บริษัท อบาคัส ทราเวิล เซอร์วิส จำกัด ขอเชิญท่านสัมผัสประสบการณ์ใหม่กับโปรแกรมการเดินทางที่ท่านจะต้องประทับใจ ใหม่หรูเลิศอลังการกับสุดยอดโรงแรมระดับ 5 ดาว และอาหารรสเลิศ พร้อมกับชมความเจริญรุ่งเรืองแบบตะวันตกบนดินแดนตะวันออกของมาเก๊า และพลาดไม่ได้สำหรับผู้ที่มีกอล์ฟอยู่ในหัวใจกับการออกรอบในสนามกอล์ฟชั้นนำที่ทางเราได้คัดสรรแล้วในรายการ “THE TRAVELLER GOLFER & FAMILY PACKAGE

กำหนดการเดินทาง TOUR CODE : GP-MFM2-LM/FD
วันแรก กรุงเทพ – มาเก๊า – จูไห่ – กอล์ฟ (*) (L, D) 

วันที่ 1 กรุงเทพ – มาเก๊า – จูไห่ – กอล์ฟ (*) (L, D)
05.00 เช็คอิน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูทางเข้า 2 แถว D, E เคาน์เตอร์หมายเลข 1-4 สายการบินแอร์เอเชีย
07.00 ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ FD 3600
10.35 ถึง สนามบินมาเก๊า หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ รอรับท่านสู่ด่านตรวจคนเข้าเมืองกงเป่ย จากนั้นเข้าสู่เมืองจูไห่ เดินทางสู่สนามกอล์ฟ
เที่ยง อาหารกลางวัน LUNCH BOX SET
13.30 นักกอล์ฟ: เชิญท่านออกรอบ 18 หลุม ที่สนามกอล์ฟ GOLDEN GULF GOLF CLUB (*) สนามกอล์ฟ 27 หลุม ออกแบบโดย Colin Mongomorie นักกอล์ฟอันดับหนึ่งของ European Tour ติดต่อกัน 7 สมัย ที่บรรจงสร้างและออกแบบให้เป็นสนามกอล์ฟมาสเตอร์พีชระดับ World Class หนึ่งของเอเชีย ในบรรยากาศแบบ Scottish Link Courseที่ท่านจะได้สัมผัสแฟร์เวย์ที่เป็นคลื่นลอนหลุมทรายขนาดใหญ่และลึกโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปสรรคของลมที่จะคอยท้าทายนักกอล์ฟทุกระดับฝีมือ
ค่ำ บริการอาหารค่ำ แบบซีฟู้ด ณ ภัตตาคารท้องถิ่น หลังอาหาร เดินทางเข้าเช็คอินยังโรงแรมที่พัก
พักที่ โรงแรม GRAND BAY VIEW HOTEL ระดับ 5 ดาว

วันที่สอง จูไห่ - กอล์ฟ (*) - ถนนคู่รัก – พระราชวังหยวนหมิง – โชว์ VIP (B, L, D)

วันที่ 2 จูไห่ - กอล์ฟ (*) - ถนนคู่รัก – พระราชวังหยวนหมิง – โชว์ VIP (B, L, D)
06.00 น. อาหารเช้า ณ ภัตตาคารของโรงแรม
07.00 น. จากนั้นนำท่านสู่สนามกอล์ฟ
08.00 น. ถึง สนามกอล์ฟ AGILE GOLF & COUNTRY CLUB (*) สนามกอล์ฟระดับ Championship Course 36 หลุมแบ่งเป็น The Southern Course 18 หลุม ที่ออกแบบโดย กลุ่มผู้ออกแบบสนามกอล์ฟที่มีชื่อเสียงระดับโลก JMP Golf Design Group ที่ท่านจะได้ชื่นชมกับทัศนียภาพที่ด้านหนึ่งลัดเลาะไปตามภูเขา อีกด้านหนึ่งเป็นแอ่งน้ำธรรมชาติ สำหรับอีกด้าน คือ The Northern Course 18 หลุม ได้รับการออกแบบโดย Lee Schmidt of Schmidt-Curley Design, Inc ที่มีชื่อเสียงระดับโลกไม่แพ้กันท่านจะได้เล่นกอล์ฟกับความรู้สึกของสนามกอล์ฟที่ลื่นไหลกลมกลืนไปกับธรรมชาติเป็นสนามที่ได้รับเกียรติยกย่องให้เป็น “Best Fairway Maintenance Award” มาตลอด 8 ปี ต่อเนื่อง และได้รับรางวัล “ The Best New Golf Course In China” ในปี 2001 และปี 2006 ได้รับรางวัล “Ten Best Golf Course In China” อีกด้วย
09.00 น. นักกอล์ฟ : เชิญท่านออกรอบ 18 หลุม
12.30 น. อาหารกลางวัน ณ คลับเฮาส์
บ่าย รถรับจากสนามกอล์ฟนำท่านสู่เมืองจูไห่นั่งรถชมวิวทิวทัศน์ของ ถนนคู่รัก (Lover’s Road) ถนนเลียบชาย
หาดที่สวยงามของเมืองจูไห่แวะถ่ายรูปกับสัญลักษณ์อันสวยงามโดดเด่นของเมืองจูไห่ บริเวณอ่าวเซียงหู เป็นรูปแกะสลักสูง 8.7 เมตร “จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล” พาทุกท่านแวะ ถ่ายรูปกับ “หวีหนี” สาวงามกลางทะเล ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองจูไห่ นมัสการ “วัดผู่ถ่อ” เป็นวัดจีนซึ่งประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิม ซึ่งเชื่อว่าวัดแห่งนี้ได้สร้างขึ้นเพื่อเปรียบเสมือนวัดที่อยู่บนเกาะผู่ถ่อซาน เผื่อให้ประชาชนชาวเมืองจูไห่ได้สักการะบูชาขอพรจากองค์เจ้าแม่กวนอิม แวะผ่อนคลายความเมื่อยล้าด้วยการนวดฝ่าเท้า โดยการแช่เท้าด้วยยาสมุนไพรจีนและซื้อยาครอบจักวาลเป่าฟู่หลิง หรือ “บัวหิมะ” ของแท้ 100% ยาประจำบ้านที่มีชื่อเสียงและมีสรรพคุณมากมาย ช่วยรักษาแผลจากการโดนความร้อน เช่น น้ำร้อนลวก หรือ น้ำมันช่วยลดการอักเสบและเกิดหนองของแผลที่โดนลวกได้ดี หรือจะทาเพื่อป้องกันผิวไหม้เสียจากการตากแดดเป็นเวลานาน และช่วยแก้ปัญหา สิว ฝ้า จุดด่างดำบนใบหน้าให้หน้าเนียนใส จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งยังศูนย์การค้าใต้ดินที่ “ตลาดกงเป่ย” ศูนย์การค้าติดแอร์ 5,000 กว่าร้านค้ามีสินค้าให้ท่านเลือกมากมาย อาทิ สินค้าก๊อปปี้แบรนด์เนมชั้นนำต่างๆ เป็นต้น
19.00 น. อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นำคณะสู่ พระราชวังหยวนหมิง พระราชวังแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นแทนพระราชวังใหม่หยวนหมิง และ“สวนสาธารณะหยวนหมิงชิงหยวน” ตั้งอยู่บนเนื้อที่ทั้งหมด 1.39 ตร.กม. จำลองมาจากสวนหยวนหมิง หยวนในกรุงปักกิ่งที่ในอดีตเคยถูกยกย่องให้เป็นสวนสาธารณะที่กว้างใหญ่ที่สุดในประเทศจีน มีภูเขาโอบรอบทั้ง 3 ด้าน ด้านหน้าเป็นพื้นที่ราบ สิ่งก่อสร้างต่างๆ สร้างขึ้นเท่าของจริงในอดีตทุกชิ้น ภายในสวนมีทะเลสาปขนาด 80,000 ตารางเมตร เป็นศูนย์กลางรายล้อมด้วยสิ่งก่อสร้างต่างๆ กว่าร้อยชิ้น อาทิ เสาหินคู่ สะพานข้ามธารทอง ประตูต้ากง ตำหนักเจิ้งต้ากวางหมิง สะพานเก้าเลี้ยว จากนั้น ชมสุดยอดอลังการโชว์ ที่มีนักแสดงกว่าร้อยชีวิต ซึ่งประกอบด้วยการแสดง แสง สี เสียง ชุดต่างๆ อาทิ เฉียนหลงฮ่องเต้ท่องเจียงหนาน พระราชพิธีปราบดาภิเษกและการละเล่นต่างๆ อีกมากมาย ของสมัยราชวงศ์ชิง (ที่นั่ง V.I.P.)
พักที่ โรงแรม GRAND BAY VIEW HOTEL ระดับ 5 ดาว

วันที่สาม จูไห่ – กอล์ฟ – กวางเจา – สวนห้าแพะ – เจดีย์ลิ่วหยง – กรุงเทพ (B, L, D) 

วันที่ 3 จูไห่ – กอล์ฟ – กวางเจา – สวนห้าแพะ – เจดีย์ลิ่วหยง – กรุงเทพ (B, L, D) 
07.00 น. อาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
08.00 น. เช้คเอ้าท์แล้วนำท่านเดินทางสู่ “PINE VALLEY SPORTS & COUNTRY CLUB” เป็น Sport Club พื้นที่มากกว่า 800 เอเคอร์ ตั้งอยู่ในแหล่งพื้นที่พักผ่อนที่ดีที่สุดของจูไห่ มีทั้ง Fishing Club, Sailing Club, Hunting Club, Tennis Club และสนามกอล์ฟก็เป็นหนึ่งในคลับนี้
09.42 น. นักกอล์ฟ: เชิญท่านออกรอบ 18 หลุม กับสนามกอล์ฟที่สวยงามติดกับทะเลสาปและธรรมชาติอันร่มรื่นของต้นไม้ใหญ่ สนามกอล์ฟ 18 หลุม ที่ได้รับการออกแบบในระดับ International Standard เป็นสนามสไตล์ Hilly Golf Course พาร์ 72 ระยะ 7,050 หลา และที่ท้าทายที่สุดคือ หลุม 19 ให้นักกอล์ฟได้ตัดสินผลแพ้ชนะ หากเสมอกันถึงหลุมที่ 18
เที่ยง อาหารกลางวัน ณ คลับเฮ้าส์
15.00 น. รถนำท่านออกเดินทางสู่กวางเจา นำท่านชม อนุสาวรีย์ห้าแพะ สัญลักษณ์ของเมืองกวางเจา สมัยโบราณเมืองกวางเจาขาดแคลนแร้นแค้น เทวดาจึงเห็นใจ จึงได้ส่งแพะห้าตัว มาช่วย โดยได้นำพืชพันธุ์มาว่าน ปลูกในกวางเจา ต่อมาเมืองกวางเจาจึงอุดมสมบูรณ์ เพาะปลูกอะไรก็ขึ้น จึงทำให้ชาวเมืองกวางเจาซาบซึ้งในบุญคุณ จึงตั้งอนุสาวรีย์ห้าแพะขึ้น เพื่อรำลึกถึงท่าน จากนั้นชม เจดีย์ลิ่วหยง (หรือมีชื่อเรียกอีกอย่างว่าเจดีย์ดอกไม้ หรือเจดีย์กระดูก) ตั้งอยู่ที่ถนนลิ่วหยง ของเมืองกวางเจา มีอายุกว่า 1,450 ปี มาแล้ว มีความสูงถึง 57 เมตร ปัจจุบันถือเป็นสิ่งก่อสร้างโบราณที่มีความสูงที่สุดในกวางเจา จากนั้นมอบเวลาให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งที่ ถนนปักกิ่ง แหล่งรวบรวมสารพัดสินค้า ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับ การเลือกซื้อและต่อรองราคาสินค้าที่ท่านต้องการอย่างเต็มที่
19.30 น. อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
21.00 น. เช็คอิน ณ เคาน์เตอร์ สายการบินแอร์เอเซีย
23.10 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ FD 3649 สู่ กรุงเทพฯ

วันที่สี่ กรุงเทพฯ 

วันที่ 4 กรุงเทพฯ 
01.10 น. ถึง  สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

ราคาเริ่มต้นที่ 39,000.- บาท /1 นักกอล์ฟ

ค่าบริการอัตรานี้รวม

-

ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพ ฯ – มาเก๊า // กวางเจา- กรุงเทพ ฯ ชั้นประหยัดมูลค่าไม่เกิน 9,200 บาท ของสายการบินแอร์เอเซีย
กรณีบริษัทฯ สามารถจองได้ราคาต่ำกว่าหรือสูงกว่า/ลดหรือเพิ่มราคาให้ตามจริง)

-

โรงแรมที่พัก 2 คืน ที่ จูไห่พร้อมอาหารเช้า       (ระดับ 5 ดาว)

-

กรีนฟี + แค็ดดี้ & รถกอล์ฟ 1 คัน/2 นักกอล์ฟ/18 หลุม X 2 สนาม / WEEKEND

-

กรีนฟี + แค็ดดี้ & รถกอล์ฟ 1 คัน/2 นักกอล์ฟ/18 หลุม X 1 สนาม / WEEKDAY

-

รถรับ-ส่ง แบบ PRIVATE BUS ตลอดการเดินทาง

-

มัคคุเทศก์ท้องถิ่นพูดภาษาไทย/ดูแลตลอด 3 วัน

-

ค่าวีซ่าจีนแบบเข้าออกครั้งเดียว ยื่นธรรมดา 4 วัน

-

ค่าอาหารกลางวัน 3 มื้อ + อาหารค่ำ 3 มื้อ

-

ค่าธรรมเนียมน้ำมัน, ภาษีสนามบินทุกแห่งและค่าประกันวินาศภัย

-

ค่าทิป, ไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ

-

หัวหน้าทัวร์เดินทางพร้อมคณะจากประเทศไทย อำนวยการเดินทาง

-

ค่าธรรมเนียมบรรทุกถุงกอล์ฟอัตรา 520 บาท ต่อ ใบ/เที่ยวของแอร์เอเชีย

-

ค่าบรรทุกน้ำหนักไม่เกิน 15 ก.ก. ของแอร์เอเชีย

-

ค่าทัวร์และบัตรผ่านประตูตามระบุ

ค่าบริการอัตรานี้ไม่รวม

-

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

-

ค่าอาหารเครื่องดื่มอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุในรายการ

-

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง

-

ค่าขนสัมภาระ 165 บาท/ก.ก. กรณีน้ำหนักเกิน 15 ก.ก. ของแอร์เอเชีย