บริษัท อบาคัส ทราเวิล เซอร์วิส จำกัด ภูมิใจเสนอรายการสุดพิเศษให้กับท่านนักกอล์ฟได้ไปสัมผัสประสบการณ์

ดีดีที่ประเทศเพื่อนบ้านของเรา “เวียดนาม” ที่ “ดานัง” ซึ่งท่านจะต้องประทับใจกับความดั้งเดิมของบ้านเมืองและผู้คนที่

ยังมีอยู่ทั่วไป อาหารรสชาติถูกปากคนไทย สาวงามในชุดอ๋าวหญ่ายใส่หมวกโนนลาขี่จักรยานตามท้องถนนและพลาดไม่ได้

เวียดนาม – ดานัง  กอล์ฟแพ็คเกจ 3 วัน 2 คืน เล่นกอล์ฟ 2 สนาม

รายละเอียดการเดินทาง :           TOUR CODE: GP–DAD–NC/PG

วันแรก กรุงเทพฯดานัง  - บานาฮิลล์  
07.55 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ประตูทางเข้าหมายเลข 3 เช็คอิน ณ เคาท์เตอร์ F สายการบินบางกอกแอร์เวย์
10.55 น. ออกเดินทาง โดยเที่ยวบินที่ PG 947 สู่เมืองดานัง
12.45 น. ถึง สนามบินดานัง ประเทศเวียตนาม หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว (เวลาท้องถิ่นเวียดนามเท่ากับประเทศไทย)
บ่าย นำท่าน นั่งกระเช้า ขึ้นสู่ บานาฮิลล์ (Ba Na Hill) กระเช้าแห่งบานาฮิลล์นี้ได้รับการบันทึกสถิติโลกโดย World Record ว่าเป็นกระเช้าไฟฟ้าที่ยาวที่สุดประเภท NON Stop โดยไม่หยุดแวะ มีความยาวทั้งสิ้น 5,042 เมตร และ เป็นกระเช้าที่สูงที่สุดที่ 1,294 เมตร  นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสปุยเมฆหมอกและบางจุดมีเมฆลอยต่ำกว่ากระเช้าพร้อมอากาศบริสุทธิ์ อันสดชื่น จนทำให้ท่านอาจลืมไปเสียด้วยซ้ำว่าที่นี่ไม่ใช่ยุโรป เพราะ อากาศที่หนาวเย็นเฉลี่ยตลอดทั้งปี ประมาณ 10 องศา เท่านั้น จุดที่สูงที่สุดของบานาฮิลล์มีความสูง 1,467 เมตร กับสภาพผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ จุดที่สร้างความตื่นเต้นให้นักท่องเที่ยวมองดูอย่างอลังการที่ซึ่งเต็มไปด้วยเสน่ห์ แห่งตำนาน และ จินตนาการของการผจญภัยที่ สวนสนุก  The Fantasy Park  (ไม่รวมค่าบัตรเข้าสวนสนุกสามารถซื้อเพิ่มหน้างานได้ท่านละ30USD)  ที่เป็นส่วนหนึ่งของ บานาฮิลล์ ท่านจะได้พบกับเครื่องเล่นในหลายรูปแบบ เช่น ท้าทายความมันส์ของหนัง 4D , ระทึกขวัญกับบ้านผีสิง และอื่นๆ ถ้ำไดโนเสาร์เกมส์สนุกๆ เครื่องเล่นเบาๆ รถไฟเหาะ แมงมุม ตลอดไป จนถึง ระทึกขวัญ สั่นประสาท อีกมากมาย หรือ ช้อปปิ้ง ซื้อของที่ระลึก ภายในสวนสนุกอย่างจุใจ และ อีกมากมายที่รอท่านพิสูจน์ ความมันส์ กันอย่างเต็มที่ให้ท่านได้สนุกสนาน ต่อ กับเครื่องเล่น นานาชนิดอย่างจุใจได้เวลาพอสมคสร นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองดานัง
ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาท้องถิ่น

นำชมสะพานมังกร Dragon Bridge อีกหนึ่งที่เที่ยวดานังแห่งใหม่ สะพานมังกร ไฟสัญญาลักษณ์ความสำเร็จแห่งใหม่ของเวียดนาม ที่มีความยาว 666 เมตร ความกว้างเท่าถนน 6 เลนส์ เชื่อมต่อสองฟากฝั่งของแม่น้ำฮัน ประเทศเวียดนามสะพานมังกรถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวดานัง เป็นสัญญลักษณ์ ของการฟื้นคืนประเทศ และเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศโดยได้เปิดใช้งานตั้งแต่ปี 2013 ด้วยสถาปัตยกรรมที่บวกกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากตำนานของเวียตนาม เมื่อกว่าหยึ่งพันปีแล้ว

พักที่โรงแรม ตามเลือก

วันที่สอง กอล์ฟ (*)ฮอยอัน
06.00 น. อาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
07.00 น. นำท่านเดินทางสู่ สนามกอล์ฟ BA NA HILLS GOLF CLUB สนามกอล์ฟระดับ 5 ดาว ที่ได้รับการออกแบบโดยอดีตนักกอล์ฟ มือหนึ่งของโลกชาวอังกฤษ LUKE DONALD  โดยมีทีมงาน IMG เป็นผู้บริหารจัดการสนาม เปิดตัวไปเมื่อต้นปี 2016  ซึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาห้อมล้อมไปด้วยสีเขียวของผืนป่าไม้ และทุ่งหญ้า  เป็นสนามแห่งเดียวที่มีไฟ สำหรับเล่นกลางคืนได้ทั้ง 18 หลุม อยู่ห่างจากตัวเมืองดานัง เพียง 25 นาที
08.00 น. นักกอล์ฟ: TEE OFF TIME เชิญท่านเล่นกอล์ฟ 18 หลุม

อาหารกลางวัน ณ คลับเฮ้าส์ ของสนามกอล์ฟ (ไม่รวมในรายการ)

บ่าย นำท่านออกเดินทางสู่เมืองฮอยอัน มารับนักกอล์ฟแล้วนำท่านเข้าสู่  ‘’เมืองโบราณฮอยอัน’’  เมืองฮอยอันนั้นอดีตเคยเป็นเมืองท่า การค้าที่สำคัญแห่งหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเป็นศูนย์กลางของการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างตะวันตกกับตะวันออก องค์การยูเนสโก้ประกาศให้ ฮอยอันเป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม เนื่องจากเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ แม้ว่าจะผ่านการบูรณะขึ้นเรื่อยๆ แต่ก็ยังคงรูปแบบของเมืองฮอยอันไว้ได้ นำท่านชม วัดฟุ๊กเกี๋ยน เป็นสมาคมชาวจีนที่ใหญ่ และ เก่าแก่ที่สุดของเมืองฮอยอัน ใช้เป็นที่พบปะของคนหลายรุ่น วัดนี้มีจุดเด่นอยู่ที่งานไม้แกะสลัก ลวดลายสวยงาม ท่านสามารถทำบุญต่ออายุโดยพิธีสมัยโบราณ คือ การนำธูปที่ขดเป็นก้นหอยมาจุดทิ้งไว้เพื่อ เป็นสิริมงคลแก่ท่าน  นำชม Old House of Tan Sky บ้านโบราณ ซึ่งเป็นชื่อเจ้าของบ้านเดิมชาวเวียดนามที่มีฐานะดี ชมบ้านไม้ที่เก่าแก่และที่สุดของเมืองฮอยอัน สร้างมากกว่า 200 ปี ปัจจุบันได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี และยังเป็นที่อยู่อาศัย ของทายาทรุ่นที่เจ็ดของตระกูล การออกแบบตัว อาคารเป็นการผสมผสาน ระหว่างอิทธิพลทางสถาปัตยกรรมของจีน ญี่ปุ่น และเวียดนาม ด้านหน้าอาคารติดถนนเหวียนไทฮอกทำเป็นร้านบูติค ด้านหลังติดถนนอีกสายหนึ่งใก้ลแม่น้ำทูโบนได้เป็นอย่างดี  นำชม สะพานญี่ปุ่น ซึ่งสร้างโดยชุมชนชาวญี่ปุ่นเมื่อ 400 กว่าปีมาแล้ว กลางสะพานมีศาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์ ที่สร้างขึ้นเพื่อสวดส่งวิญญาณมังกร ชาวญี่ปุ่นเชื่อว่ามี มังกรอยู่ใต้ภิภพส่วนตัวอยู่ที่อินเดีย และหางอยู่ที่ญี่ปุ่น ส่วนลำตัวอยู่ที่เวียดนามเมื่อใดที่มังกรพลิกตัวจะเกิดน้ำท่วม หรือแผ่นดินไหว ชาวญี่ปุ่นจึงสร้างสะพานนี้โดยตอกเสาเข็มลงกลางลำตัวเพื่อกำจัดมันจะได้ไม่เกิดภัยพิบัติขึ้นอีก  ชมศาลกวนอู ซึ่งอยู่บนสะพาน ญี่ปุ่นและที่ฮอยอัน ชาวบ้านจะนำสินค้าต่างๆ ไว้ที่หน้าบ้าน เพื่อขายให้แก่นักท่องเที่ยว ท่านสามารถซื้อของที่ระลึก เป็นของฝากกลับบ้านได้อีกด้วย เช่น กระเป๋า โคมไฟ เป็นต้น
19.00 น. อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น แนะนำเมนูซีฟู้ดแบบสดๆ เลือกเองได้ (ไม่รวมในรายการ)

นำท่านเดินทางกลับสู่เมืองดานัง

พักที่โรงแรม ตามเลือก

วันที่สาม กอล์ฟ (*)ดานังช้อปปิ้งกรุงเทพฯ
06.30 น. อาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
07.00 น. เช็คเอ้าท์รถรับสู่สนามกอล์ฟ  MONTGOMERIE LINK GOLF CLUB เป็นสนามที่ได้รับการออกแบบ โดย ยอดนักกอล์ฟชาวสก๊อตแลนด์ อดีตนักกอล์ฟ มือ 1 ของ ยุโรป 8 สมัย ‘’มอนตี้-โคลิน มอนโกเมอรี่’’ เป็นสนามแบบลิ้งค์สไตล์ ติดชายหาดดานัง  ได้รับรางวัลต่างๆมากมาย ติดอันดับ TOP10 สนามกอล์ฟชั้นนำ ในปี 2012  จาก Forbes Travel Guide สนามกอล์ฟที่ดีที่สุดในเวียดนาม ปี 2013  เป็นสนามที่ท้าทายให้นักกอล์ฟต้องวางแผนเพื่อวางตัวให้ดี เหมาะกับนักกอล์ฟ ทุกระดับฝีมือ
08.00 น. นักกอล์ฟ: TEE OFF TIME เชิญท่านออกรอบเล่นกอล์ฟ 18 หลุม
เที่ยง อาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารคลับเฮาส์ (ไม่รวมในรายการ)
บ่าย นำท่าน เดินเที่ยว และช้อปปิ้ง ใน ตลาดฮาน ซึ่งมีสินค้าหลากหลายชนิด เช่น ผ้า เหล้า บุหรี่ และอาหารต่างๆ เป็นตลาดสดและ ขายสินค้าพื้นเมืองของดานัง
16.55 น. เช็คอิน ณ สนามบิน เคาท์เตอร์สายการบินบางกอกแอร์เวย์
18.55 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบิน ที่ PG 998
20.45 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
( * ) บริษัท ฯ สงวนสิทธิ์ที่จะสลับหรือเปลี่ยนสนามกอล์ฟให้กรณีที่สนามเต็มหรือไม่ว่าง

ทัวร์ตีกอล์ฟที่น่าสนใจ