด้าน MOUNTAINVIEW COURSE
     18 หลุม พาร์ 72 ระยะ 7,100 หลา ออกแบบโดย PACIFIC COAST DESIGN
     จาก MELBOURNE ที่มีชื่อเสียงระดับโลกในการออกแบบสนามที่มีชื่อเสียงมากมายทั้งใน
     มาเลเซีย, อินเดีย, จีน, ประเทศไทย และในออสเตรเลีย KINGS COURSE เป็นสนาม
     18 หลุมใหม่ล่าสุดออกแบบโดย JACK NICKLAUS เพิ่งเปิดบริการปี 2018 นี่เอง
     อยู่บนเกาะ KINGS ISLAND เลย สนามกอล์ฟพาร์ 72 ระยะ 7,310 หลา
     ซึ่งท่านจะได้เจอกับแฟร์เวย์ที่กว้างขวาง แต่มีหลุมบังเกอร์เป็นกับดักเอาไว้ถ้าตีไม่ตรงจริงๆ
     แต่ถ้าตีไปวางตัวได้ดีจะมีรางวัลให้ตีช๊อตขึ้นกรีนได้ง่าย และหลุมพาร์ 3 ข้ามน้ำ
     กรีนล้อมรอบด้วยบังเกอร์ทรายจะเป็นหลุมที่ท้าทายนักกอล์ฟอย่างยิ่ง
11.30 น.  อาหารกลางวัน ณ คลับเฮ้าส์ของสนามกอล์ฟ (ไม่รวมในรายการ)
12.30 น.  นักกอล์ฟ: เชิญท่านออกรอบเล่นกอล์ฟ 18 หลุม
17.30 น.  นำท่านเดินทางเข้าสู่ตัว เมืองฮานอย
19.00 น.  บริการอาหารค่ำแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น SEN RESTAURANT
     จากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก

วันที่ 2     กอล์ฟ (*)-ฮานอยซิตี้ทัวร์-โชว์หุ่นกระบอกน้ำ    (B,D) 
06.30 น.  อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
07.30 น.  รถรับท่านเดินทางสู่ สนามกอล์ฟ CHILINH STAR GOLF & COUNTRY (*)
     ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ช.ม.ระดับแชมเปี้ยนชิพคอร์ส 5 ดาว
     ซึ่งใช้เป็นสนามแข่งขันรายการใหญ่ CARLSBERG MASTERS VIETNAM 2005
     และ เมื่อปี 2006 ถาวร วิรัตน์จันทร์นักกอล์ฟมือหนึ่งของเมืองไทยและของ
     ASIAN PGA TOUR ได้แชมป์ของรายการนี้ สนามกอล์ฟสไตล์ MOUNTAIN COURSE
     ที่ลัดเลาะไปกับธรรมชาติได้อย่างลงตัวเหมาะจงกับหลุมบังเกอร์ทราย,ลำธาร,ป่าไม้,และภูเขา
     โดยเฉพาะช่วงระหว่างเดือน พ.ย. – ก.พ. ของทุกปี อากาศจะเย็นสบายเหมือนเล่นกอล์ฟ
     ในสนามกอล์ฟติดแอร์เลยที่เดียวหรืออีก 1 สนามแนะนำ FLC SAMSON GOLF LINKS
     สนามที่เป็นแบบ LINK STYLE ที่ตั้งขนาบด้วยด้านนึ่งเป็นปากแม่น้ำมา – MA RIVER
     และอีกด้านนึงคือทะเลจีนใต้ ซึ่งท่านจะได้ดื่มด่ำกับวิวที่งดงามของสีขาวของหาดทราย
     SAMSON BEACH ยาวถึง 2.4 ก.ม. และสีฟ้าของทะเล เป็นสนามกอล์ฟอีกแห่งหนึ่งที่ได้รับ
     การออกแบบโดยทีมงาน NICKLAUS DESIGN สนามระยะ 7,200 หลา กับแฟร์เวย์ที่เป็น   
     คลื่นลอน,กรีนขนาดใหญ่กับสโลฟพุ่มหญ้าเตี้ยๆ ขอบแฟร์เวย์และบังเกอร์ทรายมีคลับเฮาส์
     หรูหราใหญ่โตและโรงแรม ทั้ง 4 ดาวและ 5 ดาว อยู่ห่างจากใจกลางกรุงฮานอย 
     ประมาณ 2-3 ชม. ทางรถยนต์
09.30 น.  เชิญท่านออกรอบ 18 หลุม พิสูจน์ความท้าทายของสนามกอล์ฟ
15.30 น.  รถรับกลับสู่ฮานอย มีเวลาแวะซื้อของฝากกลับบ้านที่แนะนำ อาทิ หมูยอเวียดนาม,ผ้าปักไหม 
     และงานหัตถกรรมฝีมือประณีตในราคาย่อมเยาว์ เป็นต้น ให้ท่านได้นั่งรถสามล้อถีบแบบ 
     เวียดนาม ชมบรรยากาศย่านเมืองเก่าถนน 36 สาย (ไม่รวมในรายการ) จากนั้นนำท่าน
     ช็อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ย่าน 36 อาทิ ผ้าปักงานไม้ และตุ๊กตาที่เป็นตัวละครในหุ่นกระบอกน้ำ
17.30 น.  นำท่านชมการแสดงหุ่นกระบอกน้ำ ซึ่งแสดงถึงเรื่องราววิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชาว
     เวียดนาม(VIP seats)และได้รับการยกย่องเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม(ไม่รวมในรายการ)
19.00 น.  อาหารค่ำแนะนำมื้อพิเศษ ณ ภัตตาคาร THANG LONG RESTAURANT
     หลังอาหารให้ท่านได้ลองนวดตัว (1.30 ช.ม.) ใบแบบฉบับของการนวดแผนเวียดนาม
          พักที่โรงแรม ตามเลือก
วันที่ 3    พิพิธภัณฑ์ทหาร  กอล์ฟ (*) – กรุงเทพฯ            (B)   
07.30 น.  อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.30 น.  เช็คเอ้าท์แล้ว นำท่านแวะชมพิพิธภัณฑ์ทหาร (ARMY MUSEUM) ชื่นชมความสามารถของ
     ชาวเวียดนามที่สามารถเอาชนะมหาอำนาจได้อย่างน่าทึ่ง พิพิธภัณฑ์ทหารเป็นอีกแหล่ง
     ท่องเที่ยวหนึ่งที่นักท่องเที่ยวมาฮานอยแล้วพลาดไม่ได้ ที่นี่จะได้สะท้อนเรื่องราวของ
     สมรภูมิเดียนเบียนฟูและสงครามเวียดนามการต่อสู้เพื่ออิสระภาพของชาวเวียดนามแบบถวายชีวิต 
     ผ่านภาพยนต์ขาวดำที่เล่าเรื่องของสงครามตั้งแต่เริ่มต้น มีห้องจัดแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ใช้ 
     ในระหว่างสงครามโดยมีคำบรรยายภาษาอังกฤษให้เข้าใจเรื่องราวด้วย ด้านหน้าพิพิธภัณฑ์มี
     ซากเครื่องบินของทั้งฝ่ายอเมริกันและฝรั่งเศสตั้งอยู่ ด้านหลังมีป้อมปืน COT CO ตระหง่านที่ 
     สามารถขึ้นไปชมวิวด้านบนได้หรือถ้ามีเวลา ด้านหน้าพิพิธภัณฑ์มีสวนสาธารณะร่มรื่นที่มีรูปปั้น
     ของเลนินยืนตระหง่านอยู่และมีสนามเด็กเล่นด้วย ตั้งอยู่ที่ถนนเดียนเบียนฟู (ไม่รวมในรายการ)
10.00 น.  ออกเดินทางสู่สนามกอล์ฟ
11.00 น.  ถึงสนามกอล์ฟแล้วเปลี่ยนเสื้อผ้าและรับประทานอาหารกลางวันแบบ LIGHT LUNCH
     (ไม่รวมในรายการ)
11.30 น.  เชิญท่านออกรอบ 18 หลุม กับ อีก 1 สนามแนะนำ PHOENIX GOLF RESORT (*) 
     ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือของเวียดนาม มีถึง 3 สนาม / 54 หลุม อยู่ห่างจากตัวเมืองฮานอย
     ประมาณ 1 ชั่วโมง ให้ท่านได้ทดสอบใน 3 สไตล์ ซึ่ง PHONENIX COURSE (*)ออกแบบ 
     โดย RONALD FREAM (GOLF PLAN U.S.A.) CHAMPION COURSE (*) ออกแบบโดย 
     SONG HO KOREA และ DRAGON COURSE (*) ออกแบบโดย SATO KENTARO, 
     M&K COJAPAN สนามนี้ยังได้รับเลือกให้เป็นสนามจัดการแข่งขันรายการ
     THE WORLD MASTER VIETNAM 2007 หรืออีก 1 สนามแนะนำ  
     BRG LEGEND HILL GOLF RESORT สนามกอล์ฟแห่งแรกของเวียดนามที่ได้รับการออกแบบ
     โดย JACK NICKLAUS อยู่ห่างจากสนามบินฮานอยประมาณ 20 นาที และ ประมาณ 30 นาที
     จากใจกลางเมืองฮานอย เป็นสนาม 18 หลุม พาร์ 72 ระยะ 7,068 เหลา ซึ่งเป็นสนามที่อยู่
     ในเครือเดียวกันกับ BRG KINGS ISLAND สนามเปิดให้บริการ เมื่อปี 2015 และเป็นสนามแรก
     ของเวียดนามที่มีเอกลักษณ์ คือ เป็น DOUBLE GREEN ในทุกหลุมเลยมีถึง 36 กรีน 
     ซึ่งทำให้เกิดความแตกต่างไม่ซ้ำกันกับการเลือกเจาะหลุมในแต่ละวัน
17.30 น.  ออกเดินทางสู่สนามบิน
18.45 น.  เช็คอิน ณ สนามบินฮานอย
20.45 น.  ออกเดินทางโดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG 565
22.35 น.  ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

             *************************************
(*) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะจองสนามอื่น หรือสลับสนามกรณีที่สนามเต็ม


ราคาเริ่มต้นสำหรับแพ็คเกจทัวร์นี้

*นักกอล์ฟ 8-12 ท่าน*

ราคาเริ่มต้นที่   36,900.-  บาท /1 นักกอล์ฟ

โรงแรมที่ใช้ในรายการ
PLAN – A : FORTUNA HOTEL หรือเทียบเท่า
PLAN – B : MELIA HANOI หรือเทียบเท่า
** ราคาไม่สามารถใช้ได้ในช่วงงาน TRADE FAIR และวันหยุดช่วงเทศกาล **
** ตั๋วเครื่องบิน BOOKING “Q” CLASS เพิ่มท่านละ 1,400.- (สะสมไมล์ได้ 100%)
** ต้องการใช้รถกอล์ฟ 1 คัน /18 หลุม เพิ่มคันละ 900.- (ต่อ 2 ท่าน) จากราคาแพ็คเกจมาตราฐาน **
** เล่นกอล์ฟ WEEKEND และ PUBLIC HOLIDAY เพิ่ม ท่านละ/18 หลุม จากราคาแพ็คเกจมาตราฐาน CHI LINH STAR G.C. เพิ่ม 1,500.-/KING’S ISLAND G.C. เพิ่ม 1,500.-/TAMDAO เพิ่ม 1,300.-/PHOENIX GOLF เพิ่ม 1,500.-

อัตรานี้รวม 
- ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพ ฯ–ฮานอย-กรุงเทพ ฯ ชั้นประหยัด BOOKING CLASS “W“”
 สะสมไมล์ได้ 25% (NON REROUTE/NON REFUND/NON UPGRADE)
- โรงแรมที่พัก 2 คืน พร้อมอาหารเช้า - ค่าธรรมเนียมนํ้ามัน
- รถรับ-ส่ง สนามบิน-โรงแรม-สนามกอล์ฟ-สนามบิน 
- ภาษีสนามบินทุกแห่งและค่าประกันวินาศภัย PRIVATE VAN
- เล่นกอล์ฟ 3 สนาม+แค็ดดี้ x18 หลุม ตามรายการ /WEEKDAY 1 สนาม + WEEKEND 2 สนาม
- รถกอล์ฟ (2 ท่าน: 1 คัน)
- มัคคุเทศก์ท้องถิ่นพูดไทยให้บริการตลอดการเดินทาง
- รายการทัวร์และบัตรผ่านประตูตามรายการ
- อาหารคํ่า 2 มื้อ

อัตรานี้ไม่รวม 
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
- ค่าอาหารเครื่องดื่มอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุในรายการ 
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าทำหนังสือ
- ค่าวีซ่า (กรณีชาวต่างชาติ)
- ค่าทิปคนขับรถ, ไก๊ค์ท้องถิ่น, แคีดดี้
การสำรองที่นั่งและการชำระเงิน
- มัดจำท่านละ 10,000.- บาท ในวันสำรองที่นั่ง ภายในไม่เกิน 30 วันก่อนเดินทาง
- ชำระส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย ภายในไม่เกิน 10 วันก่อนเดินทาง