บริษัท อบาคัสทราเวิลเซอร์วิส จำกัด มีความยินดีใคร่ขอเสนอโปรแกรมสุดพิเศษ " THE TRAVELLER GOLF" 

ที่จัดเป็นพิเศษเฉพาะท่านนักกอล์ฟ กับสนามกอล์ฟที่มีชื่อเสียงทั่วโลก รอให้ท่านพิสูจน์ และทดสอบความท้าทาย

 

คุณหมิงกอล์ฟ แพ็คเก็จ - 4  / 4 วัน 3 คืน เล่นกอล์ฟ 3 สนาม
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – คุนหมิง    (D) 
07.55 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินไทย ทางเข้า 4,5 แถว H,J
10.55 น. ออกเดินทางโดยการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 612
14.05 น. ถึงสนามบินคุนหมิง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว  เจ้าหน้าที่ตัวแทนของบริษัทฯ  รอรับท่านและนำท่านชมเมืองคุนหมิงซิตี้ทัวร์พร้อมอาหารค่ำแบบซีฟู๊ดชั้นเยี่ยมที่สุดของเมืองคุนหมิง ได้เวลาพอสมควร นำท่าน เข้าเช็คอิน ยังโรงแรม
ค่ำ อาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม พักที่  SPRING CITY RESORT หรือเทียบเท่า
วันที่ 2 สปริงซิตี้กอลฟ์  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
07.30 น. นักกอล์ฟ : ให้ท่านได้ทดสอบสนาม 18 หลุม ด้าน LAKE COURSE ซึ่งออกแบบโดย REBERT TRENT JONES JR. ที่มีทัศนียภาพลัดเลาะไปกับทะเลสาปหยางซ่งไห่ และมีวิวของภูเขาอยู่หลังทะเลสาปประกอบกับการดูแลรักษาสนามกอลฟ์ที่ถือว่าเป็นแหล่งหนึ่งที่ดีที่สุดในโลกที่นักกอลฟ์จะต้องแปลกใจกับรอย DIVOT เป็นแผ่นสวยงามที่นักกอล์ฟมือสมัครเล่นไม่เคยเห็นมาก่อนเมื่อเราลงลึกตีลูกในแฟร์เวย์และยังบนกรีนที่ท้าทายจินตนาการของนักกอล์ฟอย่างสุด ๆ ว่าหลุมนี้เราจะทำ 3 หรือ 4 พัท ดีเนื่องจาก พัทก็เป็นสุดยอดของการพัทบนกรีนที่นี่ ซึ่งเป็นเสน่ห์ที่นักกอล์ฟมาเล่นกี่ครั้งก็อยากมาอีกไม่รู้จักเบื่อ

ผู้ติดตาม : อิสระตามอัธยาศัยหรือท่านสามารถเลือกซื้อทัวร์ซึ่งบริษัทฯ มีบริการแนะนำให้ เช่น ทัวร์ป่าหินครึ่งวันพร้อมอาหาร หรือทัวร์เขาซีซาน, ประตูมังกร, ทะเลสาปเตียนฉือ ครึ่งวันพร้อมอาหาร เป็นต้น

บ่าย เชิญท่านทดสอบความท้าทายของสนามกอล์ฟอีก 18 หลุม ด้าน MOUNTAIN COURSE (ฟรี !! สำหรับท่านที่เช็คอินตั้งแต่วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี) หรือ ท่านสามารถเลือกซื้อทัวร์ เพิ่มในรายการ “อุทยานป่าหินพร้อมอาหารค่ำ
ค่ำ อาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม พักที่ โรงแรม SPRING CITY RESORT หรือเทียบเท่า
วันที่ 3 สปริงซิตี้กอล์ฟ – คุนหมิง 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
07.30  น. นักกอล์ฟ : ให้ท่านได้พิสูจน์ผีมือกับสนามกอล์ฟที่สวยงาม และท้าทายด้าน MOUNTAIN COURSE 18หลุม  ที่  มีความสูงกว่า 1,000 เมตร ซึ่งท่านจะตีได้ไกลกว่าปกติ ออกแบบโดยนักกอล์ฟผู้ใหญ่ของโลคือ แจ็คนิคลอส สภาพสนามที่แท่นทีออฟกับกรีน ใช้หญ้าแบบเดียวกัน คือ หญ้าเบนท์ (BENT) ซึ่งปลูกได้แต่ที่มีอากาศเย็นตลอดปีเท่านั้นประกอบกับ ทัศนียภาพของภูเขาทางด้านซ้ายและทะเลสาบทางด้านขวาบนศีรษะมีปุยเมฆล่องลอยที่งดงามเหนือคำบรรยาย ผู้ติดตาม : อิสระตามอัธยาศัย
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารโรงแรม ตามอัธยาศัย (ไม่รวมในรายการ) จากนั้นเช็คเอ้าท์จากโรงแรม รถมารับเพื่อนำสู่ตัวเมืองคุนหมิงเพื่อเช็คอินที่โรงแรม
ค่ำ อาหารค่ำ ตามอัธยาศัย พักที่ KAIWAH PLAZA หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว
วันที่ 4 คุนหมิงซันชายน์กอล์ฟ หรือ เลควิวกอล์ฟคลับ – กรุงเทพฯ  
06.00 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
06.30 นักกอล์ฟ : รถมารับท่านไปออกรอบ 18 หลุม ณ สนามกอล์ฟใหม่ KUNMING SUNSHINE GOLF CLUB เป็นสนาม ระดับ CHAMPIONSHIP COURSE ออกแบบโดย ROBERT TRENT JONES JR. ที่รับประกันความ ท้าทายของ LAY OUT ภูมิทัศน์ที่สวยงาม สภาพสนามที่สมบูรณ์สุดขีด โดยเฉพาะบนกรีนที่เร็ว เหมือนกระจกไม่แพ้ที่ SPRING CITY คลับเฮ้าส์หรูระดับ 5 ดาว ที่มีการบริการดีเยี่ยม ซึ่งท่านจะต้องประทับใจ หรือ เลือกออกรอบ 18 หลุม ณ สนามใหม่ล่าสุด KUNMING LAKEVIEW GOLF CLUB เปิดเมื่อปี 2548 สนามกอล์ฟระดับ WORLD CLASS ออกแบบโดย FALDO/IMG DESIGN ในบรรยากาศของสนามกอล์ฟติดทะเลสาบเตียนฉือและเป็นสนามที่ได้รับรางวัล AWARD WINNING ARCHITECT ที่สิงคโปร์และเป็นสนามที่สามารถออกรอบตอนกลางคืนได้
กลางวัน อาหารกลางวันแบบ LIGHT MEAL ที่คลับเฮ้าส์ของสนามกอล์ฟ
บ่าย รถรับเพื่อเดินทางสู่ สนามบิน
13.20 น. ถึงสนามบินเมืองคุนหมิง เช็คอินน์ที่เคาน์เตอร์ของสายการบินไทย
15.20 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ TG 613 
16.30 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

( * ) บริษัท ฯ สงวนสิทธิ์ที่จะสลับหรือเปลี่ยนสนามกอล์ฟให้กรณีที่สนามเต็มหรือไม่ว่าง

 

 

ทัวร์ตีกอล์ฟที่น่าสนใจ