ทัวร์ตีกอล์ฟทั่วโลก

บริษัท อบาคัสทราเวิลเซอร์วิส จำกัด มีความยินดีเสนอโปรแกรมตีกอล์ฟสุดพิเศษสำหรับทัวร์ตีกอล์ฟทั่วโลก เช่น ทัวร์ตีกอล์ฟออสเตเลีย ทัวร์ตีกอล์ฟนิวซีแลนด์ ฯ อบาคัสฯ จัดโปรแกรมให้ท่านได้สัมผัสสนามกอล์ฟที่มีชื่อเสียงทั่วโลก ที่รอให้ท่านพิสูจน์ และทดสอบความท้าทาย