บริษัท อบาคัส ทราเวิล เซอร์วิส จำกัด ภูมิใจเสนอรายการสุดพิเศษให้กับท่านนักกอล์ฟได้ไปสัมผัสประสบการณ์ดีดีที่ประเทศเพื่อนบ้านของเรา “เวียดนาม” ที่ “ฮานอย” ซึ่งท่านจะต้องประทับใจกับความดั้งเดิมของบ้านเมืองและผู้คนที่ยังมีอยู่ทั่วไป อาหารรสชาติถูกปากคนไทย สาวงามในชุดอ๋าวหญ่ายใส่หมวกโนนลาขี่จักรยานตามท้องถนนและพลาดไม่ได้กับการทดสอบสนามกอล์ฟใหม่ล่าสุดที่สามารถดื่มด่ำกับธรรมชาติของ “อ่าวฮาลอง-มรดกโลก ทางธรรมชาติ” ราวกับเล่นกอล์ฟอยู่ในแดนสวรรค์

รายละเอียดการเดินทาง         :         TOUR CODE : GP – HAN – NV/TG

วันแรก กรุงเทพฯ – ฮานอย – ฮาลอง (L,D)
05.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นผู้โดยสารขาออกประตูทางเข้า 4,5 เช็คอินแถว H,Jของสายการบินไทย
07.45 น. ออกเดินทางสู่ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยเที่ยวบินที่ TG 560
09.35 น. เดินทางถึง กรุงฮานอย หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว
11.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารที่สนามบิน (USD 10)
12.00 น. เชิญท่านออกเดินทางสู่ อ่าวฮาลอง ซึ่งมีความหมายถึงดินแดนที่มังกรดำดิ่งลงสู่ท้องทะเล ระหว่างทางท่านจะได้ชมชีวิตชนบทของชาวเวียดนาม (181 ก.ม./ 3 ชม.)ระหว่างทางแวะให้ท่านได้เยี่ยมชมโรงงาน HALONG PEARL ที่ผลิตเครื่องประดับที่ทำจาก “ไข่มุกเลี้ยง” ที่ชาวประมงได้รับความรู้จากผู้ผลิตเครื่องประดับยี่ห้อ “MIKIMOTO” ที่มีชื่อเสียง จากประเทศญี่ปุ่น และการทำฟาร์มหอยมุกในอ่าวฮาลองเบย์
16.00 น. ถึงโรงแรมที่พัก FLC HALONG BAY GOLF CLUB & LUXURY RESORT โรงแรมใหม่เอี่ยม ระดับ 5 ดาว ที่ตั้งอยู่บนเนินเขา งดงามด้วยวิวแบบพาโนรามาของอ่าวฮาลองให้ ระดับ10 ดาว โดยเฉพาะใกล้ตอนพระอาทิตย์ตก ให้ท่านได้มีเวลาดื่มด่ำกับการพักผ่อนบนห้องพักอันหรูหรา หรือลงเล่นน้ำในสระว่ายน้ำแบบ Infinity View ของโรงแรม
วันแรก กรุงเทพฯ – ฮานอย – ฮาลอง (L,D)
05.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นผู้โดยสารขาออกประตูทางเข้า 4,5 เช็คอินแถว H,Jของสายการบินไทย
07.45 น. ออกเดินทางสู่ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยเที่ยวบินที่ TG 560
09.35 น. เดินทางถึง กรุงฮานอย หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว
11.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารที่สนามบิน (USD 10)
12.00 น. เชิญท่านออกเดินทางสู่ อ่าวฮาลอง ซึ่งมีความหมายถึงดินแดนที่มังกรดำดิ่งลงสู่ท้องทะเล ระหว่างทางท่านจะได้ชมชีวิตชนบทของชาวเวียดนาม (181 ก.ม./ 3 ชม.)ระหว่างทางแวะให้ท่านได้เยี่ยมชมโรงงาน HALONG PEARL ที่ผลิตเครื่องประดับที่ทำจาก “ไข่มุกเลี้ยง” ที่ชาวประมงได้รับความรู้จากผู้ผลิตเครื่องประดับยี่ห้อ “MIKIMOTO” ที่มีชื่อเสียง จากประเทศญี่ปุ่น และการทำฟาร์มหอยมุกในอ่าวฮาลองเบย์
16.00 น. ถึงโรงแรมที่พัก FLC HALONG BAY GOLF CLUB & LUXURY RESORT โรงแรมใหม่เอี่ยม ระดับ 5 ดาว ที่ตั้งอยู่บนเนินเขา งดงามด้วยวิวแบบพาโนรามาของอ่าวฮาลองให้ ระดับ10 ดาว โดยเฉพาะใกล้ตอนพระอาทิตย์ตก ให้ท่านได้มีเวลาดื่มด่ำกับการพักผ่อนบนห้องพักอันหรูหรา หรือลงเล่นน้ำในสระว่ายน้ำแบบ Infinity View ของโรงแรม
18.30 น. นำท่านเดินทางไปรับประทานอาหารแบบซีฟู๊ด ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (USD 20)
20.00 น. ได้เวลาพอสมควรนำท่านกลับสู่โรงแรม
วันที่สอง กอล์ฟ-ล่องเรือชมอ่าวฮาลอง-ฮานอย (B,D)
06.30 น. อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
07.30 น. นักกอล์ฟ : เชิญท่านออกรอบ 18 หลุม ที่สนามกอล์ฟ FLC HALONG BAY GOLF CLUB(*)  สนามกอล์ฟใหม่เพิ่งเปิดบริการเมื่อเดือนสิงหาคม 2017 นี่เอง เป็นสนามระดับแชมเปี้ยนชิพคอร์ส 18 หลุม ระยะ 6,092 หลา พาร์ 71 ออกแบบโดยสถาปนิกนักออกแบบสนามชื่อดัง Schmidt –Curley ที่สามารถเนรมิตสนามกอล์ฟในแบบ Mountain Style และได้เห็นวิวอ่าวฮาลองที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกให้เป็น “มรดกโลกทางธรรมชาติ” ที่งดงามซึ่งเมื่อมองผ่านแฟร์เวย์ และกรีนสีเขียวสด กับฉากหลังที่เป็นภูเขารูปทรงแปลกตาโพล่ขึ้นมาเหนือทะเลสีครามของอ่าว แถมท้องฟ้าสีใสกับกลุ่มเมฆน้อยใหญ่ ดังกับภาพวาดของการเล่นกอล์ฟอยู่บนสวรรค์เลยทีเดียว
ผู้ติดตาม : อิสระตามอัธยาศัยกับกิจกรรมดีดีในโรงแรม เช่น สปา,เกมส์รูม เป็นต้น
08.00 น. นักกอล์ฟ + ผู้ติดตาม : จากนั้นนำท่านผ่าน ชมจัตุรัสบาดิ่ญ (Badinh Square) ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่ลุงโอประกาศอิสรภาพของเวียดนาม หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 อีกด้วย
ชมสุสานโฮจิมินห์ ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1973 และ เสร็จในปี ค.ศ.1975 ซึ่งบรรจุศพอาบน้ำยาของอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ซึ่งนอนอยู่บนแท่นในห้องเย็นและชมธรรมเนียบประธานาธิบดี ซึ่งใช้เป็นที่ทำพิธีต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง
นำท่านแวะชม พิพิธภัณฑ์ทหาร (ARMY MUSEUM) ชื่นชมความสามารถของชาวเวียดนามที่สามารถเอาชนะมหาอำนาจได้อย่างน่าทึ่ง พิพิธภัณฑ์ทหาร เป็นอีกแหล่งท่องเที่ยวหนึ่งที่นักท่องเที่ยวมาฮานอยแล้วพลาดไม่ได้ ที่นี่จะได้สะท้อนเรื่องราวของสมรภูมิเดียนเบียนฟู และสงครามเวียดนามการต่อสู้เพื่ออิสระภาพของชาวเวียดนามแบบถวายชีวิต ผ่านภาพยนต์ขาวดำ ที่เล่าเรื่องของสงครามตั้งแต่เริ่มต้น มีห้องจัดแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ใช้ในระหว่างสงคราม โดยมีคำบรรยายภาษาอังกฤษให้เข้าใจเรื่องราวด้วย ด้านหน้าพิพิธภัณฑ์มีซากเครื่องบินของทั้งฝ่ายอเมริกันและฝรั่งเศสตั้งอยู่ ด้านหลังมีป้อมปืน COT CO ตระหง่านที่สามารถขึ้นไปชมวิวด้านบนได้ หรือถ้ามีเวลา ด้านหน้าพิพิธภัณฑ์มีสวนสาธารณะร่มรื่นที่มีรูปปั้นของเลนินยืนตระหง่านอยู่ และมีสนามเด็กเล่นด้วย ตั้งอยู่ที่ถนนเดียนเบียนฟู
11.00 น. อาหารกลางวันแนะนำเมนู “บุ่นฉา” ร้านดังที่อร่อยขนาดประธานาธิบดีโอบาม่าของสหรัฐอเมริกายังต้องขอมาชิมเมื่อครั้งมาเยือนกรุงฮานอย
11.45 น. นักกอล์ฟ : ออกเดินทางสู่สนามกอล์ฟ
12.30 น. เชิญท่านออกรอบ 18 หลุมที่สนามกอล์ฟ LONG BIEN GOLF CLUB (*) ที่เพิ่งเปิดเมื่อปี 2014 สนามกอล์ฟระดับพรีเมี่ยมของฮานอยที่ท่านจะตะลึงกับก้าวแรกที่เดินเข้าสู่คลับเฮ้าส์ที่สามารถพูดได้ว่าเป็นคลับเฮ้าส์ที่หรูหราที่สุดใหญ่ที่สุด และดีที่สุดในเวียดนาม ทั้งความทันสมัยไฮเทคและการบริการที่ยอดเยี่ยม รวมถึงสนามกอล์ฟ 27 หลุม ที่ได้รับการออกแบบจากนักออกแบบสนามกอล์ฟชื่อดัง Nelson&Haworth เป็นสนามที่เจ้าของสนามตั้งใจให้เป็นสนามระดับ LUXURY ที่สุด คุณภาพหญ้าทั้งแฟร์เวย์และบนกรีนยอดเยี่ยม สนามระดับแชมเปี้ยนชิพคอร์ส ที่แฟร์เวย์กว้างดูไม่ยากแต่ดักด้วยบังเกอร์ทรายทั้งใหญ่และยาว โดยเฉพาะทรายรอบกรีนที่สูงท่วมหัวเกือบทุกหลุมบนกรีนมีขนาดใหญ่บวกคลื่นลอนและกรีนวิ่ง หากออนผิดที่มี 3 พัทง่ายๆ
12.00 น. ผู้ติดตาม : อิสระตามอัธยาศัยหรือเลือกซื้อทัวร์เพิ่มเติมได้กรุณาดูรายละเอียดที่หน้า 8
19.00 น. อาหารค่ำแบบอาหารทะเลสดๆ ที่ยังว่ายอยู่ในตู้ ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (USD30)
หลังอาหาร ท่านสามารถไปลองนวดแผนโบราณตำรับเวียดนามขนานแท้
พักที่โรงแรมตามเลือก
วันที่สี่ กอล์ฟ- กรุงเทพฯ   (B)      
07.00 น. อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น. นักกอล์ฟ : เช็คเอ้าท์แล้ว รถรับท่านเดินทางสู่ สนามกอล์ฟ CHILINH STAR GOLF & COUNTRY (*) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.00 ช.ม. ระดับแชมเปี้ยนชิพคอร์ส 5 ดาว ซึ่งใช้เป็นสนามแข่งขันรายการใหญ่ CARLSBERG MASTERS VIETNAM 2005 และ เมื่อปี 2006 ถาวร วิรัตน์จันทร์นักกอล์ฟมือหนึ่งของเมืองไทยและของ ASIAN PGA TOUR ได้แชมป์ของรายการนี้ สนามกอล์ฟสไตล์ MOUNTAIN COURSE ที่ลัดเลาะไปกับธรรมชาติได้อย่างลงตัวเหมาะจงกับหลุมบังเกอร์ทราย, ลำธาร, ป่าไม้,และภูเขา โดยเฉพาะช่วงระหว่างเดือน พ.ย. – ก.พ. ของทุกปี อากาศจะเย็นสบายเหมือนเล่นกอล์ฟในสนามกอล์ฟติดแอร์เลยที่เดียว  หรือ อีก 1 สนามแนะนำ PHOENIX GOLF RESORT (*) ที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือของเวียดนาม มีถึง 3 สนาม / 54 หลุม อยู่ห่างจากตัวเมืองฮานอยประมาณ 1 ชั่วโมง ให้ท่านได้ทดสอบใน 3 สไตล์ ซึ่ง PHONENIX COURSE (*) ออกแบบโดย RONALD FREAM (GOLF PLAN U.S.A.) CHAMPION COURSE (*) ออกแบบโดย SONG HO KOREA และ DRAGON COURSE (*) ออกแบบโดย SATO KENTARO, M & K COJAPAN สนามนี้ยังได้รับเลือกให้เป็นสนามจัดการแข่งขันรายการ THE WORLD MASTER VIETNAM 2007
09.00 น. ผู้ติดตาม : อิสระตามอัธยาศัยหรือเลือกซื้อทัวร์เพิ่มเติมได้กรุณาดูรายละเอียดที่หน้า 9
16.30 น. ออกเดินทางสู่สนามบิน
18.45 น. เช็คอิน ณ สนามบินฮานอย
20.45 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG 565
22.35 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

( * ) บริษัท ฯ สงวนสิทธิ์ที่จะสลับหรือเปลี่ยนสนามกอล์ฟให้กรณีที่สนามเต็มหรือไม่ว่าง

ทัวร์ตีกอล์ฟที่น่าสนใจ