บริษัท อบาคัส ทราเวิล เซอร์วิส จำกัด มีความยินดีใคร่ขอเสนอโปรแกรมสุดพิเศษ “THE TRAVELLER GOLFER & FAMILY PACKAGE” ที่จัดเป็นพิเศษเฉพาะท่านนักกอล์ฟ กับสนามกอล์ฟที่มีชื่อเสียงทั่วโลก รอให้ท่านพิสูจน์ และทดสอบความท้าทาย เสริมด้วยรายการทัวร์ที่น่าสนใจ และบริการอันอบอุ่นด้วยอัธยาศัยไมตรี

นิวซีแลนด์  ประเทศที่สวยงามไปด้วยธรรมชาติที่เป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่า  อากาศดีมีความเจริญ  สะอาด ปลอดภัย และที่สำคัญค่าใช้จ่ายไม่แพง  ท่านจะได้พบวัฒนะธรรมที่ผสมผสานได้อย่างลงตัวของชาวพื้นเมืองชาวเมารี  ชาวตะวันตกที่ไปตั้งรกรากเอาความเจริญเข้ามา  ชาวเอเซียที่แสวงหาความก้าวหน้า และฝูงแกะที่มีจำนวนมากกว่าพลเมืองของประเทศ

เกาะเหนือ-สนามกอล์ฟที่ท้าทายระดับ 5 ดาว และรอท่านพิสูจน์ในรายการ (กรุณาใช้รองเท้ากอล์ฟปุ่มยาง – SOFT SPIKE)

THE FORMOSA AUCKLAND COUNTRY CLUB สนามกอล์ฟระดับ CHAMPIONSHIP COURSE ระยะ 7,254 หลา พาร์ 70 ออกแบบโดย BOB CHARLES ใช้เป็นสนามจัดแข่งขัน NZ OPEN 1998 ล้อมรอบด้วยน้ำทะเลของ THE SOUTHERN OCEAN ซึ่งท่านจะสามารถชื่นชมกับทิวทัศน์ที่สวยงามของ THE HAURAKI GULF ได้ถึง 16 หลุม เป็น 1 ในสนามที่ได้รับการยกย่องว่าเป็น THE MOST CHALLENGING PGA-RATED GOLF COURSE.

GULF HARBOUR COUNTRY CLUB ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมือง AUCKLAND 40 นาที บนแหลมที่สวยงามชื่อ WHANGAPARAOA PENNINSULA ใช้เป็นสนามที่จัดแข่งขันรายการใหญ่ระดับโลก คือ 1998 WORLD CUP OF GOLF ออกแบบโดย ROBERT TRENT JONES JNR ซึ่งถือว่าเป็นผลงานระดับ MASTERPIECE มีทัศนียภาพทั้งเป็นแบบเนินเขา และ ทะเลของอ่าว HAURAKI GULF บางหลุมท่านสามารถจะรู้สึกได้ว่าคล้ายๆ กับเล่นที่สนาม PEBBLE BEACH และแต่ละหลุมจะมีชื่อเรียกเป็นภาษาชาวเมารี ที่มีความหมายแปลกๆกันไป

WAIRAKEI GOLF CLUB เป็นสนามเก่าแก่ที่สุดในนิวซีแลนด์ซึ่งได้รับการดูแลปรับปรุงอยู่เสมอ ออกแบบโดยแชมป์ BRITISH OPEN 5 สมัยคือ PETER THOMSON ได้รับการจัดอันดับเป็นสนามดีที่สุด 1 ใน 5 ของนิวซีแลนด์ ตั้งอยู่ใกล้กับทะเลสาปเทคาโป และเมืองตากอากาศโรโตรัว เป็นสนามพาร์ 72 สไตล์ LINK COURSE ที่ท้าทาย

THE GRANGE GOLF CLUB สนามระดับแชมเปี้ยนชิฟคอร์ส ระยะ 6533 หลา พาร์71 ที่ท้าทายท่านด้วยแฟร์เวย์ที่แคบ และกรีนเร็ว ซึ่งจะทำให้นักกอล์ฟพิสูจน์ผีมือของตัวเองว่าแน่แค่ไหน

TITIRANGI GOLF AND COUNTRY CLUB อีกสนามที่อยู่ในระดับแชมเปี้ยนชิพ ระยะ 6,311 หลา พาร์ 70 ออกแบบโดย ALISTER MACKENZIE DESIGNED COURSE

NEW ZEALAND GOLF LEISURE PACKAGE PROGRAME – A / เกาะเหนือ 5 วัน 3 คืน ตีกอล์ฟ 2 สนาม
กำหนดการเดินทาง TOUR CODE : GP- AKL1-GN/CX 

(1) วันแรก  กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-โอ๊คแลนด์

วันที่ 1 กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-โอ๊คแลนด์
07.50/09.30 น. เช็คอินที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 2 เคาน์เตอร์ สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิคหมายเลข 14
09.50/11.30 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน CX 708/CX 750 ไปยังสนามบินฮ่องกง
13.45/15.10 น. ถึง สนามบิน CHEK LAP KOK แวะเปลี่ยนเครื่อง
15.30/20.25 น. ออกเดินทางต่อโดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค เที่ยวบินที่ CX 117

(2) วันที่สอง โอ๊คแลนด์

วันที่ 2 โอ๊คแลนด์
06.20/11.15 น.    ถึง สนามบินโอ๊คแลนด์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว จากนั้นพบเจ้าหน้าที่ตัวแทนของบริษัทฯ นำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก จากนั้นให้ท่านได้อิสระตามอัธยาศัย หรือท่านสามารถเลือกซื้อทัวร์เพิ่มเติมได้ซึ่งทาง
บริษัทฯ มีบริการแนะนำให้

(3) วันที่สาม โอ๊คแลนด์-กอล์ฟ (*)(B)

วันที่ 3 โอ๊คแลนด์-กอล์ฟ (*) (B)
เช้า:  อาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
09.00 น.:  นักกอล์ฟ : ให้ท่านได้ออกรอบ18หลุม ณ สนามกอล์ฟ 1 ใน 2 สนามที่ท่านเลือก(*) GULF HARBOUR C.C. หรือ MURIWAI G.C. ( LINK COURSE )
ผู้ติดตาม : อิสระตามอัธยาศัย ซึ่งท่านสามารถเลือกซื้อทัวร์เพิ่มเติมได้ที่บริษัทฯ มีแนะนำให้

(4) วันที่สี่ โอ๊คแลนด์-กอล์ฟ (*) (B)

วันที่ 4 โอ๊คแลนด์-กอล์ฟ (*) (B)
08.00 น.: อาหารเช้า ณ โรงแรม
09.00 น.:  นักกอล์ฟ : รถรับท่านเดินทางไปยังสนามกอล์ฟ 1ใน 3 สนาม (*) FORMOSA G.C. , THE GRANGE G.C. หรือ TITIRANGI G.C. (*) และนัดหมายเวลามารับท่านกลับ โรงแรม

ผู้ติดตาม : อิสระตามอัธยาศัย ซึ่งท่านสามารถเลือกซื้อทัวร์เพิ่มเติมได้ที่บริษัทฯ มีแนะนำให้

ค่ำ หลังอาหารค่ำท่านสามารถพักผ่อนและย่อยอาหารได้ที่ SKY CITY & CASINO ซึ่งหลากหลายไปด้วยความบันเทิง, โชว์ตระการตาหรือเสี่ยงโชคที่คาสิโนอันหรูหรา

(5) วันที่ห้า โอ๊คแลนด์-ฮ่องกง – กรุงเทพ ฯ (B)

วันที่ 5 โอ๊คแลนด์-ฮ่องกง – กรุงเทพ ฯ (B)
07.00 น. อาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม เสร็จแล้วเช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรม
05.00/10.00 น. รถรับท่านเดินทางไปสนามบินโอ๊คแลนด์
05.35/10.30 น. เช็คอิน ณ เคาน์เตอร์ สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค
07.35/12.50 น. ออกเดินทางโดย สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค เที่ยวบินที่ CX 118/CX 108
15.15/20.30 น. ถึงสนามบิน CHEK LAP KOK ของฮ่องกง แวะเปลี่ยนเครื่องสิทธิพิเศษ แวะพักค้างคืนที่ฮ่องกงได้ในรายการของ HONGKONG SUPERSTOP ในราคาพิเศษ หรือหาที่พักเองตามอัธยาศัย
18.40/22.10 น.: ออกเดินทางต่อโดยเที่ยวบินที่ CX 703/CX 709
22.20/23.50 น. ถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ

   (*)       สนามกอล์ฟ สามารถเลือกได้ 2 ใน 5 สนามที่ระบุไว้ข้างต้น (บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะจองสนาม     อื่นที่เทียบเท่าให้ หากสนามที่เลือกเต็มหรือสลับวันให้ตามความเหมาะสม)

เที่ยวบินขากลับ ฮ่องกง – กรุงเทพฯ   กรณีแวะพักค้างคืนที่ฮ่องกง

CX 713     HKG – BKK     08.55 – 10.30

CX 751     HKG – BKK     14.25 – 16.00

CX 701     HKG – BKK     15.50 – 17.30

CX 703     HKG – BKK     18.40 – 20.20

CX 709     HKG – BKK     22.10 – 23.50

ราคาเริ่มต้นที่ 51,500.- บาท /1 นักกอล์ฟ

              36,000.- บาท / 1 ผู้ติดตาม

ทัวร์ตีกอล์ฟที่น่าสนใจ