ทัวร์ตีกอล์ฟฮอกไกโด-ซัปโปโร

6 วัน 3 คืน เล่นกอล์ฟ 2 สนาม

บริษัท อบาคัสทราเวิลเซอร์วิส จำกัด มีความยินดีใคร่ขอเสนอโปรแกรมสุดพิเศษ " THE TRAVELLER GOLFER & FAMILY PACKAGE " ที่จัดเป็นพิเศษเฉพาะท่านนักกอล์ฟ กับสนามกอล์ฟที่มีชื่อเสียงทั่วโลก รอให้ท่านพิสูจน์ และทดสอบความท้าทาย เสริมด้วยรายการทัวร์ที่น่าสนใจ ให้ท่านนักกอล์ฟ และครอบครัว, ผู้ติดตามด้วยบริการอันอบอุ่น ด้วยอัธยาศัยไมตรี

(* กรุณาใช้รองเท้ากอล์ฟ ปุ่มยาง-SOFT SPIKED SHOES)

กำหนดการเดินทาง

วันที่ 1  :  สนามบินสุวรรณภูมิ-ฮาเนดะ-ซัปโปโร โดยสายการบิน JAPAN AIRLINES เที่ยวบินที่ JL 34/JL 503

 

วันที่ 2  : สนามบินชิโตเซ่-ซัปโปโร (โดยรถไฟ)
ที่พัก ANA HOTEL SAPPORO

 

วันที่ 3  : เล่นกอล์ฟ 18 หลุมที่ NIDOM COUNTRY CLUB (*)       (B)
ที่พัก ANA HOTEL SAPPORO

 

วันที่ 4  : เล่นกอล์ฟ 18 หลุมที่ HAYAKITA COUNTRY CLUB (*)       (B)
ที่พัก ANA HOTEL SAPPORO

 

วันที่ 5  : ซัปโปโร-สนามบินชิโตเซ่-ฮาเนดะ โดย JAPAN AIRLINES เที่ยวบินที่ JL 528  (B)

 

วันที่ 6  : ฮาเนดะ-กรุงเทพฯ โดย JL 33

ราคาแพคเกจเริ่มต้น

ราคาเริ่มต้น   37,700 บาท / 1 นักกอล์ฟ