บริษัท อบาคัส ทราเวิล เซอร์วิส จำกัด ขอเชิญท่านสัมผัสประสบการณ์ใหม่กับโปรแกรมการเดินทางที่ท่านจะต้องประทับใจ ใหม่หรูเลิศอลังการกับสุดยอดโรงแรมระดับ 5 ดาว และอาหารรสเลิศ พร้อมกับชมความเจริญรุ่งเรืองแบบตะวันตกบนดินแดนตะวันออกของมาเก๊า และพลาดไม่ได้สำหรับผู้ที่มีกอล์ฟอยู่ในหัวใจกับการออกรอบในสนามกอล์ฟชั้นนำที่ทางเราได้คัดสรรแล้วในรายการ “THE TRAVELLER GOLFER & FAMILY PACKAGE

กำหนดการเดินทาง TOUR CODE : GP-MFM2-LM/FD

วันแรก : กรุงเทพ – มาเก๊า – ซิตี้ทัวร์ - จูไห่ (L, D) 
05.00  น. เช็คอิน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูทางเข้า 2 แถว D, E เคาน์เตอร์หมายเลข 1-4 สายการบินแอร์เอเชีย
07.00 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ FD 3600/FD 3602
10.30 น. ถึง สนามบินมาเก๊า หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ รอรับท่านสู่ด่านตรวจคนเข้าเมืองกงเป่ย จากนั้นเข้าสู่เมืองจูไห่ เดินทางสู่สนามกอล์ฟ
เที่ยง อาหารกลางวัน ณ คลับเฮ้าส์ของสนามกอล์ฟ
13.00 น. นักกอล์ฟ : เชิญท่านออกรอบ 18 หลุม ที่สนามกอล์ฟ GOLDEN GULF GOLF CLUB (*) สนามกอล์ฟ 27 หลุม ออกแบบโดย Colin Mongomorie นักกอล์ฟอันดับหนึ่งของ European Tour ติดต่อกัน 7 สมัย ที่บรรจงสร้างและออกแบบให้เป็นสนามกอล์ฟมาสเตอร์พีชระดับ World Class หนึ่งของเอเชีย ในบรรยากาศแบบ Scottish Link Courseที่ท่านจะได้สัมผัสแฟร์เวย์ที่เป็นคลื่นลอนหลุมทรายขนาดใหญ่และลึกโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปสรรคของลมที่จะคอยท้าทายนักกอล์ฟทุกระดับฝีมือ
ค่ำ  บริการอาหารค่ำ แบบซีฟู้ด ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

หลังอาหาร เดินทางเข้าเช็คอินยังโรงแรมที่พัก

ที่พัก โรงแรม GRAND BAY VIEW HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 5 ดาว

 

วันที่สอง : จูไห่ - กอล์ฟ (B, L, D)
07.00 น.  อาหารเช้า ณ ภัตตาคารของโรงแรม
08.00 น.  จากนั้นนำท่านสู่สนามกอล์ฟ
09.00 น.  ถึง สนามกอล์ฟ LAKEWOOD GOLF CLUB (*) ที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็น Top 10 the China Most
Influentail Golf Clubs โดยหนังสือ World Executive Weekly สนามกอล์ฟออกแบบโดย J.Michael Peollot ท่ามกลางบรรยกาศของทะเลสาบ, ป่าไม้ และภูเขาที่คงลักษณะเดิมของธรรมชาติ มี 2 คอร์ส คือ Lake Course และ Moutain Course คอร์สละ 18 หลุม พาร์ 72 มาตรฐานระดับ International Championship สภาพแฟร์เวย์และกรีนที่ได้รับการดูแลรักษาอย่างดี ที่ท่านจะต้องประทับใจ หรือ ท่านสามารถเลือกเล่นกอล์ฟที่ สนามกอล์ฟ AGILE GOLF & COUNTRY CLUB (*) สนามกอล์ฟระดับ Championship Course 36 หลุม แบ่งเป็น The Southern Course 18 หลุม ที่ออกแบบโดย กลุ่มผู้ออกแบบสนามกอล์ฟที่มีชื่อเสียงระดับโลก JMP Golf Design Group ที่ท่านจะได้ชื่นชมกับทัศนียภาพที่ด้านหนึ่งลัดเลาะไปตามภูเขา อีกด้านหนึ่งเป็นแอ่งน้ำธรรมชาติ สำหรับอีกด้าน คือ The Northern Course 18 หลุม ได้รับการออกแบบโดย Lee Schmidt of Schmidt-Curley Design, Inc ที่มีชื่อเสียงระดับโลกไม่แพ้กัน ท่านจะได้เล่นกอล์ฟกับความรู้สึกของสนามกอล์ฟที่ลื่นไหลกลมกลืนไปกับธรรมชาติเป็นสนามที่ได้รับเกียรติยกย่องให้เป็น “Best Fairway Maintenance Award” มาตลอด 8 ปี ต่อเนื่อง และได้รับรางวัล “ The Best New Golf Course In China” ในปี 2001 และปี 2006 ได้รับรางวัล “Ten Best Golf Course In China” อีกด้วย
10.00 น.  นักกอล์ฟ : เชิญท่านออกรอบ 18 หลุม
11.30 น.    อาหารกลางวัน ณ คลับเฮ้าส์
ผู้ติดตาม : อิสระตามอัธยาศัย
15.00 น.  รถรับนักกอล์ฟเข้าสู่โรงแรมที่พัก
19.00 น.  อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
ที่พัก โรงแรม GRAND BAY VIEW HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 5 ดาว

 

วันที่สาม : จูไห่ – กอล์ฟ – มาเก๊าช็อปปิ้ง - กรุงเทพฯ (B, L, D)
06.00 น.  อาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
07.00 น.  เช้คเอ้าท์แล้วนำท่านเดินทางสู่ “PINE VALLEY SPORTS & COUNTRY CLUB” เป็น Sport Club พื้นที่มากกว่า 800 เอเคอร์ ตั้งอยู่ในแหล่งพื้นที่พักผ่อนที่ดีที่สุดของจูไห่ มีทั้ง Fishing Club, Sailing Club, Hunting Club, Tennis Club และสนามกอล์ฟก็เป็นหนึ่งในคลับนี้
08.00      นักกอล์ฟ : เชิญท่านออกรอบ 18 หลุม กับสนามกอล์ฟที่สวยงามติดกับทะเลสาปและธรรมชาติอันร่มรื่นของต้นไม้ใหญ่ สนามกอล์ฟ 18 หลุม ที่ได้รับการออกแบบในระดับ International Standard เป็นสนามสไตล์ Hilly Golf Course พาร์ 72 ระยะ 7,050 หลา และที่ท้าทายที่สุดคือ หลุม 19 ให้นักกอล์ฟได้ตัดสินผลแพ้ชนะ หากเสมอกันถึงหลุมที่ 18
ผู้ติดตาม : อิสระตามอัธยาศัย
เที่ยง อาหารกลางวัน ณ คลับเฮ้าส์
14.00 น.    รถนำท่านออกเดินทางสู่ด่านกงเป่ยสู่มาเก๊า ให้ท่านได้ช็อปปิ้งอิสระตามอัธยาศัยที่ย่านจัตุรัสเซนาโดแควร์ โดดเด่นด้วยพื้นถนนที่ปูลาดด้วยกระเบื้อง เป็นลอนคลื่น เปรียบเสมือนท้องทะเลอันอุดมสมบูรณ์ ล้อมรอบไปด้วยอาคารสไตล์ ยุโรปหลากสีสัน ที่นี่จัดว่าเป็นแหล่งช็อปปิ้งที่รวมไว้ซึ่งร้านค้าแบรนเนมชื่อดังต่างๆ มากมาย ราคาถูกเทียบเท่าฮ่องกง
19.00 น.    อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
20.25 น.    เช็คอิน ณ เคาน์เตอร์ สายการบินแอร์เอเซีย
22.25 น.    ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ FD 3607 สู่ กรุงเทพฯ
24.20 น.    ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

ราคาเริ่มต้นที่ 32,000.- บาท /1 นักกอล์ฟ