บริษัท อบาคัสทราเวิลเซอร์วิส จำกัด มีความยินดีใคร่ขอเสนอโปรแกรมสุดพิเศษ " THE TRAVELLER GOLF" ที่จัดเป็นพิเศษเฉพาะท่านนักกอล์ฟ กับสนามกอล์ฟที่มีชื่อเสียงทั่วโลก รอให้ท่านพิสูจน์ และทดสอบความท้าทาย มิชชั่นฮิลล์ อาณาจักรของสนามกอล์ฟที่ได้รับการบันทึกให้เป็นที่สุดของโลกจาก The World’s No.1 Guinness World Records จากจำนวน 10 สนามกอล์ฟ 180 หลุม ที่ได้รับการออกแบบโดยนักกอล์ฟชั้นนำระดับโลก 10 คน รับประกันความท้าทายรอให้ท่านมาพิสูจน์ และที่นี่ยังถูกคัดเลือกให้เป็นสังเวียนของการแข่งขันระดับโลกมากมาย อาทิ เช่น The World Cup of Golf ครั้งที่ 41 ในปี 1995 , Tiger Woods China Challeuge เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2001 ซึ่งไทเกอร์ วู๊ด มาเยือนประเทศจีนเป็นครั้งแรก และครั้งนี้ทำให้จำนวนนักกอล์ฟในประเทศจีนเพิ่มมากขึ้นถึง 2 เท่าตัว กว่า 1 ล้านคน และรายการ Dynasty Cup เมื่อเดือนมีนาคม 2003 ซึ่งเป็นการแข่งขัน Ryder cup ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชีย ระหว่างทีมรวมดาราเอเชียกับทีมรวมดาราญี่ปุ่น ซึ่งทีมดาราเอเชียเป็นฝ่ายได้ชัยชนะ
สนามกอล์ฟระดับ 5 ดาว ที่รอให้ท่านมาพิสูจน์ (กรุณาใช้รองเท้าปุ่มยาง – SOFT SPIKE)

1.THE WORLD CUP COURSE โดย JACK NICKLAUS : ซึ่งถือเป็นผลงาน MASTERPIECE ของ JACK เลยทีเดียวและเป็นสนามที่ใช้จัดแข่งขัน WORLD CUP OF GOLF ครั้งที่ 41 เมื่อปี 1995 สนามนี้ยังเป็นสนามแรกของเอเชียที่ได้รับเลือกให้เป็นสนามแข่งขันในรายการของ US PGA TOUR

2. THE STADIUM COURSE โดย NICK EALDO เปิดเมื่อปี 1999 ที่มีหลุมที่ 16 ได้รับการกล่าวว่าเป็น One of the world’s toughest Island Green, the ultimate in target golf ได้เป็นสนามที่จัดแข่งขันในรายการ Major Professional Championships หลายรายการ

3. THE CANYON COURSE โดย JUMBO OSAKI เป็นสนามที่มีทัศนียภาพสวยงามที่สุดของมิชชั่นฮิลล์ และยังมีหลุมทรายที่เป็น The Deepest Bunkers in Asia

4. THE NEW VALLEY COURSE โดย VIJAY SINGH นักกอล์ฟที่ปัจจุบันสามารถขึ้นมาเป็นอันดับที่ 1 ของโลกแทนไทเกอร์ วู๊ด เป็นสนามกอล์ฟทีใช้อุปสรรคเป็นบังเกอร์ทรายที่มีความยาวถึง 150 หลา เลียบไปกับแนวของน้ำเหมือนกับชายหาด การออกแบบให้มีความรู้สึกคล้ายกับเล่นอยู่ในสนาม The Pebble Beach

5.THE SAVANNAH COURSE โดย ERNIE ELS ฉายาบิ๊กอีซี่ ผลงานการออกแบบของเขาเป็นสนามแรกในเอเชีย มีหลากหลายบรรยากาศให้ท่านได้สัมผัสบางหลุมอยู่บนเขา บางหลุมเลียบแม่น้ำ และบางหลุมอยู่บนที่ราบลุ่ม

6. GREG NORMAN COURSE นักกอล์ฟผู้มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบสนามคนหนึ่งของโลก ในสไตส์ที่เล่นยากท้าทายนักกอล์ฟฝืมือดี แต่ยังคงไว้ซึ่งความสวยงามของสภาพแวดล้อม ได้รับการจัดระดับความยากที่มี SLOPE RATING มากกว่า 150 (โดยทั่วไปประมาณ 120 – 130) ซึ่งเป็นสนามที่ยากที่สุดในเอเชีย เพิ่งเปิดใหม่ล่าสุดเมื่อเดือนกันยายน 2547

7. ANNIKA SORRENSTEM COURSE สนามแรกที่เป็นผลงานของนักกอล์ฟหญิงอันดับหนึ่งของโลก LPGA TOUR เป็นสนามที่มีทัศนียภาพสวยงามเป็นอย่างยิ่งของภูเขา, ป่าไม้ ตกแต่งประดับประดาเพิ่มเติมด้วยดอกไม้นานาพันธ์ ที่ท่านจะต้องประทับใจไปพร้อมๆ กับ Condition ที่สมบูรณ์ของสนาม ประกอบไปด้วยหลุมพาร์ 3, พาร์ 4, และพาร์ 5 อย่างละ 6 หลุม

8. JOSE MARIA OLAZABAL COURSE สนามแรกที่เขาบรรจงออกแบบให้สะท้อนเอกลักษณ์ของการเป็นนักกอล์ฟที่เล่นลูกจากหลุมทรายได้ดีที่สุดของโลก ดังนั้นสนามนี้จึงมีหลุมทรายไว้ถึง 160 บังเกอร์ และยังเป็นสนามที่ยาวที่สุดใน 10 สนามของมิชชั่นฮิลล์ คือ ยาวถึง 7,400 หลา

9. DAVID DUVAL COURSE ผู้ที่เคยแย่งอันดับ 1 – ของไทเกอร์ วู๊ดมาแล้ว เป็นสนามที่มีการออกแบบโดยใช้อุปสรรคน้ำ, แฟร์เวย์แบบ Double Dogleg, หลุมบังเกอร์ที่ลึก เหมาะสำหรับนักกอล์ฟฝีมือดีได้ทดสอบความสามารถ

10. DAVID LEADBETTER COURSE สนามกอล์ฟในสไตล์ของครูกอล์ฟชั้นนำของโลก ออกแบบให้นักกอล์ฟได้ใช้ความสามารถ และเทคนิคการเล่นกอล์ฟได้อย่างเต็มที่ ท่านจะมีโอกาสได้ใช้อุปกรณ์ ไม้กอล์ฟทุกชิ้นที่อยู่ในถุงกอล์ฟจากหลุม 1 จนจบหลุมที่ 18

11.PETE DYE COURSE: สนามที่ได้รับการออกแบบโดยสุดยอดนักออกแบบสนามกอล์ฟของ PGA ที่มีชื่อเสียงที่สุดของโลก ที่ออกแบบสนามกอล์ฟมาถึง 50 ปีในชีวิตการทำงาน และที่นี่เป็นสนามกอล์ฟระดับ Masterpiece ของเขา ที่ทำการออกแบบเมื่ออายุได้ 80 ปี และเป็นสนามกอล์ฟใหม่ล่าสุดในเครือ Mission Hills

12.ZHANG LIANWEI COURSE: สนามพาร์ 3 ทั้ง 18 หลุมใหม่ล่าสุดที่ถูกบรรจงออกแบบโดยนักกอล์ฟหมายเลข 1 ของจีน ที่ท่านจะได้สัมผัสกับกรีนที่ออกแบบให้ท่านได้ทดสอบการพัตและการอ่านไลน์ หลายสไตล์ และสามารถเล่นจบ 18 หลุมได้ ภายใน 2 ชั่วโมง

ฮ่องกง – เซินเจิ้น กอล์ฟแพ็คเกจ โปรแกรม-A 3 วัน 2 คืน เล่นกอล์ฟ 2 สนาม

(1) วันแรก กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – เซินเจิ้น - มิชชั่นฮิลล์

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – เซินเจิ้น - มิชชั่นฮิลล์
06.00 น. เช็คอินที่สนามบินสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ประตูหมายเลข 4 แถว H,J ของสายการบินไทย เพื่อทำการเช็คอินเอกสารการเดินทาง
08.00 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ TG 600 บินตรงสู่ฮ่องกง
11.45  น. ถึงสนามบินแช็คแล็ปค๊อก ฮ่องกง หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว พบเจ้าหน้าที่ตัวแทนของบริษัทฯ รถรอรับนำท่านข้ามสะพานแขวนชิงหม่าที่ยาวที่สุดของฮ่องกง เดินทางสู่ชายแดนเซินเจิ้น เมื่อผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้วเดินทางเข้าเช็คอินยังโรงแรมที่พัก นักกอล์ฟ สามารถเลือกเล่นกอล์ฟ 18 หลุม ได้ เฉพาะสนามกอล์ฟที่มีไฟสปอร์ตไลท์ ตั้งแต่แวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งต้องเสียค่า LIGHTING FEE เพิ่มเติมเป็น NIGHT GOLF
ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ที่โรงแรม ตามอัธยาศัย (ไม่รวมในรายการ)
พักที่โรงแรม MISSION HILLS RESORT WING หรือ SAVANNA WING (ฝั่งเซินเจิ้น)
หรือเลือกพักโรงแรมใหม่ล่าสุดด้าน DONGGUAN WING (มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม)

(2) วันที่สอง มิชชั่นฮิลล์กอล์ฟ ( B )

วันที่ 2 มิชชั่นฮิลล์กอล์ฟ ( B )
06.30 น. อาหารเช้า ณ ภัตตาคารของโรงแรม
07.30 น. นักกอล์ฟ : เชิญท่านออกรอบ 18 หลุม (*) สนามกอล์ฟ 1 ใน 10 ที่ท่านเลือก

ผู้ติดตาม : อิสระตามอัธยาศัย หรือเลือกซื้อทัวร์ที่บริษัทมีแนะนำให้ อาทิ นำท่านสู่หน้าต่างโลก “ WINDOW OF THE WORLD “ เมืองจำลองซึ่งได้จำลองสถานที่สำคัญ ๆ ของโลกมาไว้ได้อย่างน่าทึ่งแกละลงตัว อาทิ EIFFEL TOWER ของฝรั่งเศษ, TAJMAHAL ของอินเดีย, PYRAMID OF GIZA ของอียิปต์, MOUNT FUJI ของญี่ปุ่น ฯลฯ ต่อด้วย SPLENDID OF CHINA ชมปฏิมากรรมที่จำลองสถานที่สำคัญในประเทศจีน อาทิ กำแพงเมืองจีน, สุสานทหารจินซีฮ่องเต้ เป็นต้น รายการท่องเที่ยว รวมอาหารกลางวัน

บ่าย อิสระตามอัธยาศัยหรือเลือกซื้อทัวร์เพิ่มเติม อาทิ ทัวร์หมู่บ้านวัฒนธรรมโดยนำท่านไปยังตัวเมืองเซินเจิ้น ให้ท่านได้ช๊อปปิ้งที่ “ห้างหล่อวู” ซึ่งมีสินค้าราคาถูกสุดสุด ท้าทายนักต่อรองว่าจะมีความสามารถต่อราคาสินค้าได้ถูกที่สุดเท่าไหร่ หรือสามารถทัวร์เพิ่มเติมที่อยากแนะนำและไม่ควรพลาด ทัวร์หมู่บ้านวัฒนธรรม ที่มีโชว์กลางแจ้งที่ยิ่งใหญ่แสงสีอลังการสวยงามที่ท่านต้องประทับใจ พร้อมบริการอาหารค่ำแบบซีฟู๊ดแบบ DELUXE MENU
19.00 น. อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (ไม่รวมในรายการ)
พักที่โรงแรม MISSION HILLS RESORT หรือ SAVANNA WING

(3) วันที่สาม มิชชั่นฮิลล์กอล์ฟ – ฮ่องกง - กรุงเทพฯ ( B)

วันที่ 3 มิชชั่นฮิลล์กอล์ฟ – ฮ่องกง - กรุงเทพฯ ( B)
06.00 น. อาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
07.30 น. นักกอล์ฟ : เชิญท่านออกรอบ 18 หลุม (*) สนามกอล์ฟ 1 ใน 10 ที่ท่านเลือก
ผู้ติดตาม : อิสระตามอัธยาศัย
เที่ยง อาหารกลางวัน ณ คลับเฮ้าส์ (ไม่รวมในรายการ)
15.00 / 16.00 น นำท่านเดินทางข้ามด่านตรวจคนเข้าเมือง แล้วเข้าสู่สนามบินเช็คแล็ปค๊อค
(ท่านสามารถแวะค้างฮ่องกงเพิ่มเติมได้ กรุณาแจ้งบริษัทฯ ล่วงหน้า)
17.00 / 18.30 น. เช็คอิน ณ เคาท์เตอร์ สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค
19.05 / 20.45 น ออกเดินทางด้วยเที่ยวบินที่ TG 639 / TG 607
20.45 / 23.55 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดย สวัสดิภาพ

( * ) บริษัท ฯ สงวนสิทธิ์ที่จะสลับหรือเปลี่ยนสนามกอล์ฟให้กรณีที่สนามเต็มหรือไม่ว่าง

ราคาเริ่มต้นที่ 29,500.- บาท /1 นักกอล์ฟ

               19,900.- บาท / 1 ผู้ติดตาม

ค่าบริการอัตรานี้รวม

-

ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพ ฯ – ฮ่องกง – กรุงเทพ ฯ ชั้นประหยัด  BOOKING CLASS “ W” สะสมไมล์ไม่ได้

-

โรงแรมที่พัก  2 คืน  ระดับ  5  ดาว พร้อมอาหารเช้าที่ มิชชั่นฮิลส์ รีสอร์ท

-

รถรับ-ส่ง สนามบิน-โรงแรม-สนามกอล์ฟ-สนามบินแบบV.I.P.ไม่ต้องนำสัมภาระลงจากรถที่จุดตรวจคนเข้าเมืองชายแดนฮ่องกงและจีน (นั่งได้คันละ 4 ท่าน รวมที่วางกระเป๋าเดินทางและถุงกอล์ฟ)

-

เล่นกอล์ฟ  2  สนาม  x 18  หลุม ตามรายการ  / WEEKDAY

-

รถกอล์ฟ 1 คัน / นักกอล์ฟ 2 คน / แค็ดดี้ 2 คน

-

บริการย้ายถุงกอล์ฟ  ( GOLF BAG HANDLING )

-

มัคคุเทศก์ท้องถิ่นพูดภาษาไทยให้บริการเฉพาะในเซินเจิ้นตลอด 3 วัน

ค่าบริการอัตรานี้ไม่รวม

-

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

-

ค่าอาหารเครื่องดื่มอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุในรายการ

-

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าทำหนังสือ

-

เดินทาง , มินิบาร์ , ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ

-

ค่าธรรมเนียมน้ำมัน

-

ภาษีสนามบินทุกแห่งและค่าประกันวินาศภัย

-

ค่าวีซ่าจีน