ทัวร์ตีกอล์ฟญี่ปุ่น

บริษัท อบาคัสทราเวิลเซอร์วิส จำกัด มีความยินดีใคร่ขอเสนอโปรแกรมสุดพิเศษ " THE TRAVELLER GOLFER & FAMILY PACKAGE " ที่จัดเป็นพิเศษเฉพาะท่านนักกอล์ฟ กับสนามกอล์ฟที่มีชื่อเสียงทั่วโลก รอให้ท่านพิสูจน์ และทดสอบความท้าทาย เสริมด้วยรายการทัวร์ที่น่าสนใจ ให้ท่านนักกอล์ฟ และครอบครัว, ผู้ติดตามด้วยบริการอันอบอุ่น ด้วยอัธยาศัยไมตรี  สำหรับทัวร์ตีกอล์ฟญี่ปุ่น อบาคัสฯ ได้จัดให้ท่านได้เล่นกอล์ฟในสนามที่ดีที่สุด โดยมีโปรแกรมให้ท่านเลือกดังต่อไปนี้