JAPAN GOLF HOLIDAYS TOKYO + MT.FUJI GOLF EXPERIENCE

5 วัน 4 คืน เล่นกอล์ฟ 2 สนาม 36 หลุม

บริษัท อบาคัสทราเวิลเซอร์วิส จำกัด มีความยินดีใคร่ขอเสนอโปรแกรมสุดพิเศษ "THE TRAVELLER GOLFER & FAMILY PACKAGE" ที่จัดเป็นพิเศษเฉพาะท่านนักกอล์ฟ กับสนามกอล์ฟที่มีชื่อเสียงทั่วโลก รอให้ท่านพิสูจน์ และทดสอบความท้าทาย พร้อมชวนครอบครัวที่รักไปเที่ยวด้วยกัน

ญี่ปุ่น ประเทศที่มีคนคลั่งไคล้กีฬากอล์ฟมากที่สุดในโลกติดอันดับ Top 5 และ เป็นประเทศที่มีสนามกอล์ฟมากที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโลกถึง 2,000 กว่าสนาม รองจากอันดับ 1 คือ สหรัฐอเมริกา ปัจจุบันสนามกอล์ฟที่ญี่ปุ่นเปิดต้อนรับนักกอล์ฟจากต่างชาติให้มาเล่นกอล์ฟมากขึ้นทุกภูมิภาค ซึ่งทางทีมงาน ABACUS GOLF TRAVEL มีโปรแกรมให้ท่านได้ไปเล่นกอล์ฟสนามชั้นนำ, พักโรงแรมหรู พร้อมแช่ออนเซ็นแสนสบาย อาหารรสเลิศไว้ให้ท่านได้ชวนเพื่อนร่วมก๊วนและคนรู้ใจไปหาประสบการณ์กอล์ฟในสไตล์ญี่ปุ่นกัน

สนามกอล์ฟระดับ 5 ดาว

FUJI GOLF COURSE: สนามกอล์ฟแห่งแรกในจังหวัดยามานาชิ สร้างตั้งแต่ปี ค.ศ. 1935 มีชื่อเดิมว่า (สนามกอล์ฟ ฟูจิ) เป็นสนามกอล์ฟที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน เป็นที่ยอมรับ และอยู่เคียงคู่ภูเขาไฟฟูจิมาโดยตลอด อยู่ไม่ไกลจากโตเกียว ใช้เวลาเดินทางเพียงแค่ 3 ชั่วโมง การสร้างและพัฒนาพื้นที่เป็นสนามกอล์ฟที่สามารถเปิดประสบการณ์ใหม่ของการออกรอบ ของเหล่าบรรดานักกอล์ฟได้อย่างแน่นอน นอกจากนี้ หลังจากออกรอบมีให้บริการร้านอาหารและบริการแช่น้ำพุร้อนออนเซนภายในสนามกอล์ฟ เพื่อความสะดวกสบายของนักกอล์ฟทุกท่าน และแน่นอนเป็นสนามที่มีทิวทัศน์ที่ยอดเยี่ยม นั่นคือภูเขาไฟฟูจินั่นเอง และที่เป็นเกียรติประวัติคือ ท่านจะได้เล่นกอล์ฟ สนามเดียวกับท่านนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่น นายชินโสะ อาเบะ ที่ท่านชื่นชอบมากเป็นพิเศษและท่านจะมาเล่นที่นี้ทุกครั้งที่มีเวลาว่าง

DAIFUJI GOLF CLUB: ตั้งเป็นสนามกอล์ฟที่ตั้งอยู่ที่เชิงเขาฟูจิอันงดงาม สามารถมองเห็นอ่าว Suruga โดยอิงความเป็นธรรมชาติของสภาพการขึ้นและลงของภูมิประเทศในการรังสรรเพื่อสร้างแฟร์เวย์ที่ท้าทาย สามารถใช้ออกรอบได้ทั้งปี เพราะแถบนี้มีสภาพอากาศที่อบอุ่นตลอดทั้งปี อีกทั้งเป็นสนามกอล์ฟที่มีประวัติศาสตร์ที่น่าภาคภูมิใจ เปิดสนามครั้งแรกในปี ค.ศ. 1954 เดิมเป็นสนามกีฬาที่เก่าแก่ที่สุดอันดับสามในจังหวัดชิซุโอกะ ด้วยจุดประสงค์หลักของการ “เล่นกีฬาพร้อมเพลิดเพลินกับธรรมชาติที่แท้จริง”  นำไปสู่สนามกอล์ฟในปัจจุบัน เครื่องไม้เครื่องมือในสมัยก่อน ยังไม่ทันสมัยหรืออำนวยความสะดวกได้อย่างเต็มที่ และยังไม่มีระบบวิศวะกรรมก่อสร้าง ทุกแฟร์เวย์จึงเกิดจากฝีมือของมนุษย์ ได้รับการออกแบบสไตล์เหมือนกับสนามกอล์ฟที่สร้างขึ้นโดย “มือแห่งพระเจ้า” ออกแบบโดย ดร. มารูเบนินักปฐพีวิทยาผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างสนามกอล์ฟ

 

 

JAPAN GOLF HOLIDAYS

TOKYO + MT. FUJI GOLF EXPERIENCE 6 วัน 4 คืน เล่นกอล์ฟ 2 สนาม 36 หลุม

กำหนดการเดินทาง :  TOUR CODE: GP-NRT-FQ                 ตั้งแต่วันที่ 15 ก.ย.62 – 31 ธ.ค.62

วันแรก กรุงเทพฯ - โตเกียว
___ น. เช็คอินที่สนามบิน____อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ
วันที่สอง โตเกียว – อาตามิออนเซ็น                                     (D)
___ น. ออกเดินทางโดยสายการบิน ____ เที่ยวบินที่ ____
___น. ถึงสนามบินนาริตะ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว

เจ้าหน้าที่ตัวแทนของบริษัทฯรอรับท่าน

นำท่าน เดินทางสู่เมืองอาตามิ ระหว่างทางท่านสามารถแวะเที่ยวที่เมืองโยโกฮาม่าหรือไปไหว้พระใหญ่ไดบุตสึได้ที่เมืองคามาคูระ

(สำหรับท่านที่ขับรถเอง เช็คอินที่เคาเตอร์ NIPPON RENT-A-CAR

ที่สนามบินทางเจ้าหน้าที่ จะนำท่านไปรับรถที่ศูนย์บริการ)

ถึงเมือง “อาตามิ” แล้ว เข้าเช็คอิน ณ โรงแรมที่พัก

19.00 น. อาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
พักที่ ATAMI SEASIDE HOTEL หรือเทียบเท่า
ขอเชิญพักผ่อนในโรงแรมที่พักในแบบ Japanese Western Style ที่ได้รับการออกแบบอย่างมีรสนิยมทุกห้องการันตีวิวของอ่าวอาตามิ สบายกับการแช่น้ำแร่ออนเซ็นชั้นดี

และอาหารทะเลที่ให้ท่านได้เลือกทานอย่างจุใจ

วันที่สาม อาตามิออนเซ็น - ไดฟูจิกอล์ฟคลับ (*)                 (B, L, D)         
06.30 น. อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
07.30 น. เช็คเอ้าท์แล้วออกเดินทางสู่จังหวัดชิสึโอกะ ระหว่างทางท่านสามารถแวะถ่ายรูปไร่ชาเขียวที่มีอยู่มากมาย 2 ข้างทาง
09.30 น. เชิญท่านออกรอบ 18 หลุม ณ “สนามกอล์ฟไดฟูจิกอล์ฟคลับ
อาหารกลางวันที่คลับเฮ้าส์ของสนามกอล์ฟ (รวมในรายการ)
16.00 น. เดินทางต่อสูทะเลสาปยามานาชิ
17.00 น. เข้าเช็คอินยังโรงแรมที่พัก
19.00 น. อาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารเชิญท่านแช่ออนเซ็นเพื่อสุขภาพและผ่อนคลายอิริยาบท
พักที่โรงแรม HOTEL MT. FUJI หรือเทียบเท่า
วันที่สี่ เล่นกอล์ฟ - FUJI GOLF CLUB (*)                          (B, L)        
06.30 น. อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
07.30 น. ออกเดินทางสู่สนามกอล์ฟ “FUJI GOLF CLUB
08.30 น. เชิญท่านออกรอบ 18 หลุม
อาหารกลางวันที่คลับเฮ้าส์ของสนามกอล์ฟ (รวมในรายการ)
15.00 น. ให้ท่านได้ท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญย่านทะเลสาปยามานาชิ หรือทะเลสาปคาวากูชิโกะ
อาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย (ไม่รวมในรายการ)

พักที่โรงแรม HOTEL MT. FUJI หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า      ช็อปปิ้งเอ้าท์เล็ตโกเทมบะ – โตเกียว                     (B)
เช้า อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เช็คเอ้าท์แล้วท่านสามารถเลือกเล่นอล์ฟเพิ่มอีก 18 หลุม ที่บริษัทฯมีแนะนำให้
จากนั้นเชิญท่านเดินทางสู่ “โกเทมบะพรีเมี่ยมเอ้าท์เลต” ที่มีร้านค้าสินค้าแบรนด์เนมในราคาพิเศษมากมาย
ได้เวลาพอสมควรเดินทางต่อเข้าสู่กรุงโตเกียว
  พักที่โรงแรม SHINAGAWA PRINCE หรือเทียบเท่า
วันที่หก      โตเกียวอิสระตามอัธยาศัย - ช๊อปปิ้งอุปกรณ์กอล์ฟ – สนามบินโตเกียว – กรุงเทพฯ  (B)
อาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
เช็คเอ้าท์แล้วท่านสามารถฝากกระเป๋าไว้ที่โรงแรมก่อนได้ จากนั้นท่านสามารถเที่ยวชมสถานที่ต่างๆ
ในโตเกียวได้ อาทิเช่น ตลาดปลาซึคิจิ, ขึ้นชมวิวบนโตเกียวสกายทรี, เข้าชมวัดอาซากุสะ, เดินเล่นย่าน
อูเอโนะ, ช๊อปปิ้งย่านชินจูกุ หรือช๊อปปิ้งอุปกรณ์กอล์ฟที่มีให้เลือกมากมายหลายยี่ห้อทั้งของรุ่นใหม่
  และมือสองคุณภาพเหมือนใหม่ในราคาย่อมเยาว์ แถมคืนภาษีได้อีกด้วย
  นำท่านเดินทางสู่สนามบิน___
( สำหรับท่านที่เช่ารถขังเอง ท่านสามารถคืนรถได้ทั้งที่บรัทรถเช่าที่อยู่ในกรุงโตเกียว หรือ คืนรถได้ที่สนามบิน)
____ น. เช็คอินที่สนามบิน__________ เคาท์เตอร์สายการบิน ________
____ น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ _____ สู่กรุงเทพฯ
____ น. ถึงสนามบิน____โดยสวัสดิภาพ


( * )
บริษัท ฯ สงวนสิทธิ์ที่จะสลับหรือเปลี่ยนสนามกอล์ฟให้กรณีที่สนามเต็มหรือไม่ว่าง

เริ่มต้นที่ / นอนคู่ 40,900 บาท

ทัวร์ตีกอล์ฟที่น่าสนใจ