บริษัท อบาคัส ทราเวิล เซอร์วิส จำกัด กับอีก 2 องค์กรระดับโลก คือ องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยว ออสเตรเลีย และสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ มีความภูมิใจที่จะขอเชิญท่านผู้ที่มีกีฬากอล์ฟอยู่ในหัวใจ ไปสนุกสนานกับการออกรอบในดินแดนที่ได้รับฉายาว่า “THE WORLD GOLFER’S CLASSIC” ท่านจะสามารถค้นพบได้ว่า ความสุขของการเล่นกอล์ฟท่ามกลางธรรมชาติอันร่มรื่นที่มีฝูงจิงโจ้เป็นเพื่อนเล่น จะเป็นประสบการณ์ที่แสนประทับใจ ซึ่งกำลังจะเกิดขึ้นกับท่านที่ “เมลเบิร์น” รัฐวิคตอเรีย

สนามกอล์ฟที่ท้าทายระดับ 5 ดาว และรอท่านพิสูจน์ในรายการ (โปรดใช้รองเท้ากอล์ฟแบบปุ่มยาง – SOFT SPIKED SHOES)

THE DUNES GOLF LINKS เปิดเมื่อเดือนมีนาคม ปี 1997 มี 27 หลุม เป็นสนามกอล์ฟที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นสนามกอล์ฟอันดับ 1 และอันดับ 3 ของ Australia’s Top 50 Public Access Golf Course ของรัฐวิคตอเรีย และของประเทศออสเตรเลีย ตามลำดับ ติดต่อกันจากปี 2002, 2003 จนถึงปัจจุบัน สนามในสไตล์ของ Link Course แบบ Scottish และ Irish Tradition สภาพสนามที่สวยงามสมบูรณ์ด้วยแฟร์เวย์ที่ใช้หญ้า Santa Ana Couch และสุดยอดของกรีนที่ใช้หญ้า Cobra bent Grass อุปสรรคที่สำคัญ คือ ลม แฟร์เวย์เป็นคลื่นลอน หลุมบังเกอร์ที่ลึกเรียงราย สนาม Champianship Course มี 18 หลุม พาร์ 72 เรียกว่า The Dunes และสนามสำหรับมือใหม่ 9 หลุมพาร์ 33 ชื่อว่า The Cups

MOONAH LINKS ตั้งอยู่ด้านตะวันออกเฉียงใต้ของเมลเบิร์น ประมาณ 1 ชั่วโมง โดยรถยนต์ บนแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อที่สุดของรัฐวิคตอเรีย ชื่อ Mornington Peninsula เป็นโครงการที่ทำเป็น Golf Complex ที่ยิ่งใหญ่ใหม่เอี่ยม มีสนามกอล์ฟระดับ Championship Course อยู่ 2 สนาม 36 หลุม คือ The Open Course ออกแบบโดย Thamson, Wolveridge & Pernett ได้รับการจัดอันดับให้เป็นสนามกอล์ฟอันดับ 4 และอันดับ 12 ของ Australia’s Top 50 Public Access Golf Course ของรัฐวิคตอเรีย และของประเทศออสเตรเลียตามลำดับ และอีกสนามชื่อ The Legends Course และได้จัดอันดับที่ 9 Australia’s Top 20 Modern Golf Course 2003

THIRTEENTH BEACH GOLF LINKS มี 2 สนามกอล์ฟที่ตั้งอยู่ในโครงการพัฒนาที่ดินระดับพรีเมี่ยมของรัฐวิคตอเรีย ตั้งอยู่ที่เมือง Barwon Heads ระยะทาง 1 ช.ม. ทางใต้ของเมลเบิร์น THE BEACH COURSE เป็นสนาม 18 หลุม ออกแบบโดย Tony Cashmore & Associated เปิดเมื่อเดือนธันวาคม 2001 สนามเลียบติดชายฝั่งมหาสมุทรยาว 3 ก.ม. แฟร์เวย์คลื่นลอน กรีนใหญ่พัตวิ่ง บังเกอร์ลึก ลมแรง เป็นสไตล์ลิ้งค์ที่ท้าทาย ได้รับการจัดอันดับที่ 2 และที่ 8 ของ Australia’s Top 50 Public Access Golf Course ของรัฐวิคตอเรีย และของประเทศออสเตรเลียตามลำดับ และกำลังจะเปิดอีก18 หลุม ชื่อ FALDO CREEK COURSE ในเดือนมีนาคม 2004 ออกแบบโดยนักกอล์ฟชื่อดัง Nick Faldo

SANDHURST CLUB สนามกอล์ฟระดับแชมเปี้ยนชิพคอร์ส 2 สนาม NORTH COURSE 18 หลุมเป็น LINK STYLE ออกแบบโดย Peter Thomson นักกอล์ฟที่มีชื่อเสียงของออสเตรเลีย ร่วมกับทีมงานออกแบบสนามกอล์ฟระดับโลกในนาม Thomson & Perrett โดยใช้ลักษณะเช่นเดียวกับสนามกอล์ฟ St.Andrew ที่มีชื่อเสียงของสก๊อตแลนด์ และอีกสนาม 18 หลุมที่ใช้แข่งขัน Australia PGA ของระดับ Professional Golfer คือ Champions Course

MELBOURNE GOLF PACKAGE        PROGRAME – A            6 วัน 3 คืน ตีกอล์ฟ 2 สนาม

(1)    วันแรก                 กรุงเทพฯ-สิงคโปร์

17.10 น.              เช็คอินที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูทางเข้า 5 เคาน์เตอร์ 8-20 แถว K สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์

19.10 น.              ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ SQ 981 สู่ สิงคโปร์  

22.35 น.              ถึง สนามบินชางกี สิงคโปร์ แวะเปลี่ยนเครื่อง

23.35 น.              ออกเดินทางต่อโดยเที่ยวบินที่ SQ 237 สู่ เมืองเมลเบิร์น

 (2)    วันที่สอง               ซิดนี่ย์-เมลเบิร์น                                                 (B)

09.45 น.              ถึง สนามบิน เมลเบิร์นอินเตอร์เนชั่นแนล  ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว จากนั้น พบเจ้าหน้าที่ตัวแทนของบริษัทฯ นำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พักจากนั้นให้ท่านได้อิสระตามอัธยาศัย

 (3)    วันที่สาม               เมลเบิร์น-กอล์ฟ (*)                                           (B)

07.30 น.               นักกอล์ฟ : รถมารับเพื่อเดินทางสู่ สนามกอล์ฟ ให้ท่านได้ออกรอบ 18 หลุม ณ สนามกอล์ฟ MOONAH LINK                              (*) และนัดหมายเวลารถมารับกลับโรงแรม

                            ผู้ติดตาม : เลือกซื้อทัวร์เพิ่มเติม อาทิ เมลเบิร์นซิตี้ท้วร์ รถมารับที่โรงแรมแล้วนำท่านชม สถานที่สำคัญๆ ในเมืองเมลเบิร์นครึ่งวัน

 (4)    วันที่สี่                   เมลเบิร์น-กอล์ฟ  (*)                                          (B)

08.00 น.               นักกอล์ฟ : รถรับท่านเดินทางไปยังสนามกอล์ฟ SANDHURST CLUB ให้ท่านได้ออกรอบ 18 หลุม และนัด                                    หมายเวลามารับท่านกลับโรงแรม

                            ผู้ติดตาม : อิสระตามอัธยาศัย

ค่ำ                       หลังอาหารค่ำท่านสามารถพักผ่อนและย่อยอาหารได้ที่ CROWN TOWER & CASINO ซึ่งหลากหลายไปด้วย ความบันเทิง, โชว์ตระการตาหรือเสี่ยงโชคที่คาสิโนอันหรูหรา

(5)    วันที่ห้า                เมลเบิร์น-สิงคโปร์                                              (B)

เช้า                  อาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม(หลังจากนั้นอิสระตามอัธยาศัยหรือท่านสามารถเลือกซื้อทัวร์เพิ่มที่บริษัทมีแนะนำไว้ หรือเลือก
                      เล่นกอล์ฟอีกตามที่บริษัทฯ มีแนะนำให้ กรุณาเช็คเอ้าท์ไว้เลยแล้วฝากกระเป๋าเดินทางไว้ที่โรงแรมได้)

21.00 น.              รถรับท่านเดินทางไปสนามบินเมลเบิร์น

22.00 น.              เช็คอิน ณ เคาน์เตอร์ สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์

(6)    วันที่หก                สิงคโปร์-กรุงเทพฯ                                              (B)

01.05 น.               ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ SQ 218 สู่ สิงคโปร์

06.00 น.              ถึงสนามบินชางกี แวะเปลี่ยนเครื่อง

08.45 น.              ออกเดินทางต่อโดยเที่ยวบินที่ SQ 970 สู่ กรุงเทพฯ

10.10 น.               ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

(*)   สนามกอล์ฟที่ระบุไว้ข้างต้น (บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะจองสนามอื่นให้ หากสนามที่เลือกเต็มหรือสลับวันให้ตามความเหมาะสมซึ่งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มหรือลดในแต่ละสนามกรุณาดูที่ตารางหน้า 5)

ราคาเริ่มต้นที่ 40,900.- บาท /1 นักกอล์ฟ

               24,500.- บาท / 1 ผู้ติดตาม

ทัวร์ตีกอล์ฟที่น่าสนใจ