บริษัท อบาคัส ทราเวิล เซอร์วิส จำกัด ภูมิใจเสนอรายการสุดพิเศษให้กับท่านนักกอล์ฟได้ไปสัมผัสประสบการณ์ดีดีที่ประเทศเพื่อนบ้านของเรา “เวียดนาม” ที่ “ญาจาง” ซึ่งท่านจะต้องประทับใจกับความดั้งเดิมของบ้านเมืองและผู้คนที่ยังมีอยู่ทั่วไป อาหารรสชาติถูกปากคนไทย สาวงามในชุดอ๋าวหญ่ายใส่หมวกโนนลาขี่จักรยานตามท้องถนนและพลาดไม่ได้กับการทดสอบสนามกอล์ฟระดับโลก

เวียดนาม – ญาจาง กอล์ฟแพ็คเกจ 4 วัน 3 คืน เล่นกอล์ฟ 2 สนาม

วันแรก กรุงเทพฯ ญาจาง ซิตี้ทัวร์  
07.15 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ประตูทางเข้าหมายเลข 3 เช็คอิน

ณ เคาท์เตอร์ F สายการบินบางกอกแอร์เวย์

10.15 น. ออกเดินทาง โดยเที่ยวบินที่ PG993 สู่เมืองญาจาง
12.05 น. ถึง สนามบินกามซัญ (CAM RANH INTERNATIONAL AIRPORT) ประเทศเวียตนาม หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร  (เวลาท้องถิ่นเวียดนามเท่ากับประเทศไทย)
บ่าย นำท่าน เดินทางเข้าสู่เมืองญาจาง เป็นเมืองชายฝั่งทะเลมีชายหาดอันสวยงาม เป็นที่ท่องเที่ยวสำคัญของเวียดนามและเป็นศูนย์กลางของเมืองเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และเทคโนโลยี ญาจางมีสภาพภูมิอากาศที่ดีและสามารถท่องเที่ยวได้เกือบทั้งปี และด้านในประวัติศาสตร์เมืองนี้เคยเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรจามปา ซึ่งมีหลักฐานเป็นปราสาทหินแบบจามที่หลงเหลืออยู่

นำท่านเที่ยวชม วัดลองเซิน สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2429 จุดเด่นวัดนี้คือ พระพุทธรูปสีขาวองค์ใหญ่อันสวยงามที่ตั้งอยู่บนเนินเขา ระหว่างทางเดินขึ้นไปสักการะพระพุทธรูปองค์ใหญ่นั้น ท่านก็จะพบกับพระนอนที่แกะสลักจากหินอ่อน และด้านบนสามารถชมวิวอันสวยงามของเมืองญาจางได้อีกทั้งยังเป็นโรงเรียนสำหรับพระสงฆ์อีกด้วย

นำท่านสู่วัดโพนากา เยี่ยมชมปราสาทโพนคร อยู่ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 2 โบราณสถานแห่งนี้เป็นอิทธิพลของอาณาจักรจามปา มีความเก่าแก่และโดดเด่น ลักษณะของปราสาทนั้น จะเป็นอิฐแดงขนาดใหญ่ โดยสร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานเทพสตรีภควตีในอดีต เป็นที่บูชาเทพเจ้าในศาสนาฮินดู แต่ปัจจุบันก็ยังคงเป็นที่ไหว้สักการะเทพเจ้าของชาวเวียดนามอยู่

โปรแกรมพิเศษ!!  สำหรับท่านนักกอล์ฟที่ชอบความแปลก นำท่านเดินทางไปยังสนามซ้อมไดร์ฟบนหญ้าจริง ติดชายทะเล ให้ท่านได้ซ้อมไดร์ฟ ตีลูกลงทะเล แถมชมวิวพระอาทิตย์ตกดิน จิบเครื่องดื่มเย็นๆ ได้บรรยากาศยอดเยี่ยมสุดๆ (ค่าลูกซ้อม/อาหารเครื่องดื่ม ไม่รวมในรายการ)

ค่ำ อาหารค่ำ เมนูซีฟู้ด แบบเลือกซื้อแบบสดๆแล้วปรุงให้ตามต้องการ ณ ภัตตาคารอาหารแบบท้องถิ่น

พักที่โรงแรม NAGAR HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สอง กอล์ฟ (*)
06..00 น. อาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
07.00 น. นำท่านเดินทางสู่ สนามกอล์ฟ KN GOLF LINKS สนามกอล์ฟใหม่ล่าสุด ที่ตั้งอยู่ติดกับชายทะเลของเมือง

Cam Ranh ที่หลายหลุมเห็นวิวทะเลกับหาดทรายขาวยาวเยียด ตัดกับสีฟ้าครามของผืนน้ำทะเล พร้อมสูดกลิ่นไอทะเลและเล่นกอล์ฟในสนามแบบ Link Style ที่ได้รับการออกแบบโดย

เจ้าฉลามขาว Greg Norman อดีตนักกอล์ฟหมายเลข 1 ของโลก ซึ่งสนามนี้ถือเป็นผลงาน Masterpiece อันดับที่ 3 ของการออกแบบสนามกอล์ฟในเวียดนาม แฟร์เวย์ที่เป็นคลื่นลอน

มีอุปสรรคเป็นพุ่มญ้าเตี้ยๆ และบ่อบังเกอร์ขอบสูงที่มีทรายทะเลสีขาวละเอียด ทำให้นึกถึง

สนามกอล์ฟที่ Scotland

08.00 น. นักกอล์ฟ : TEE OFF TIME เชิญท่านเล่นกอล์ฟ 18 หลุม
เที่ยง อาหารกลางวัน ณ คลับเฮ้าส์ ของสนามกอล์ฟ (ไม่รวมในรายการ)
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ โบสถ์หินญาจาง เป็นโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองญาจาง สร้างโดยนักบุญชาวฝรั่งเศส มีอายุยาวนานกว่า 80 ปี ซึ่งโบสถ์แห่งนี้มีความสูงถึง

10 เมตร เป็นสถาปัตยกรรมที่ออกแบบสไตล์ฝรั่งเศสแบบโกธิก ภายในพื้นที่ของโบสถ์มีการใช้หินในการปูพื้น และมีการตกแต่ด้วยกระจกหลากสีสันอย่างสวยงาม

จากนั้นช้อปปิ้งต่อกับร้าน SANEST ให้ท่านเพลิดเพลินเลือกซื้อของฝาก อาทิ ของกิน เครื่องดื่ม ตามอัธยาศัย

ค่ำ อาหารค่ำแบบพื้นเมือง ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

พักที่โรงแรม NAGAR HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

วันที่สาม กอล์ฟ (*) 
06.00 น. อาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
07.00 น. นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือ เพื่อข้ามเรือสู่เกาะ HON TRE ที่เป็นที่ตั้งของสนามกอล์ฟ VINPEARL GOLF CLUB NHA TRANG สนามกอล์ฟ 18 หลุม พาร์ 71 ระยะ 6,787 หลา เป็นส่วนหนึ่งของ Vinpearl Resort บนอ่าวส่วนตัว Nha Trang Bay ของเกาะ สนามกอล์ฟได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถันจาก IMG ที่จัดให้หลายหลุมได้เห็นวิวอันสวยงามของอ่าว คู่กับรีสอร์ทระดับ 5 ดาว สภาพสนามได้รับการตกแต่ ดูแลรักษาอย่างดี มาตรฐานระดับโลก ขอแนะนำ
08.00 น นักกอล์ฟ: TEE OFF TIME เชิญท่านออกรอบเล่นกอล์ฟ 18 หลุม
บ่าย ท่านสามารถชม “สวนสนุกวินเพิร์ล – VIN PEARL THEME PARK” เป็นสวนสนุกขนาดใหญ่และครบวงจรแห่งใหม่ของประเทศเวียดนาม แบ่งออกเป็น 4 โซนใหญ่ๆ ทั้งสวนน้ำที่มีชายหาดจำลองให้ได้นั่งพักผ่อนหย่อนใจหรือสามารถลงเล่นน้ำได้ สวนสนุกกลางแจ้งที่มีเครื่องเล่นอันหวาดเสียวที่ทันสมัยได้มาตรฐานระดับโลก สวนสนุกในร่มมีเครื่องเล่นที่น่าสนใจคือ โรงภาพยนตร์ 5 มิติ สามารถสัมผัสได้ทั้ง รูป รส กลิ่น เสียง เหมือนท่านได้มีส่วนร่วมในหนังเลยทีเดียว อีกทั้งยังมีโซนเกมส์ให้ท่านสามารถสนุกสนามกับตู้เกมส์หยอดเหรียญได้ และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ ที่เป็นอควาเรียมขนาดใหญ่ที่สุดของเวียดนาม จดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำหายากไว้กว่า 9,000 ชนิด (ค่าบัตรผ่านประตูไม่รวมในรายการ) นำท่านกลับสู่ตัวเมือง ญาจาง ช้อปปิ้งอิสระตามอัธยาศัยที่ห้างสรรพสินค้ามากมาย
ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น แนะนำ เมนูซีฟู้ด บรรยากาศร้านริมทะเล (ไม่รวมในรายการ)

พักที่โรงแรม NAGAR HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว

วันที่สี่ ญาจาง ช้อปปิ้ง ตลาดแดม กรุงเทพ 
08.00 น. อาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
09.00 น. เช็คเอ้าท์ แล้ว นำท่าน เดินเที่ยว และช้อปปิ้ง ใน ตลาด DAM ซึ่งมีสินค้าหลากหลายชนิด เช่น ผ้า เหล้า บุหรี่ และอาาหรต่างๆ เป็นตลาดสดและ ขายสินค้าพื้นเมืองได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบิน
10.55 น. เช็คอิน ณ สนามบิน เคาท์เตอร์สายการบินบางกอกแอร์เวย์
12.55 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบิน ที่ PG994
14.45 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

( * ) บริษัท ฯ สงวนสิทธิ์ที่จะสลับหรือเปลี่ยนสนามกอล์ฟให้กรณีที่สนามเต็มหรือไม่ว่าง

 

ทัวร์ตีกอล์ฟที่น่าสนใจ