บริษัท อบาคัส ทราเวิล เซอร์วิส จำกัดมีความยินดีขอเชิญท่านเดินทางสู่เมืองหลวงแห่งอารยธรรม ความยิ่งใหญ่ของชนชาติชาวเอเซียจากอดีตนับจากพันปีจนถึงปัจจุบัน กรุงปักกิ่ง ศูนย์กลางแห่งการปกครอง, การทหาร หนึ่งในมหาอำนาจของโลกดุจดังพญามังกร ชาวจีนที่มีประชากรมากที่สุดในโลก และกระจายอยู่ทุกมุมโลก อาหารจีนที่ขึ้นชื่อลือชา สมุนไพรจากธรรมชาติที่มีสรรพคุณอันน่าพิศวงท่านจะได้ชม ชมหอเบิกฟ้าเทียนถาน กายกรรมปักกิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน เยือนพระราชวังโบราณกู่กง พระราชวังฤดูร้อนอี้เหอหยวน นั่งสามล้อจีนชมหมู่บ้านวัฒนธรรม 700 ปี บ้านหูตง ชิมเป็ดปักกิ่งต้นตำรับพิสูจน์ความอลังการของกำแพงเมืองจีน(จี้หยงกวน) ชื่นชมและร่วมภาคภูมิใจกับสนามกีฬาโอลิมปิค 2008 ที่ใช้เทคโนโลยีล้ำสมัยในการออกแบบและก่อสร้างสำหรับมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมวลมนุษยชาติและพลาดไม่ได้กับการทดสอบสนามกอล์ฟระดับ World Class ที่ท่านจะต้องประทับใจ

กำหนดการเดินทาง TOUR CODE : IG – BJS – CI

(1) วันแรก กรุงเทพฯ – ปักกิ่ง (D) 
08.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ประตูทางเข้า 4 เคาน์เตอร์การบินไทย ROW H-J สำหรับชั้นประหยัด / ROW A-B สำหรับชั้นหนึ่งและชั้นธุรกิจ
10.10 น. ออกเดินทางสู่ ปักกิ่ง โดยเที่ยวบินที่ TG 614
15.50 น. เดินทางถึงท่าอากาศยาน กรุงปักกิ่ง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว นำท่านเข้าเช็คอินยังโรงแรมที่พัก
18.00 น.  อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
20.00 น.  นำท่านชมโชว์อันตระการตา ปักกิ่งไนท์โชว์ มากมายด้วยสาวงามที่ผ่านการคัดสรรนับร้อยท่ามกลางแสงสีและฉากอันวิจิตร ให้ท่านรับทราบเรื่องราวและประวัติความเป็นมาของประเทศจีนตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงยุคปัจจุบัน จากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก

 

(2) วันที่สอง กอล์ฟ(*) - สนามกีฬาโอลิมปิค (B,L,D)
06.00 น.  อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
06.30 น. รถรับนำท่านเดินทางสู่สนามกอล์ฟ
08.00 น. เชิญท่านทดสอบสนามกอล์ฟ 18 หลุม “BEIJING HONGHUA INTERNATIONAL GOLF CLUB” เป็นสนามที่ใช้แข่งขันรายการ Volvo China Open 2006 ที่บรรจุอยู่ในโปรแกรมของ PGA European Tour และเป็นสนามกอล์ฟยอดนิยมอันดับ 1 ที่ได้รับคัดเลิอกให้จัด Golf Event ของประเทศจีนมากมายหลายครั้งสนามได้รับการออกแบบโดย Nick Faldo เปิดบริการอย่างเป็นทางการเมื่อเดือน เม.ย. 2004 ตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่ที่ใช้จัดการแข่งขัน Asian Games และ Olympic Games ทางทิศเหนือของกรุงปักกิ่ง
13.30 น. อาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของ Golf Range
14.30 น. นำท่านชมสถานที่จัดงานกีฬาระดับโลกโอลิมปิค 2008 ที่ชาวจีนล้วนภาคภูมิใจกับสิ่งก่อสร้างที่มีเทคโนโลยีล้ำสมัย อาทิ BIRD NEST STADIUM อัฒจรรย์ที่จะใช้จัดพิธีเปิด-ปิด การแข่งขันกีฬามนุษยชาติที่ปักกิ่ง ปี 2008 เดือน 8 วันที่ 28 เวลา 8 โมง (20.00 น) จุผู้ชมได้ 91,000 ที่นั่ง มีรูปลักษณ์ภายนอกคล้าย รังนกมีโครงตาข่ายเหล็กสีเทาเหมือนกิ่งไม้หุ้มเพดานและพนังอาคารทำด้วยวัสดุโปร่งใส และ WATER CUBE อัฒจรรย์อีกแห่งที่มีรูปลักษณ์คล้าย ก้อนน้ำสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่เป็นโครงสร้างที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการเดินเครื่องเพื่อกรองน้ำเสียของสระว่ายน้ำ และกำแพงอาคารเหมือนฟองน้ำที่เคลื่อนไหวตลอดเวลา หมู่บ้านนักกีฬาโอลิมปิคที่ยิ่งใหญ่ เป็นต้น จากนั้นนำท่านเข้าชม ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ รับฟังเรื่องราวเกี่ยวกับวิวัฒนาการทางการแพทย์และปัจจุบันการแพทย์แผนปัจจุบันได้มีการส่งเสริมการรักษาโรคด้วยการใช้ยาสมุนไพร ซึ่งมีมานานกว่าพันปีแล้ว พร้อมทั้งรับฟังการวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
19.00 น. อาหารค่ำเมนูพิเศษกุ้งมังกร Dragon Lobster
20.00 น.  หลังอาหารกลับสู่โรงแรมที่พัก

 

(3) วันที่สาม กอล์ฟ (*) – พระราชวังฤดูร้อน – เป็ดปักกิ่ง (B,L,D)
06.00 น.  อาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
06.30 น. รถรับท่านเดินทางสู่สนามกอล์ฟ
08.00 น.      นักกอล์ฟ : นำท่านเดินทางสู่ สนามกอล์ฟ PINE VALLEY GOLF RESORT & COUNTRY CLUB (*) ตั้งอยู่ห่างจากใจกลางเมืองไปทางทิศตะวันตก ประมาณ 60 ก.ม. ที่ท่านจะได้เห็นภาพของกำแพงเมืองจีน ล้อไปกับทัศนียภาพของภูเขาที่สวยงาม เป็นสนามที่บรรจงสร้างระดับ 5 ดาว และได้รับการยอมรับว่าเป็น THE MOST EXCLUSIVE PRIVATE CLUB IN CHINA ซึ่งประกอบด้วยสนามกอล์ฟ 18 หลุม ที่เป็น JACK NICKLAUS SIGNATURE COURSE และ 27 หลุม JACK NICKLAUS II LINKS COURSE, มี 2 คลับเฮ้าส์ที่ใหญ่โตหรูหรา, โรงแรม 5 ดาว BOUTIQUE HOTEL, มี WORLD CLASS SPA, มีศูนย์สุขภาพ, บ้านพัก แบบ VILLA, สวนสาธารณะที่จัดไว้อย่างสวยงาม สนามกอล์ฟนี้ยังได้รับเป็นสนามที่จัดการแข่งขัน JOHNNIE WALKER CLASSIC 2005 เมื่อวันที่ 21-24 เม.ย. 2005 ที่ผ่านมา และที่สำคัญที่สุดสนามกอล์ฟแห่งนี้เจ้าของเป็นคนไทย
13.30 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
14.30 น.  หลังอาหารกลางวันนำท่านไปชมการสาธิตใช้ “ครีมบัวหิมะ” เป่าซูถัง ที่มีคุณสมบัติในการรักษาผิวหนังที่ถูกความร้อนลวก ซึ่งครีมนี้ทางรัฐบาลจีนได้ส่งทาช่วยคนไทย ตอนรถแก๊สระเบิดที่ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
15.30 น. นำท่านชม พระราชวังฤดูร้อนอี้เหอหยวน อุทยานที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีนในรูปแบบต่างๆ ประกอบด้วยภูเขาทะเลสาบ เก๋งจีน เจดีย์ ที่สวดมนต์ สะพานหินและเรือหินอ่อน สร้างขึ้นครั้งแรก เมื่อราว 800 ปีก่อน ได้เคยถูกทำลายอย่างรุนแรงถึงสองครั้ง เมื่อกองทัพพันธมิตรบุกยึดกรุงปักกิ่ง ที่นี่เคยเป็นพระราชวังที่ประทับของ พระนางซูสีไทเฮา
17.30 น.  หลังอาหารค่ำนำท่านสัมผัสกับบรรยากาศยามเย็นของปักกิ่งโดยนำท่านนั่งรถสามล้อถีบแบบจีนโบราณเข้าไปสัมผัสกับบรรยากาศชุมชนจีนโบราณ ที่แสดงถึงฐานะของคนแต่ละบ้านตั้งแต่คนธรรมดา พ่อค้าเศรษฐี ขุนนาง มีอายุกว่า 200 ปี จากนั้นนำท่านไปบริเวณทะเลสาบสัมผัสกับบรรยากาศร้านขายของเครื่องดื่ม คาราโอเกะ ที่พักผ่อนของชาวปักกิ่ง
18.30 น.    รับประทานอาหารมื้อพิเศษ เป็ดปักกิ่ง ณ ภัตตาคาร QUANJUDE HOUHAI ที่มีชื่อเสียงที่สุดในปักกิ่ง ที่เคยต้อนรับผู้นำและบุคคลสำคัญทั่วโลกมามากมาย
20.00 น.  หลังอาหารค่ำให้ท่านได้เดินย่อยอาหารและเหลิดเพลินกับการช็อปปิ้งที่ ถนนหวังฟูจิ่ง ถนนคนเดินในช่วงค่ำที่คึกคักที่สุดของปักกิ่ง แหล่งรวมสินค้านานาชนิดและมีห้างสรรพสินค้ามากมาย ชมบรรยากาศยามราตรีของเมืองปักกิ่งที่ประดับประดาด้วยแสงไฟที่สวบงาม ได้เวลาพอสมควร จากนั้นนำท่านกลับสู่โรงแรมที่พัก

 

(4) วันที่สี่ ปักกิ่ง - กรุงเทพฯ (B) 
08.00 น. อาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
09.00 น.  เช็คเอ้าท์แล้ว จากนั้นเข้า ชมวัดลามะ ยงเหอกงวัดใหญ่ที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงในกรุงปักกิ่ง สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1694 แต่เดิมเป็นพระราชวังหยงเหอกง เคยเป็นตำหนักที่ประทับของจักรพรรดิ์หย่งเจิ้น ผู้เป็นพระราชบิดาของจักรพรรดิ์เฉียนหลงแห่งราชวงศ์ชิง ต่อมาแต่ช่วงกลางศตวรรษที่ 18 เป็นต้นมาที่นี่ได้กลายเป็นศูนย์กลางของศาสนาพุทธนิกายมหายานและศิลปแบบธิเบต นมัสการพระพุทธรูปอารยเมตไตรย์ที่งดงามและสูงถึง 23 เมตร โดยเชื่อกันว่าเป็นงานแกะสลักจากไม้จันทน์องค์ใหญ่ที่สุดในโลกและได้ถูกบันทึกไว้ในกินเนสบุ๊คประดิษฐานอยู่ภายในศาลาหมื่นสุข
10.30 น.  นำท่านชมความเป็นอยู่ของชุมชนย่านตลาดรัสเซีย ซึ่งเป็นแหล่งช็อปปิ้งที่อยู่บนถนนยาวกว่า 400 เมตร ตั้งอยู่ภายในบริเวณที่ตั้งของสถานฑูตนานาชาติ มีร้านค้ากว่า 300 ร้านตั้งเรียงรายไปตามสองข้างถนน ไม่ว่าจะเป็นผ้าไหม, เสื้อผ้า, งานฝีมือ, เครื่องหนัง, ของที่ระลึก ฯลฯ ในราคาขายปลีกและส่ง
13.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
14.00 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบิน
15.50 น.  เช็คอิน ณ เคาน์เตอร์ การบินไทย
17.50 น.  ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ TG 615 สู่ กรุงเทพฯ
22.00 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

ราคาเริ่มต้นที่ 42,500.- บาท /1 นักกอล์ฟ